Tips & adviezen

Een inkijkje in mogelijke fiscale wijzigingen per 1 januari 2023

Een inkijkje in mogelijke fiscale wijzigingen per 1 januari 2023

Ieder jaar wordt op Prinsjesdag het Belastingplan bekendgemaakt. Het Belastingplan 2023 bevat hoogstwaarschijnlijk verschillende (deels geleidelijke) fiscale wijzigingen. De belangrijkste wijzigingen lichten we in dit artikel toe. 
 
Afbouw van algemene heffingskorting

Iedereen heeft recht op de algemene heffingskorting; een inkomensafhankelijke korting op de inkomensbelasting en premie volksverzekeringen waardoor je dus minder belasting en premies betaalt. Naarmate je belastbaar inkomen uit werk en woning hoger is, wordt jouw algemene heffingskorting lager. Het Belastingplan 2023 bevat een maatregel om de algemene heffingskorting afhankelijk te maken van het verzamelinkomen waardoor ook je jaarinkomen uit box 2 (inkomen uit aanmerkelijk belang) en box 3 (inkomen uit sparen en beleggen) gaan meetellen.  
 

Stapsgewijze afschaffing inkomensafhankelijke combinatiekorting

Een ouder van een kind jonger dan 12 jaar (of zijn/haar fiscaal partner) kan nu onder bepaalde voorwaarden nog recht hebben op de inkomensafhankelijke combinatiekorting van maximaal circa € 2.500. In het coalitieakkoord is de afschaffing van deze korting per 1 januari 2025 aangekondigd. Deze afschaffing zal stapsgewijs plaatsvinden. Echter ouders met kinderen die zijn geboren vóór 2025 blijven hun recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting houden.
 

Afschaffing middelingsregeling

Heb je in 3 jaren sterk wisselende jaarinkomens dan kom je mogelijk in aanmerking voor een belastingteruggaaf door middeling. Het kabinet wil per 1 januari 2023 de middelingsregeling afschaffen waardoor 2022-2023-2024 het laatste tijdvak zal zijn waarover men kan middelen.
 

Btw-nultarief voor zonnepanelen op woningen

Een particuliere zonnepaneelhouder kan nu onder voorwaarden de btw op zonnepanelen bij de Belastingdienst terugvragen. EU-lidstaten mogen echter een btw-nultarief toepassen op de levering en installatie van zonnepanelen op o.a. woningen. Het kabinet wil deze mogelijkheid graag per 1 januari 2023 benutten waardoor zonnepanelen zonder btw-druk en –verplichtingen op woningen zijn te installeren.
 

Afbouw zelfstandigenaftrek

Ben je ondernemer voor de inkomstenbelasting en voldoe je aan het urencriterium? Dan heb je recht op bepaalde ondernemersaftrekken waaronder de zelfstandigenaftrek. De bedoeling is om deze aftrek vanaf 2023 versneld af te bouwen in zes stappen van € 650 en daarna in twee stappen een afbouw van € 605 naar uiteindelijk € 1.200 in 2030.
 

Afschaffing fiscale oudedagsreserve

Ben je een ondernemer die op 1 januari van een jaar de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt dan mag je je, als je voldoet aan de regels, de fiscale winst verlagen met een dotatie aan de fiscale oudedagsreserve. Deze fiscale reserve is geen echte oudedagsvoorziening, maar een belastingtechnische uitstelpost die een aantal grenzen kent. Het kabinet wil per 1 januari 2023 de fiscaal gefacilieerde opbouw van de oudedagsreserve stoppen en op die manier de reserve uiteindelijk afschaffen. Ondernemers kunnen de fiscale oudedagsreserve die vóór die datum is opgebouwd nog wel afwikkelen.
 

Invoering progressief tarief in box 2

Box 2 (inkomen uit aanmerkelijk belang) kent in 2022 nog slechts één tarief, namelijk 26,9%. Naar verwachting zal per 2024 het inkomen uit aanmerkelijk belang belast zijn tegen een progressief tarief: inkomen tot € 67.000: 26% en het meerdere boven € 67.000: 29,5%.
 

Verkleining 1e schijf vennootschapsbelasting

In 2022 is het tarief van de vennootschapsbelasting 15% voor de eerste € 395.000 aan fiscale winst en 25,8% over de rest. De wetgever wil deze eerste schijf per 1 januari 2023 terugbrengen tot € 200.000.
 

Heb je vragen over één of meerdere van de verwachte wijzigingen? Neem dan contact met ons op.
 

Vragen of opmerkingen over dit artikel? Laat het weten.


Typ bovenstaande code over.
Terug naar overzicht