Tips & adviezen

Bekijk alles

Filter: financiële planning

Gevolg van wijzigingen in leegwaarderatio per 1-1-2023 voor u

De percentages van de leegwaarderatiotabel voor verhuurde woningen zijn per 1 januari 2023 beduidend hoger dan voorheen. Het gevolg hiervan is dat verhuurders aanzienlijk meer inkomstenbelasting betalen over de woning(en) die ze verhuren. In combinatie met de hogere box 3 belasting volgens de nieuwe berekening vanaf belastingjaar 2023 is het gevolg dat de belastingdruk voor de woningverhuurder in 2023 fors omhoog gaat. 

Bron: Belastingdienst


Verder lezen

Impact heffing over box 3 vermogen vanaf belastingjaar 2023

Vanaf belastingjaar 2026 komt er een nieuw stelsel voor box 3 waarin het werkelijke rendement op vermogen (uit sparen en beleggen) wordt belast. Voor de tussenliggende jaren werkt het kabinet met een overbruggings- wetgeving. Voor de niet-spaarders betekent deze wetgeving een aanzienlijk hogere box 3 belastingdruk voor de belastingjaren 2023, 2024 en 2025. Zeker in combinatie met de wijzigingen in de leegwaarderatio. 

Bron: Belastingdienst


Verder lezen

Belastingvrij schenken voor de eigen woning? Handel dan nog dit jaar

De ‘jubelton’ wordt afgeschaft. Wat kun je als ouder nu nog doen om je kind op een belastingvriendelijke manier te helpen bij de financiering van een eigen woning? Tot eind 2022 heb je nog een aantal mogelijkheden. 

Bron en foto: FFP 


Verder lezen

De belastingplannen voor 2023 en wat je mogelijk nog in 2022 kunt doen

Tijdens Prinsjesdag zijn de belastingplannen voor 2023 gepresenteerd. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen voor 2023 en hoe kun je hier mogelijk nog vóór eind 2022 op anticiperen? Je leest het in dit artikel. 

Bron: Rijksoverheid


Verder lezen

Hoe laat ik mijn lijfrente(s) groeien?

Heb jij één of meerdere lijfrentes? Ben je op de hoogte van de mogelijkheden wanneer het door jou opgebouwde lijfrentekapitaal vrijkomt en je van dit kapitaal uitkeringen moet gaan aankopen? De hoogte van jouw uitkering hangt af van verschillende factoren en keuzes die je moet maken. 

Bron en foto: FFP


Verder lezen

De vakantie voorbij en uit elkaar, wat nu?

Het zal je maar gebeuren. Je partner zegt dat de liefde voorbij is. Of je bent zelf tot de conclusie gekomen dat de liefde over is. Wat moet je dan? Als je ineens veel en intensief met elkaar optrekt, zoals op vakantie, leidt dat vaak tot het moment van de waarheid. Veel mensen gaan na de vakantie uit elkaar. Wat komt er dan allemaal op je af?

Bron en foto: FFP


Verder lezen

Een inkijkje in mogelijke fiscale wijzigingen per 1 januari 2023

Ieder jaar wordt op Prinsjesdag het Belastingplan bekendgemaakt. Het Belastingplan 2023 bevat hoogstwaarschijnlijk verschillende (deels geleidelijke) fiscale wijzigingen. De belangrijkste wijzigingen lichten we in dit artikel toe. 
 


Verder lezen

Wat doe je als het leven je in de steek laat?

Wat doe als je vader of moeder dement wordt? Welke beslissing neem je over euthanasie als een lijden uitzichtloos schijnt? En hoe handel je als je partner in coma raakt? Het is zo een greep uit niet alledaagse en toch weer wel alledaagse zaken waar we allemaal mee te maken kunnen krijgen. Wat wil je dan vooral NIET?

Bron en foto: FFP
 


Verder lezen

Heeft u uw financiële zaken goed geregeld bij overlijden?

Niet het meest leuke onderwerp om over na te denken, maar we hebben er wel mee te maken.
Wat valt er financieel te regelen en wat zijn de aandachtspunten? Heeft of hebben uw nabestaande(n) recht op een uitkering? Of krijgt/krijgen uw nabestaande(n) juist te maken met allerlei kosten en rompslomp? En bent u ondernemer, hoe zit het dan met uw bedrijf?

Bron en foto: FFP


Verder lezen

Help, mijn lijfrente komt vrij!

Veel mensen hebben in het verleden een koopsom gestort voor een lijfrente of maandelijks geld ingelegd voor een lijfrentepolis. En dan, jaren later, staat daar als het goed is een pot met geld en wat dan? Kun je die pot in één keer laten uitkeren? Hoeveel belasting moet erover worden betaald? Wat kun je er precies mee?

Bron en foto: FFP


Verder lezen

Loods gezocht (en gevonden…!)

Welke richting gaan we op? Hoe kiezen we de goede route? Het antwoord hangt nauw samen met de persoonlijke financiële situatie. Maar iets waar we allemaal mee te maken hebben is de inflatie, de prijsstijgingen raken ons allemaal. Voor veel producten moeten we meer betalen dan een jaar geleden. Grondstoffen zijn schaars, boodschappen worden duurder, de energieprijzen zijn sterk gestegen.

Bron en foto: FFP


Verder lezen

Met geld gaan we vaak niet rationeel om

Geld knoeit met ons hoofd. We gaan er vaak minder rationeel mee om dan we zelf denken. Doordat mensen ook emoties kennen is het moeilijk om puur rationele keuzes te maken en is het risico groot dat  foute geld- en beleggingsbeslissingen worden genomen met alle nadelige gevolgen van dien. We zijn allemaal mensen en we maken allemaal fouten.

Bron en foto: FFP


Verder lezen

Scheiden en het verdelen van inkomen

Ons vorige artikel ging over scheiden en de eigen woning. In dit vervolgartikel geven we aandacht aan de verdeling van inkomen.

 

Bron en foto: FFP


Verder lezen

Scheiden en de eigen woning

Gemiddeld scheiden jaarlijks tussen de 30.000 en 35.000 stellen en gaan zo’n 60.000 samenwoners uit elkaar. In plaats van een gezamenlijke toekomst krijg je beiden weer een eigen doel, ook financieel.

Bron en foto: FFP


Verder lezen

Vijf tips om financiële rust te bereiken

Uit onderzoek blijkt dat mensen over gezondere financiën beschikken na een crisis als zij  een financieel plan hebben. Financiële planning laat zich samenvatten als rust in je hoofd over je financiën. Maar ook: het werken aan je wensen en doelen op de korte en langere termijn. Hierbij vijf tips om financiële rust te bereiken.

Bron en foto: FFP


Verder lezen

Een mogelijk alternatief voor spaargeld: de familiehypotheek

Als u niet wilt beleggen, overtollig geld op uw bankrekening hebt staan en geen rente ontvangt (of zelfs negatieve rente betaalt), zoekt u wellicht een alternatief om een beter rendement uit uw spaargeld te halen. Een optie kan zijn het geld binnen de familie uit te lenen voor de financiering van de aankoop of verbouwing van een eigen woning, of aflossing van een bestaande hypotheek bij een bankinstelling. In een overeenkomst moet worden vastgelegd wat de looptijd van de financiering is, welke aflosvorm van toepassing is en wat de rentevastperiode is.

Bron: FFP


Verder lezen

De coronacrisis heeft de wereld op zijn kop gezet

Onderzoek van bureau MarketResponse komt met opmerkelijke resultaten. Wat heeft deze pandemie ons gebracht? In ieder geval zijn Nederlanders meer gaan nadenken over hun financiële toekomst. En ruim een kwart gelooft dat met het maken van een financieel plan de gewenste toekomst behaald kan worden.

Bron en foto: FFP


Verder lezen

Vermogensvorming, hoe pak je dat aan?

Bijna iedereen wil wel miljonair worden. Een loterij winnen zou dan handig zijn. Dan kun je in één klap miljonair worden. Het is alleen voor weinigen weggelegd. Het bijzondere is: wat veel mensen met loterijen doen, doen ze niet met echte vermogensvormers zoals beleggen.

Bron en foto: FFP


Verder lezen

Ben jij financieel verbonden met je partner?

Je bent verliefd, je hebt de liefde van je leven gevonden en je wilt samen bouwen aan een toekomst. Een eerste stap is vaak een gezamenlijke woning. Want je wilt eigenlijk wel een fijne plek voor jullie samen. Dit kan een huurwoning zijn, maar nog liever koop je een woning. Natuurlijk heb je een hypotheek nodig, want wie heeft er nu zo opeens een paar ton contant voorhanden? Dan heb je dus opeens samen een huis én een hypotheek. Een stukje bezitting en een schuld.  

Bron: FFP


Verder lezen

Grote veranderingen in uw leven? Met een goed financieel plan staat u sterk!

Een nieuw jaar met allerlei goede voornemens. Maar wat als er iets in uw situtatie of leven verandert waar u niet op berekend bent? Een huis kopen, een baby op komst, arbeidsongeschikt raken, een erfenis krijgen of met pensioen gaan. Veranderingen in uw leven kunnen grote impact op uw financiële situatie hebben. Positief of negatief. U wilt niet voor verrassingen komen te staan. Een goed persoonlijk financieel plan geeft een helder totaalbeeld van uw financiële wensen en mogelijkheden, en risico's zoals werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. 

Bron: FFP


Verder lezen

Geld uitlenen aan uw kinderen? Hier moet u op letten

Veel ouders helpen hun kinderen door geld uit te lenen voor bijvoorbeeld de aankoop van een huis. Dat heeft voor beide partijen voordelen, mits u zich aan de regels houdt. De redenen en belangrijkste aandachtspunten leest u in dit artikel.

Bron en afbeelding: FFP


Verder lezen

Lagere (toekomstige) eigen bijdrage Wet langdurige zorg mogelijk?

Sinds 2013 is de eigen bijdrage Wet langdurige zorg (voorheen AWBZ) niet alleen afhankelijk van het inkomen (zoals salaris of uitkering), maar ook van het box 3 vermogen (sparen en beleggen). Daardoor betalen veel ouderen, chronisch zieken of gehandicapten met een aanzienlijk vermogen - die langdurige zorg nodig hebben - een hoge(re) eigen bijdrage. Mogelijk ook u of uw (schoon)ouder(s), andere familieleden en/of bekenden? Met een goed financieel plan zorgt u dat die (toekomstige) bijdrage Wlz niet hoger uitvalt dan nodig.

Verder lezen

Voorkomen is beter dan genezen

Soms kom ik in de praktijk een situatie tegen waarbij ik denk “Waarom ben je niet eerder gekomen, dat had zo veel ellende bespaard”. En omdat voorkomen beter is dan genezen, wil ik dit praktijkvoorbeeld graag met u delen. De namen heb ik verzonnen, het verhaal niet. Dit verhaal staat in mijn column in De Teylinger, editie week 6 - 2018. Mijn voornemen is elke vier weken iets van mijn/onze praktijkervaringen met u te delen. 

Afbeelding: FFP


Verder lezen

Hoe vermindert u uw (toekomstige) eigen bijdrage Wet langdurige zorg?

Sinds 2013 is de eigen bijdrage Wet langdurige zorg (voorheen AWBZ) niet alleen afhankelijk van het inkomen (zoals salaris of uitkering), maar ook van het box 3 vermogen (sparen en beleggen). Daardoor betalen veel ouderen, chronisch zieken of gehandicapten met een aanzienlijk vermogen - die langdurige zorg nodig hebben - een hoge(re) eigen bijdrage. Mogelijk ook u of uw (schoon)ouder(s), andere familieleden en/of bekenden? Met een goed financieel plan zorgt u dat die (toekomstige) bijdrage Wlz niet hoger uitvalt dan nodig.

Verder lezen

Geld uitlenen aan uw kinderen? Hier moet u op letten

Veel ouders lenen geld uit aan hun kinderen voor bijvoorbeeld de aankoop van een huis. Dat is voor beide partijen voordelig, mits u zich aan de regels houdt. De zogenaamde familiebank is de laatste jaren in opkomst. Overweegt u geld uit te lenen aan uw kind? Of aan een neef, kleinkind of andere bekende? Dat kan voor beide partijen voordelig zijn. De redenen en belangrijkste aandachtspunten leest u in dit artikel.

Bron en afbeelding: FFP


Verder lezen

Met een levenstestament houdt u grip op uw leven

Wat is een levenstestament en waar dient het voor? In een levenstestament neemt u op wat er moet gebeuren als u zelf niet in staat bent te handelen. Bijvoorbeeld na een herseninfarct, bij dementie of om andere redenen. U kunt in een levenstestament een of meerdere mensen volmacht geven voor het behartigen van uw belangen. Vaak zal het om financiële zaken gaan. Wilt u meer informatie, lees dan dit artikel. 

Bron: FFP


Verder lezen

Wat laat u achter als u overlijdt?

Slechts drie op de tien Nederlanders hebben een testament laten opstellen. En zes op de tien mensen weten niet hoe hun financiële situatie verandert als hun partner wegvalt. Weet u precies wat u achterlaat als u overlijdt? In ruim 40% van alle Nederlandse gezinnen praten partners niet met elkaar over zaken die met de dood te maken hebben.* Dit komt deels omdat er nog altijd een taboe op rust, maar ook omdat veel mensen de gevolgen van een overlijden ingrijpend en complex vinden. Daardoor weten ze vaak niet waar ze moeten beginnen om hun nalatenschap te regelen.

Bron en afbeelding: FFP


Verder lezen

Hoe vermindert u uw (toekomstige) eigen bijdrage langdurige zorg?

Per 1 januari 2013 is de eigen bijdrage Wet langdurige zorg (voorheen AWBZ) niet alleen afhankelijk van het inkomen, maar ook van het box 3 vermogen (sparen en beleggen). Daardoor betalen veel ouderen met een aanzienlijk vermogen, die langdurige zorg nodig hebben, een hoge(re) eigen bijdrage. Mogelijk ook u of uw (schoon)ouder(s)? Met een goed financieel plan zorgt u dat die bijdrage niet hoger uitvalt dan nodig.

Verder lezen

Financiële planning: uw toekomst goed geregeld!

Natuurlijk is geld belangrijk in uw leven. Geld is immers het middel waarmee u uw doelen kunt realiseren! Maar geld is meestal niet het werkelijke doel van uw leven. Uit gesprekken met onze cliënten blijkt vaak dat er andere toekomstdoelen zijn. Voor de één is dat eerder kunnen stoppen met werken, wonen in een fijn huis of zorgen voor zijn of haar naasten. En voor een ander zit dat in het maken van die mooie wereldreis, of niet afhankelijk worden in de situatie dat de gezondheid achteruit gaat. Zo denken veel mensen nu al na over toekomstige aanpassingen van hun eigen woning of het gezamenlijk kopen van een zorgwoning. Conclusie: een goed planningsadvies gaat niet alleen over geld. 

Afbeelding: FFP


Verder lezen

Hoogte box 3 vermogen (sparen en beleggen) bepalend voor diverse belastingen

Heeft u box 3 vermogen, zoals spaargeld, aandelen of een verhuurde woning? Dan hoeft u de werkelijke inkomsten, bijvoorbeeld de rente op uw spaargeld, het dividend op uw aandelen of de huuropbrengst, niet aan te geven in uw aangifte inkomstenbelasting. Echter van deze vermogensbestandsdelen zijn de waarden per 1 januari van het belastingjaar wel bepalend voor de hoogte van de te betalen inkomstenbelasting over uw vermogen. Maar dat niet alleen. De hoogte van uw box 3 vermogen (uit sparen en beleggen) kan ook van invloed zijn op toekomstige erfbelasting en/of eigen bijdrage Wet Langdurige Zorg.
Verder lezen

Grote veranderingen in uw leven? Met een goed financieel plan staat u sterk!

Een huis kopen, een baby op komst, arbeidsongeschikt raken, een erfenis krijgen of met pensioen gaan. Veranderingen in uw leven kunnen grote impact op uw financiële situatie hebben. Positief of negatief. U wilt niet voor verrassingen komen te staan. Een goed persoonlijk financieel plan geeft een helder totaalbeeld van uw financiële wensen en mogelijkheden, en risico's zoals arbeidsongeschiktheid. 

Bron: FFP


Verder lezen

Voorkom hoge eigen bijdrage voor langdurige zorg


Per 1 januari 2015 verandert het zorgstelsel in ons land. Dan zal ook de huidige AWBZ worden vervangen door de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz). U blijft in het nieuwe stelsel gewoon een eigen bijdrage betalen. Met een goede financiële planning zorgt u dat die bijdrage niet hoger uitvalt dan nodig.

Verder lezen

Voorkom hoge eigen bijdrage AWBZ. Financiële planning geen overbodige luxe.

Hogere eigen bijdrage  
Per 1 januari 2013 is de eigen bijdrage voor AWBZ-zorg aanzienlijk gestegen voor mensen met eigen vermogen. De eigen bijdrage wordt nu naast uw inkomen ook over uw vermogen berekend. Vaak leidt dit tot een hogere eigen bijdrage per maand.
Verder lezen

Meer tips & adviezen