Tips & adviezen

Loods gezocht (en gevonden…!)

Loods gezocht (en gevonden…!)

Welke richting gaan we op? Hoe kiezen we de goede route? Het antwoord hangt nauw samen met de persoonlijke financiële situatie. Maar iets waar we allemaal mee te maken hebben is de inflatie, de prijsstijgingen raken ons allemaal. Voor veel producten moeten we meer betalen dan een jaar geleden. Grondstoffen zijn schaars, boodschappen worden duurder, de energieprijzen zijn sterk gestegen.

Bron en foto: FFPHogere inflatie

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) verwacht dat de inflatie na de huidige piek zal afnemen tot rond de 3% in 2023. Daarmee zitten we op een gemiddelde dat we heel lang niet hebben gekend. Wat betekent zoiets nou? Dat betekent bijvoorbeeld dat als dit de komende twintig jaar zo zou zijn, je 1,80 euro nodig hebt voor je uitgaven waar dit nu nog 1,00 euro is. Alles is dan bijna twee keer zo duur. Bedenk maar eens wat dat voor gevolg heeft voor je pensioenopbouw. Als je verwacht dat je 25.000 euro aan pensioen opbouwt, heb je in zo’n geval bijna 50.000 euro nodig. In het nieuwe pensioenstelsel kunnen we zelf wat meer de regie voeren en werken aan het bijhouden van de inflatie. Een uitgelezen taak voor een gecertificeerd financieel planner.
 

Woningmarkt

In het regeerakkoord van Rutte IV staat dat er jaarlijks minimaal 100.000 nieuwe woningen moeten komen, waarvan twee derde onder de kostengrens van de Nationale Hypotheek Garantie. Die moeten dus goedkoper worden dan 355.000 euro. Wat betekent dit voor starters? Kunnen ze dan ineens wel een huis kopen? Of, wat betekent dit voor de huizenprijzen?  Gaan die minder snel stijgen dan het afgelopen jaar? Wordt de schaarste echt doorbroken of is het slechts symptoombestrijding? Als je een eigen woning hebt of je starter bent op de woningmarkt zal je creatief moeten zijn. Misschien is het wel het moment om wat geld te gaan verzilveren voor (toekomstige) levensonderhoud. Ook kan bijvoorbeeld de mogelijkheid van 10% afkoop van je pensioen een rol spelen. Creatief oplossingen bedenken om ergens te gaan wonen of te blijven wonen. Ook een taak voor een gecertificeerd financieel planner.
 

Arbeidsmarkt

En dan de arbeidsmarkt. Er zijn veel zzp'ers. Gesproken wordt over een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. Enerzijds een bescherming van zzp'ers tegen het wegvallen van inkomen bij ziekte, anderzijds een verplicht kostenplaatje. Er zijn zzp'ers die niet zo veel verdienen dus: Wordt de last niet te zwaar? Hoe kun je straks je bedrijfsvoering en je privésituatie weer in balans brengen, zodat je ook nog wat winst overhoudt voor wanneer je niet ziek bent.
 

Op koers blijven en je doelen bereiken…

We zien het, hoe zeilen we op een behendige manier langs alle obstakels en zorgen we voor genoeg wind in de zeilen om op koers te blijven en ons doel te bereiken? Dan is een financiële loods een welkome gast aan boord. Een gecertificeerd financieel planner dus.
 

Vragen of opmerkingen over dit artikel? Laat het weten.


Typ bovenstaande code over.
Terug naar overzicht