Zelfstandige beroepen 

Samenwerken en toch zelfstandig zijn.

Zelfstandige beroepen en belastingen

In de meeste gevallen ziet de Belastingdienst u als zelfstandig ondernemer. U betaalt inkomstenbelasting over de winst. U heeft recht op belastingvoordelen zoals: 

 • de MKB-vrijstelling  
 • ondernemersaftrek 
 • investeringsaftrek  
 • fiscale oudedagsvoorziening
   

Ondernemersactiviteiten

U kunt zelfstandig uw beroep uitoefenen als: 

Sociale zekerheid

Als vrije beroepsbeoefenaar valt u niet onder de werknemersverzekeringen (ziektewet, WW of WIA) en moet u zelf: 

 • uw aansprakelijkheid afdekken 
 • zorgen voor aanvullend pensioen   
 • een arbeidsongeschiktheidsverzekering sluiten, bijv. direct na de start via het UWV.
   

Daarnaast betaalt u: 

 • premie zorgverzekering aan uw zorgverzekeraar  
 • een bijdrage premie zorgverzekeringswet via uw belastingaangifte.
   

U en de fiscus

U moet eerst voldoen aan uw administratieve verplichtingen. Daarna moet een winstberekening worden opgesteld. Betrek Belastica als uw partner die meedenkt over uw fiscale zaken en weet welke regels moeten worden toegepast.

Branches

Branches
 • persoonlijke dienstverlening
 • zorg/medici
 • financiële dienstverlening 
 • juridische dienstverlening

Wij helpen u graag verder

Belastica Voorhout
Tel:  0252-232114

Belastica Leiden
Tel:  071-5138202

Stel hier uw vraag