Tips & adviezen

Bekijk alles

Filter: loonadministratie

Opschorting handhaving Wet DBA verlengd tot 1 juli 2018

Zzp'ers en opdrachtgevers krijgen langer de tijd om zich aan te passen aan de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA). De opschorting van de handhaving van de Wet DBA is verlengd tot in ieder geval 1 juli 2018. Dat betekent dat opdrachtnemers en opdrachtgevers tot die tijd geen boetes of naheffingen krijgen als achteraf geconstateerd wordt dat er sprake is van een dienstbetrekking tussen deze partijen. Dat geldt niet voor kwaadwillenden.

Bron: Rijksoverheid


Verder lezen

Wet DBA - VAR nieuwe stijl: dit zijn de misvattingen over modelovereenkomsten

Met de afschaffing van de verklaring arbeidsrelatie (VAR) en het gebruik van modelovereenkomsten door de inwerkingtreding van de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelatie (Wet DBA) zijn nog niet alle onduidelijkheden uit de wereld. Er zijn veel misvattingen over de modelovereenkomsten met betrekking tot vragen als: Is het gebruik van een modelovereenkomst verplicht? Moet ik de overeenkomst naar de Belastingdienst sturen? Welke zekerheid geeft de overeenkomst aan de opdrachtgever en opdrachtnemer? In dit artikel krijgt u duidelijkheid.


Verder lezen

Doorwerken na uw AOW-leeftijd: wat zijn de nieuwe regels en aandachtspunten?

Als u na het bereiken van uw AOW-gerechtigde leeftijd wilt doorwerken, veranderen er enkele belangrijke zaken. Bovendien gelden er door de invoering van de Wet Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd vanaf 1 januari 2016 nieuwe regels. Deze wet moet het voor werkgevers aantrekkelijk maken om werknemers na het bereiken van de AOW-leeftijd in dienst te nemen en te houden. U leest de nieuwe regels en de aandachtspunten in dit artikel.
 Bron: Rijksoverheid


Verder lezen

Alternatieven bijtelling privégebruik auto: carpoolen en OV-abonnement

We willen allemaal besparen op onze autokosten. Maar hoe? Soms lijkt het niet realiseerbaar, soms is er wat creativiteit vereist en soms ligt de oplossing niet direct voor de hand. Juist daarom willen we graag enkele besparingsmogelijkheden op de autokosten met u delen. Dit artikel gaat over het carpoolen en het zakelijke OV-abonnement.
Verder lezen

VAR nieuwe stijl: het standaardcontractensysteem (voorbeeldovereenkomsten)

De positie en rechtszekerheid van de opdrachtgever t.o.v. de opdrachtnemer (zzp'er) gaat vanaf 2016 wijzigen. De verklaring arbeidsrelatie (VAR) wordt na invoering van de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelatie vervangen door de voorbeeldovereenkomst. In dit artikel geven wij informatie over de invoering van de voorbeeldovereenkomsten, de VAR-verklaringen en de overgangsregeling, de eisen aan het ondernemerschap en het Belastica advies- en begeleidingstraject m.b.t. de implementatie van de voorbeeldovereenkomsten in uw organisatie.
Verder lezen

Zelfstandige en zwanger? Recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering?

Bent u ondernemer en bent u zwanger? Dan kunt u mogelijk voor de periode rond de bevalling een zwangerschaps- en bevallingsuitkering aanvragen op basis van de regeling Zelfstandige en Zwanger (ZEZ). Alles over de ZEZ-uitkering leest u in dit artikel.

Bron: Rijksoverheid


Verder lezen

Verplichting WAS: elke werknemer moet een bankrekening hebben

Per 1 januari 2016 schrijft de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) voor dat werkgevers in elk geval het minimumloon per bank aan werknemers betalen. Dit betekent in de praktijk dat uw organisatie straks niet meer het bedrag van het netto wettelijk minimumloon contant aan werknemers mag uitbetalen. Doe daarom alleen een beroep op werknemers met een bankrekening. 


Verder lezen

Wat zijn uw rechten tijdens zwangerschapsverlof en bevallingsverlof?

Tijdens uw zwangerschapsverlof en bevallingsverlof heeft u mogelijk recht op een zwangerschapsuitkering en een bevallingsuitkering. Wat zijn uw overige rechten voor, tijdens en na uw zwangerschap of bevalling? U leest het in dit artikel. 

Bron: Rijksoverheid


Verder lezen

Zwanger? Recht op doorbetaling salaris en bevallingsverlof?

Wie zwanger is en werkt of een uitkering krijgt, heeft recht op zwangerschapsverlof en een zwangerschapsuitkering. En na de bevalling op bevallingsverlof en een bevallingsuitkering. Per 1 januari 2015 veranderde het een en ander met betrekking tot het zwangerschapsverlof en bevallingsverlof. Lees verder voor de belangrijkste wijzigingen.

Bron: Rijksoverheid


Verder lezen

Aangepaste procedure ontslagaanvraag via UWV per 1 juli 2015

Wat wordt de procedure voor het aanvragen van ontslag van een medewerker via het UWV per 1 juli 2015? In dit artikel geven wij u een toelichting op de te ondernemen stappen om het ontslag van een medewerker bij het UWV aan te vragen. 

Foto: UWV
Verder lezen

WW-uitkering: sneller aan het werk per 1 juli 2015

Met de Wet Werk en Zekerheid wordt de WW-uitkering aangepast om mensen sneller aan het werk te krijgen. Deze aanpassing gaat in per 1 juli 2015. Een korte samenvatting van de aangepaste WW-uitkering per juli 2015.


Verder lezen

Ontslagvergoeding wordt transitievergoeding

Het doel van de transitievergoeding is om alle werknemers te voorzien in een recht op ontslagvergoeding bij onvrijwillig ontslag. Dit heeft gevolgen voor de compensatie van een ontslagen medewerker. De ontslagvergoeding gaat per 1 juli 2015 over in een transitievergoeding. Een gevolg van een aanpassing in de Wet Werk en Zekerheid


Verder lezen

Aangepaste procedures ontslagaanvragen per 1 juli 2015

De Wet Werk en Zekerheid kent per 1 juli 2015 nieuwe regels voor het ontslag van een werknemer. Dit artikel gaat over de nieuwe procedures bij ontslag:
  • met wederzijds goedvinden
  • met instemming werknemer
  • via het UWV
  • via de kantonrechter
  • op staande voet

Verder lezen

Belangrijkste uitgangspunten Wet 'Werk en Zekerheid'

Misschien wel de grootste hervorming van het arbeidsrecht in 70 jaar tijd: De Wet Werk en Zekerheid treedt in werking. Hiermee gaat het arbeidsrecht de komende jaren flink veranderen. Dit is met name merkbaar op het gebied van het ontslag van medewerkers en de langdurige inzet van flexibel personeel. We hebben de belangrijkste uitgangspunten voor u uiteengezet in dit artikel en aanvullende stukken. Zo komt u meer te weten over de gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid.
Verder lezen

Arbeidsovereenkomsten per 1 januari 2015: de veranderingen op een rij

In 2015 is een aantal ingrijpende wijzigingen in het arbeidsrecht van kracht geworden. Belastica zet de drie grootste veranderingen waar u als werkgever bij het opstellen van arbeidsovereenkomsten mee te maken krijgt, op een rij.

Verder lezen

Meer tips & adviezen