Maatschap 

Beter een goede maat dan een verre vriend. 

Samenwerken in een maatschap

In een maatschap worden door partners (maten) zaken ingebracht met als doel het voordeel dat met deze inbreng wordt behaald te delen. Deze inbreng kan zijn:

 • arbeid
 • geld
 • goederen
 • goodwill
   

Aansprakelijkheid

Het voordeel van een maatschap is dat u alleen aansprakelijk bent voor de door u aangegane verplichtingen, behalve als u:

 • elkaar in een maatschapscontract een volmacht heeft gegeven
 • samen besluit een handeling of transactie te verrichten
    

Afspraken tussen de maten

Het oprichten van een maatschap is vormvrij. Wij raden u aan een maatschapscontract op te stellen en hierin afspraken vast te leggen over:  

 • de inbreng  
 • de bevoegdheden   
 • de winstverdeling. De winstverdeling moet in evenwicht zijn. Als één maat bijvoorbeeld 90% van het werk doet, dan kan de winstverdeling niet 50/50 zijn  
 • het voortbestaan van de maatschap   
 • de beëindiging en ontbinding van de maatschap door uittreden of overlijden.
   

Administratieve verplichtingen

Administratieve verplichtingen bij een maatschap zijn:

Gebruik Belastica als uw fiscale maat!

Branches

Branches
 • administratieve dienstverlening
 • zorg en welzijn
 • juridische dienstverlening
 • land- en tuinbouw
   
Wij helpen u graag verder

Belastica Voorhout
Tel:  0252-232114

Belastica Leiden
Tel:  071-5138202

Stel hier uw vraag