Samenstellen jaarrekening

De wet eist dat op basis van de jaarrekening een verantwoord oordeel kan worden gevormd over het vermogen en resultaat van uw onderneming. Wij zorgen ervoor dat uw jaarrekening aan deze eis voldoet.
 

Waarvoor is een jaarrekening belangrijk?

De jaarrekening is de financiële verantwoording van uw bedrijf en vormt de basis voor de belastingaangiften. Het jaarrapport is een belangrijke bron van informatie voor:
  • uzelf
  • de Belastingdienst
  • uw bank
  • mogelijke investeerders
  • pensioenverzekeraars
  • aandeelhouders en toezichthouders
 

Wat doen wij voor u?

Wanneer u de financiële administratie zelf verwerkt, controleren wij deze en importeren de jaarcijfers in ons rapportageprogramma.
Verwerken wij uw administratie, dan weten wij in veel gevallen een kostenbesparing bij het opstellen van de jaarrekening te realiseren.

Ons werk stopt niet bij het maken van de jaarrekening. Minstens zo belangrijk vinden wij het periodiek contact met u als cliënt. Onderwerp van gesprek kan zijn:

Service

Service
Wij helpen u graag verder

Belastica Voorhout
Tel:  0252-232114

Belastica Leiden
Tel:  071-5138202

Stel hier uw vraag