Tips & adviezen

Heeft u uw financiële zaken goed geregeld bij overlijden?

Niet het meest leuke onderwerp om over na te denken, maar we hebben er wel mee te maken.
Wat valt er financieel te regelen en wat zijn de aandachtspunten? Heeft of hebben uw nabestaande(n) recht op een uitkering? Of krijgt/krijgen uw nabestaande(n) juist te maken met allerlei kosten en rompslomp? En bent u ondernemer, hoe zit het dan met uw bedrijf?

Bron en foto: FFP


Verder lezen

Check of u recht heeft op toeslag(en)!

Heeft u een zorgverzekering, huurwoning en/of kinderen? Dan kunt u, als uw inkomen of het gezamenlijk inkomen van u en uw toeslagpartner niet te hoog is, recht hebben op een bijdrage in de kosten van uw zorgverzekering, huur en/of kinderopvang. Zo'n bijdrage heet in belastingtermen een toeslag. Voor 2023 zijn de inkomensgrenzen voor de toeslagen een stuk hoger dus wellicht komt u voor 2023 (wel) in aanmerking voor één of meerdere toeslagen.  

Bron: Belastingdienst/FFP
Verder lezen

Wet Toekomst Pensioenen: Wat betekent het voor u?

Na jaren van onderhandelen is het nu eindelijk zo ver: Nederland krijgt een nieuw pensioenstelsel. De eerste kamer heeft op 30 mei jl. ingestemd met de Wet Toekomst Pensioenen. Deze nieuwe wetgeving zal het huidige pensioenstelsel veranderen. De wet treedt in werking op 1 juli 2023. Er geldt een overgangsperiode tot 1 januari 2027 (waarschijnlijk wordt dit 2028). Vanaf dat moment moeten alle pensioenregelingen voldoen aan de nieuwe wet. Een belangrijk gevolg van de nieuwe wetgeving is dat het systeem flexibeler en persoonlijker wordt. Wat betekent dit voor u?

Foto en bron: FFP


Verder lezen

Meer tips & adviezen