Financiële administratie

Uw financiële administratie verdient prioriteit. Zonder juiste financiële informatie is uw onderneming stuurloos!

Een juist opgezette en volledige financiële administratie is van essentieel belang voor uw onderneming, of deze nu groot of klein is. Niet alleen zodat u aan de wettelijke verplichtingen voldoet, maar juist ook voor uw bedrijfsvoering.

De basis van uw onderneming

U voert een goede boekhouding niet alleen ‘omdat het moet’. Het vormt de basis van het gewenste inzicht in uw kosten, uw omzet en uw winst. Met deze waardevolle informatie bent u in staat:
  • weloverwogen besluiten te nemen 
  • rendementen te verbeteren 
  • de bedrijfsactiviteiten te optimaliseren 
  • u volledig te richten op uw werkzaamheden
 

Zelf doen of uitbesteden? 

Het voeren van uw administratie en het indienen van de periodieke aangifte omzetbelasting is een tijdrovende klus die veel specifieke kennis vereist. U concentreert zich liever op de groei en ontwikkeling van uw onderneming. Wij nemen deze taak graag van u over, geheel naar uw behoefte: 
  • permanent / tijdelijk bij grote drukte of bij afwezigheid van uw administratief medewerker(s).
  • volledig of gedeeltelijk.

Geeft u de voorkeur aan het zelf verwerken van uw administratie in een (online) boekhoudprogramma, dan: 
  • begeleiden en coachen wij u hierbij
  • controleren uw administratie
  • stellen wij de periodieke rapportages samen

Service

Service
Wij helpen u graag verder

Belastica Voorhout
Tel:  0252-232114

Belastica Leiden
Tel:  071-5138202

Stel hier uw vraag