Tips & adviezen

Met een levenstestament houdt u grip op uw leven

Met een levenstestament houdt u grip op uw leven

Wat is een levenstestament en waar dient het voor? In een levenstestament neemt u op wat er moet gebeuren als u zelf niet in staat bent te handelen. Bijvoorbeeld na een herseninfarct, bij dementie of om andere redenen. U kunt in een levenstestament een of meerdere mensen volmacht geven voor het behartigen van uw belangen. Vaak zal het om financiële zaken gaan. Wilt u meer informatie, lees dan dit artikel. 

Bron: FFPVolmacht voor het behartigen van uw belangen

U kunt bijvoorbeeld volmacht geven voor het opnemen van geld, het doen van uw belastingaangifte en het betalen en opzeggen van verzekeringen. Maar u kunt ook aangeven dat de gevolmachtigde uw woning mag verkopen als u wordt opgenomen in een verpleeghuis en dat de gevolmachtigde mag schenken en aan wie. Dat kunnen uw (klein)kinderen zijn, maar ook goede doelen.
 

Misbruik

Om misbruik door de gevolmachtigde te voorkomen, kunt u laten vastleggen dat alleen mag worden geschonken als bepaalde mensen – bijvoorbeeld uw kinderen - het daarmee eens zijn. En dat de gevolmachtigde eens per jaar verantwoording aflegt tegenover de overige familieleden of aan een onafhankelijke derde, bijvoorbeeld een financieel planner.
 

Behandelverbod

Naast het geven van volmacht voor het behartigen van financiële zaken kunt u nog veel meer regelen met een levenstestament. Bijvoorbeeld:
•    In welke instelling u het liefst wordt behandeld of opgenomen, mocht dat nodig zijn.
•    Een behandelverbod: in welke situatie artsen u niet meer mogen behandelen.
•    Wat er gebeurt met uw huisdier en met uw inboedel als u wordt opgenomen in een verpleeghuis.
•    Uw uitvaart: wie er moeten worden uitgenodigd, waar u wilt worden begraven of gecremeerd, welke muziek er moet worden afgespeeld etc.

U kunt een levenstestament zelf opstellen, maar om er zeker van te zijn dat uw wensen worden uitgevoerd, kunt u uw levenstestament het beste door een notaris laten opmaken.
 

Rechter

Als u geen levenstestament heeft en u bent niet meer in staat om zelf beslissingen te nemen, kunnen uw familieleden ook via de rechter een verzoek indienen om uw zaken waar te nemen. De rechter kan dan een bewindvoerder aanstellen. Dit heeft echter een aantal nadelen tegenover een levenstestament. Zo gaat er doorgaans enige tijd overheen voordat de rechter heeft vastgesteld dat u niet langer in staat bent bepaalde zaken zelf te doen. Verder moet de bewindvoerder regelmatig verantwoording afleggen aan de rechter en moet hij of zij voor bepaalde zaken expliciet toestemming vragen. Zo zal een bewindvoerder niet zomaar mogen schenken.

Met een levenstestament zorgt u ervoor dat uw wensen worden uitgevoerd, ook als u dat zelf niet meer kunt overzien. Dat is niet alleen voor uzelf een prettige gedachte, maar ook voor uw kinderen en andere dierbaren.

Een gecertificeerd financieel planner FFP weet waar u bij het opstellen van een levenstestament op moet letten. Hij of zij kan u helpen bij een goede voorbereiding op de uiteindelijk ondertekening bij de notaris. Gecertificeerd financieel planners werken nauw samen met andere deskundigen - zoals de notaris - om u op maat te bedienen.
 

Vragen of opmerkingen over dit artikel? Laat het weten.


Typ bovenstaande code over.
Terug naar overzicht