Tips & adviezen

Een mogelijk alternatief voor spaargeld: de familiehypotheek

Een mogelijk alternatief voor spaargeld: de familiehypotheek

Als u niet wilt beleggen, overtollig geld op uw bankrekening hebt staan en geen rente ontvangt (of zelfs negatieve rente betaalt), zoekt u wellicht een alternatief om een beter rendement uit uw spaargeld te halen. Een optie kan zijn het geld binnen de familie uit te lenen voor de financiering van de aankoop of verbouwing van een eigen woning, of aflossing van een bestaande hypotheek bij een bankinstelling. In een overeenkomst moet worden vastgelegd wat de looptijd van de financiering is, welke aflosvorm van toepassing is en wat de rentevastperiode is.

Bron: FFPFinancieel voordeel van een 'familiehypotheek'

Voor de betaler is de rente onder voorwaarden (zie hieronder) fiscaal aftrekbaar en voor de ontvanger is de rente onbelast. Hoe hoger de afgesproken rente is, hoe hoger het voordeel wordt. De vraag hierbij is natuurlijk wel wat een fiscaal acceptabele rente is.
 

Beleid Belastingdienst

De Belastingdienst beoordeelt bij een familiehypotheek de zakelijke motieven voor het verstrekken van de lening en beoordeelt de volgende vraagpunten:

  • Is er sprake van een geldlening? Met andere woorden: er moet sprake zijn van een terugbetalingsverplichting. Dit is niet het geval als vooraf al een leen/schenkconstructie is overeengekomen.
  • Voldoet de lening aan de fiscale regels voor de eigenwoningschuld? Ofwel bij een nieuwe hypotheek moet de schuld in jaarlijkse termijnen in ieder geval annuïtair en in maximaal 30 jaar worden afgelost. 
  • Is de rente gekoppeld aan de hoofdsom of is een deel van de rente toe te rekenen aan andere renten en verplichtingen? Als een hogere rente wordt afgesproken omdat de lening te allen tijde boetevrij mag worden afgelost is deze opslag niet aftrekbaar. Als de renteopslag minder is dan 0,2% is de rente geheel aftrekbaar.
  • Is er sprake van een reële rente? De overeenkomst van de familiehypotheek is de leidraad waaraan de Belastingdienst toetst wat een reële rente is. Hierbij is van belang op welk moment de lening is aangegaan, wat de aflosvorm is, wat de looptijd is, welke zekerheden er zijn en of er andere specifieke voorwaarden zijn. En het rentepercentage moet worden getoetst met de gangbare rente van een vergelijkbare lening bij een onafhankelijke derde zoals een bankinstelling.

 

Samenvatting

Een familiehypotheek, zoals de lening van (groot)ouder aan (klein)kind voor de aankoop van de eigen woning, is een gewone hypotheek alleen wordt er (een deel van) geleend van een familielid in plaats van een bank. Hoe hoger de rente hoe meer voordeel op familieniveau.
 

Optimalisatie belastingvoordeel op familieniveau

Als de verkrijger jonger dan 40 jaar is kan er mogelijk op familieniveau nog schenkbelasting worden bespaard als gebruik gemaakt kan worden van de belastingvrije schenking van maximaal € 105.000 die nu nog van toepassing is.
De geldverstrekkers kunnen er nog voor kiezen om het rentevoordeel door middel van een schenking (deels) terug te geven. 
 

Advies nodig? 

Wilt u dat wij meedenken over uw financiële situatie en mogelijkheden voor het verstrekken van een familiehypotheek? Neem dan contact met ons.
 

Vragen of opmerkingen over dit artikel? Laat het weten.


Typ bovenstaande code over.
Terug naar overzicht