Aangifte erfbelasting 

De allerlaatste aangifte...

Aangifte erfbelasting

Na uw dood moet nog één aangifte gedaan worden, de aangifte erfbelasting. Volgens de geldende regels wordt hierin uw totale nalatenschap gewaardeerd en de hoogte van de erfbelasting vastgesteld voor uw erfgenamen.   

Maak het erfgenamen makkelijk

U kunt alvast zorgen dat wij of uw erfgenamen weten waar u bepaalde belangrijke zaken bewaart of wat uw wensen zijn.

Geef alvast aandacht aan:

  • uw wensen met betrekking tot begrafenis of crematie
  • polissen die bij overlijden tot uitkering komen 
  • abonnementen/verzekeringen die moeten worden opgezegd
  • uw testament
  • akte huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden
  • eigendoms- en hypotheekakten en dergelijke

Verzamel deze gegevens, stop ze bijvoorbeeld in een enveloppe en laat ons of iemand weten waar deze enveloppe of deze gegevens te vinden zijn.

Wie moet de aangifte erfbelasting verzorgen?

De aangifte erfbelasting kan worden ingevuld door een notaris, uw erfgenamen of door ons. Als uw adviseur kennen wij uw situatie, wensen en doelen.

Wij behartigen uw belangen, ook als de dood ons scheidt.

Service

Service
Wij helpen u graag verder

Belastica Voorhout
Tel:  0252-232114

Belastica Leiden
Tel:  071-5138202

Stel hier uw vraag