Tips & adviezen

Bekijk alles

Filter: transitievergoeding

Doorwerken na uw AOW-leeftijd: wat zijn de nieuwe regels en aandachtspunten?

Als u na het bereiken van uw AOW-gerechtigde leeftijd wilt doorwerken, veranderen er enkele belangrijke zaken. Bovendien gelden er door de invoering van de Wet Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd vanaf 1 januari 2016 nieuwe regels. Deze wet moet het voor werkgevers aantrekkelijk maken om werknemers na het bereiken van de AOW-leeftijd in dienst te nemen en te houden. U leest de nieuwe regels en de aandachtspunten in dit artikel.
 Bron: Rijksoverheid


Verder lezen

Aangepaste procedure ontslagaanvraag via UWV per 1 juli 2015

Wat wordt de procedure voor het aanvragen van ontslag van een medewerker via het UWV per 1 juli 2015? In dit artikel geven wij u een toelichting op de te ondernemen stappen om het ontslag van een medewerker bij het UWV aan te vragen. 

Foto: UWV
Verder lezen

Ontslagvergoeding wordt transitievergoeding

Het doel van de transitievergoeding is om alle werknemers te voorzien in een recht op ontslagvergoeding bij onvrijwillig ontslag. Dit heeft gevolgen voor de compensatie van een ontslagen medewerker. De ontslagvergoeding gaat per 1 juli 2015 over in een transitievergoeding. Een gevolg van een aanpassing in de Wet Werk en Zekerheid


Verder lezen

Aangepaste procedures ontslagaanvragen per 1 juli 2015

De Wet Werk en Zekerheid kent per 1 juli 2015 nieuwe regels voor het ontslag van een werknemer. Dit artikel gaat over de nieuwe procedures bij ontslag:
  • met wederzijds goedvinden
  • met instemming werknemer
  • via het UWV
  • via de kantonrechter
  • op staande voet

Verder lezen

Belangrijkste uitgangspunten Wet 'Werk en Zekerheid'

Misschien wel de grootste hervorming van het arbeidsrecht in 70 jaar tijd: De Wet Werk en Zekerheid treedt in werking. Hiermee gaat het arbeidsrecht de komende jaren flink veranderen. Dit is met name merkbaar op het gebied van het ontslag van medewerkers en de langdurige inzet van flexibel personeel. We hebben de belangrijkste uitgangspunten voor u uiteengezet in dit artikel en aanvullende stukken. Zo komt u meer te weten over de gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid.
Verder lezen

Meer tips & adviezen