Tips & adviezen

Bekijk alles

Filter: erfbelasting

Bezint eer gij aan de nalatenschap begint…

Onlangs was er een vrouw in het NOS-nieuws die zonder nadenken een erfenis had geaccepteerd. Achteraf bleek er een schuld bij het UWV te zijn, waarvoor zij mocht opdraaien. Als mevrouw zich tot een deskundige zou hebben gewend, had deze haar kunnen vertellen dat ze de erfenis niet zuiver maar beneficiair had moeten aanvaarden. Dan zou ze alleen aanspraak op de erfenis hebben gemaakt bij een positief saldo. Een dergelijk advies kost weinig en had een hoop ellende bespaard. Helaas is dit niet het enige misverstand (namelijk dat een advies over erven per definitie duur is) dat over erven bestaat.


Verder lezen

Hoe regel je jouw erfenis optimaal?

Als je partner of één van je ouders komt te overlijden, komt er heel wat op je af. Wat moet je allemaal regelen? Maar nog belangrijker is: Wat had degene allemaal kunnen regelen zodat jij als nabestaande nu niet voor verrassingen komt te staan?

Bron en foto: FFP


Verder lezen

Financieren van je eigen woning, waar moet je op letten?

Als (door)starter op de woningmarkt oriënteer je je ook op de financiering. In dit artikel zoomen we in op de belangrijkste aspecten van de financiering van je woning.
 

Bron: FFP


Verder lezen

Hoe wordt uw vermogen straks verdeeld?

Uiteindelijk kan uw vermogen op twee manieren worden overgedragen: door middel van vererving na overlijden of door schenking bij leven. De belastingregels rond schenken en erven kennen een progressieve tariefstructuur en lopen van minimaal 10% tot maximaal 40%. Bij overlijden vererft in één keer een bedrag en bij schenking kan er sprake zijn van jaarlijks kleinere bedragen. Ofwel: hoe hoger het bedrag dat vererft na overlijden, of het bedrag dat je schenkt, hoe hoger de belastingdruk bij de ontvanger.

Bron: FFP


Verder lezen

Dé reden om de WOZ-waarde 2023 van uw woning te controleren

Deze periode ontvangt u het jaarlijkse aanslagbiljet gemeentelijke belastingen met daarop de WOZ-waarde(n) van uw woning en indien van toepassing andere onroerende zaken. Doordat de huizenprijzen afgelopen jaren zijn gestegen, is de WOZ-waarde 2023 in veel gevallen beduidend hoger dan die van 2022. Of dit reëel is, is afhankelijk van de feitelijke situatie. De WOZ-waarde is de basis voor de hoogte van diverse belastingen. Reden genoeg om uw WOZ-waarde te controleren en zo nodig tijdig bezwaar te maken.
Verder lezen

Belastingvrij schenken: vrijstellingen 2023

De (jaarlijkse) schenkingsvrijstellingen maken het aantrekkelijker om bij leven aan uw kinderen en/of kleinkinderen te schenken. Schenken bij leven is vaak, zeker als het geleidelijk gebeurt, fiscaal voordeliger dan het vererven van een vermogen bij een overlijden. Door bijvoorbeeld elk jaar een bedrag aan uw kinderen te schenken wordt uw vermogen kleiner zodat, mocht u komen te overlijden, uw kinderen straks minder erfbelasting betalen. Andere fiscale voordelen voor de schenker zijn mogelijk besparing van box 3 heffing en toekomstige eigen bijdrage Wet langdurige zorg (Wlz). ​In dit artikel vindt u een overzicht van de vrijstellingsbedragen voor schenkingen in 2023. 

Bron: Belastingdienst


Verder lezen

Belastingvrij schenken: vrijstellingen 2022

De (jaarlijkse) schenkingsvrijstellingen maken het aantrekkelijker om bij leven aan uw kinderen en/of kleinkinderen te schenken. Schenken bij leven is vaak, zeker als het geleidelijk gebeurt, fiscaal voordeliger dan het vererven van een vermogen bij een overlijden. Door bijvoorbeeld elk jaar een bedrag aan uw kinderen te schenken wordt uw vermogen kleiner zodat, mocht u komen te overlijden, uw kinderen straks minder erfbelasting betalen. Andere fiscale voordelen voor de schenker zijn mogelijk besparing van box 3 heffing en toekomstige eigen bijdrage Wet langdurige zorg (Wlz). ​In dit artikel vindt u een overzicht van de vrijstellingsbedragen voor schenkingen in 2022. 


Verder lezen

Schenk nog in 2021 en behaal mogelijk voordeel

Schenken bij leven is vaak, zeker als het geleidelijk gebeurt, fiscaal voordeliger dan het vererven van een vermogen bij een overlijden. Door bijvoorbeeld elk jaar een bedrag aan uw kinderen te schenken wordt uw vermogen kleiner zodat, mocht u komen te overlijden, uw kinderen straks minder erfbelasting betalen. Andere fiscale voordelen voor de schenker zijn mogelijk besparing van box 3 heffing en toekomstige eigen bijdrage Wet langdurige zorg (Wlz). Wilt u nog dit jaar belastingvrij aan uw kinderen of kleinkinderen schenken? Onderneem dan tijdig actie. In dit artikel leest u alle belastingvrije schenkingsbedragen en de voorwaarden.
Verder lezen

Waarom u de WOZ-waarde van uw woning moet controleren

Deze periode ontvangt u het jaarlijkse aanslagbiljet gemeentelijke belastingen met daarop de WOZ-waarde(n) van uw woning en eventuele andere onroerende zaken. Door de stijgende huizenprijzen is de waarde in veel gevallen beduidend hoger. Of dit reëel is, is afhankelijk van de feitelijke situatie. De WOZ-waarde is de basis voor de hoogte van diverse belastingen. Reden genoeg om uw WOZ-waarde te controleren en zo nodig tijdig bezwaar te maken.
Verder lezen

Schenkingsvrijstellingen tijdelijk omhoog in 2021

Bent u bekend met de jaarlijkse schenkingsvrijstellingen? Deze vrijstellingen maken het aantrekkelijker om bij leven aan uw kinderen en/of kleinkinderen te schenken. Schenken bij leven is vaak, zeker als het geleidelijk gebeurt, fiscaal voordeliger dan het vererven van een vermogen bij een overlijden. Andere fiscale voordelen voor de schenker zijn mogelijk besparing van box 3 heffing en toekomstige eigen bijdrage Wet langdurige zorg (Wlz). ​In 2021 worden enkele schenkingsvrijstellingen tijdelijk (een jaar lang) hoger. 


Verder lezen

Schenk nog vóór 1 januari 2020 en behaal mogelijk voordeel

Schenken bij leven is vaak, zeker als het geleidelijk gebeurt, fiscaal voordeliger dan het vererven van een vermogen bij een overlijden. Door bijvoorbeeld elk jaar een bedrag aan uw kinderen te schenken wordt uw vermogen kleiner zodat, mocht u komen te overlijden, uw kinderen straks minder erfbelasting betalen. Andere fiscale voordelen voor de schenker zijn mogelijk besparing van box 3 heffing en toekomstige eigen bijdrage Wet langdurige zorg (Wlz). Wilt u nog dit jaar belastingvrij aan uw kinderen of kleinkinderen schenken? Onderneem dan tijdig actie. In dit artikel leest u alle belastingvrije schenkingsbedragen en de voorwaarden.
Verder lezen

Check de WOZ-waarde van uw woning en maak zo nodig tijdig bezwaar

In deze periode ontvangt u het jaarlijkse aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. Op het aanslagbiljet, ook wel WOZ-beschikking genoemd, treft u de WOZ-waarde van uw woning en eventuele andere onroerende zaken aan. De WOZ-waarde bepaalt de hoogte van diverse belastingen. In het algemeen geldt: hoe hoger uw WOZ-waarde, hoe meer belasting u betaalt. Genoeg redenen om uw WOZ-waarde te controleren en tijdig bezwaar te maken. 
Verder lezen

Belastingvrij schenken: vrijstellingen 2019

De (jaarlijkse) schenkingsvrijstellingen maken het aantrekkelijker om bij leven aan uw kinderen en/of kleinkinderen te schenken. Schenken bij leven is vaak, zeker als het geleidelijk gebeurt, fiscaal voordeliger dan het vererven van een vermogen bij een overlijden. Door bijvoorbeeld elk jaar een bedrag aan uw kinderen te schenken wordt uw vermogen kleiner zodat, mocht u komen te overlijden, uw kinderen straks minder erfbelasting betalen. Andere fiscale voordelen voor de schenker zijn mogelijk besparing van box 3 heffing en toekomstige eigen bijdrage Wet langdurige zorg (Wlz). ​In dit artikel vindt u een overzicht van de vrijstellingsbedragen voor schenkingen in 2019. 


Verder lezen

Grote veranderingen in uw leven? Met een goed financieel plan staat u sterk!

Een nieuw jaar met allerlei goede voornemens. Maar wat als er iets in uw situtatie of leven verandert waar u niet op berekend bent? Een huis kopen, een baby op komst, arbeidsongeschikt raken, een erfenis krijgen of met pensioen gaan. Veranderingen in uw leven kunnen grote impact op uw financiële situatie hebben. Positief of negatief. U wilt niet voor verrassingen komen te staan. Een goed persoonlijk financieel plan geeft een helder totaalbeeld van uw financiële wensen en mogelijkheden, en risico's zoals werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. 

Bron: FFP


Verder lezen

Schenk nog vóór 1 januari 2019 en behaal mogelijk een fiscaal voordeel

Wilt u nog dit jaar belastingvrij aan uw kinderen of kleinkinderen schenken? Onderneem dan tijdig actie. Schenken bij leven is vaak, zeker als het geleidelijk gebeurt, fiscaal voordeliger dan het vererven van een vermogen bij een overlijden. Door bijvoorbeeld elk jaar een bedrag aan uw kinderen te schenken wordt uw vermogen kleiner zodat, mocht u komen te overlijden, uw kinderen straks minder erfbelasting betalen. Andere fiscale voordelen voor de schenker zijn mogelijk besparing van box 3 heffing en toekomstige eigen bijdrage Wet langdurige zorg (Wlz). In dit artikel leest u alle belastingvrije schenkingsbedragen en de voorwaarden.
Verder lezen

Schenking gegeven of juist recent ontvangen? Let dan hierop!

Veel mensen schenken liever met de warme dan met de koude hand. Voor zowel de gever als de ontvanger zijn er regels van de Belastingdienst waar je goed op moet letten. Als u in 2017 een schenking heeft ontvangen, moet u daar voor 1 maart van dit jaar aangifte voor doen bij de Belastingdienst. Tenminste, als de schenking meer waard was dan de vrijstelling voor de schenkbelasting.

Bron en afbeelding: FFP


Verder lezen

Voorkomen is beter dan genezen

Soms kom ik in de praktijk een situatie tegen waarbij ik denk “Waarom ben je niet eerder gekomen, dat had zo veel ellende bespaard”. En omdat voorkomen beter is dan genezen, wil ik dit praktijkvoorbeeld graag met u delen. De namen heb ik verzonnen, het verhaal niet. Dit verhaal staat in mijn column in De Teylinger, editie week 6 - 2018. Mijn voornemen is elke vier weken iets van mijn/onze praktijkervaringen met u te delen. 

Afbeelding: FFP


Verder lezen

Check de WOZ-waarde van uw woning en maak zo nodig tijdig bezwaar

In deze periode ontvangt u het jaarlijkse aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. Op het aanslagbiljet, ook wel WOZ-beschikking genoemd, treft u de WOZ-waarde van uw woning en eventuele andere onroerende zaken aan. De WOZ-waarde bepaalt de hoogte van diverse belastingen. In het algemeen geldt: hoe hoger uw WOZ-waarde, hoe meer belasting u betaalt. Maar een lage WOZ-waarde is niet altijd gunstig. Genoeg redenen om uw WOZ-waarde te controleren en tijdig bezwaar te maken. 
Verder lezen

Belastingvrij schenken: vrijstellingen 2018

De (jaarlijkse) schenkingsvrijstellingen maken het aantrekkelijker om bij leven aan uw kinderen en/of kleinkinderen te schenken. Schenken bij leven is vaak, zeker als het geleidelijk gebeurt, fiscaal voordeliger dan het vererven van een vermogen bij een overlijden. Door bijvoorbeeld elk jaar een bedrag aan uw kinderen te schenken wordt uw vermogen kleiner zodat, mocht u komen te overlijden, uw kinderen straks minder erfbelasting betalen. Andere fiscale voordelen voor de schenker zijn mogelijk besparing van box 3 heffing en toekomstige eigen bijdrage Wet langdurige zorg (Wlz). ​In dit artikel vindt u een overzicht van de vrijstellingsbedragen voor schenkingen in 2018. 


Verder lezen

Schenk nog in 2017 en behaal mogelijk een fiscaal voordeel

Het einde van het jaar is in zicht. Jaarlijks kunt u belastingvrij schenken. Heeft u dit jaar nog geen gebruik gemaakt van de schenkingsvrijstelling(en)? En wilt u nog aan uw (klein)kinderen schenken? Onderneem dan tijdig actie. Per 1 januari 2017 is de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning van € 100.000 structureel teruggekeerd. Deze verhoogde vrijstelling maakt het aantrekkelijker om bij leven te schenken. In dit artikel leest u alle belastingvrije schenkingsbedragen en de voorwaarden & restricties van de verhoogde schenkingsvrijstelling.
Verder lezen

Met een levenstestament houdt u grip op uw leven

Wat is een levenstestament en waar dient het voor? In een levenstestament neemt u op wat er moet gebeuren als u zelf niet in staat bent te handelen. Bijvoorbeeld na een herseninfarct, bij dementie of om andere redenen. U kunt in een levenstestament een of meerdere mensen volmacht geven voor het behartigen van uw belangen. Vaak zal het om financiële zaken gaan. Wilt u meer informatie, lees dan dit artikel. 

Bron: FFP


Verder lezen

Wat laat u achter als u overlijdt?

Slechts drie op de tien Nederlanders hebben een testament laten opstellen. En zes op de tien mensen weten niet hoe hun financiële situatie verandert als hun partner wegvalt. Weet u precies wat u achterlaat als u overlijdt? In ruim 40% van alle Nederlandse gezinnen praten partners niet met elkaar over zaken die met de dood te maken hebben.* Dit komt deels omdat er nog altijd een taboe op rust, maar ook omdat veel mensen de gevolgen van een overlijden ingrijpend en complex vinden. Daardoor weten ze vaak niet waar ze moeten beginnen om hun nalatenschap te regelen.

Bron en afbeelding: FFP


Verder lezen

Schenk nog in 2016 en bespaar belasting in komende jaren!

Het einde van het jaar is in zicht. Jaarlijks kunt u belastingvrij schenken. Wilt u dat dit jaar nog doen, onderneem dan tijdig actie. Per 1 januari 2017 keert de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning van € 100.000 structureel terug. Deze verhoogde vrijstelling maakt het aantrekkelijker om bij leven aan uw kinderen te schenken. Maar let op! Om in aanmerking te komen voor de vrijstelling gelden allerlei voorwaarden en moet u rekening houden met eerdere schenkingen waarvoor een beroep op de verhoogde schenkingsvrijstelling is gedaan. Soms is actie in 2016 vereist om te voorkomen dat een deel van de vrijstelling vanaf 2017 verloren gaat.
Verder lezen

5 tips voor optimaal gebruik schenkingsvrijstelling eigen woning € 100.000

Per 1 januari 2017 wordt de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning definitief verhoogd naar € 100.000. In de praktijk blijkt de regeling complexer dan de staatssecretaris beoogt. Om in aanmerking te komen voor de vrijstelling gelden namelijk bepaalde voorwaarden. Is in het verleden reeds een beroep gedaan op de verhoogde schenking dan moet u mogelijk in 2016 al actie ondernemen om te voorkomen dat een deel van de vrijstelling vanaf 2017 verloren gaat. Lees de 5 tips in dit artikel om optimaal gebruik te maken van de verhoogde schenkingsvrijstelling. 
 
Verder lezen

Uw box 3 vermogen: waar bestaat dat uit?

Box 3 vermogen. U heeft er vast weleens van gehoord. Maar wat is het eigenlijk? Uw box 3 vermogen bestaat uit uw bezittingen minus uw schulden die in uw aangifte inkomstenbelasting in de zogenoemde 'box 3' horen. U hoeft de werkelijke inkomsten, bijvoorbeeld de rente op uw spaargeld, het dividend op uw aandelen of de huuropbrengst, niet aan te geven in uw aangifte inkomstenbelasting. Echter van deze vermogensbestandsdelen zijn de waarden per 1 januari van het belastingjaar wel bepalend voor de hoogte van de te betalen inkomstenbelasting over uw vermogen.
Verder lezen

Financiële planning: uw toekomst goed geregeld!

Natuurlijk is geld belangrijk in uw leven. Geld is immers het middel waarmee u uw doelen kunt realiseren! Maar geld is meestal niet het werkelijke doel van uw leven. Uit gesprekken met onze cliënten blijkt vaak dat er andere toekomstdoelen zijn. Voor de één is dat eerder kunnen stoppen met werken, wonen in een fijn huis of zorgen voor zijn of haar naasten. En voor een ander zit dat in het maken van die mooie wereldreis, of niet afhankelijk worden in de situatie dat de gezondheid achteruit gaat. Zo denken veel mensen nu al na over toekomstige aanpassingen van hun eigen woning of het gezamenlijk kopen van een zorgwoning. Conclusie: een goed planningsadvies gaat niet alleen over geld. 

Afbeelding: FFP


Verder lezen

Hoogte box 3 vermogen (sparen en beleggen) bepalend voor diverse belastingen

Heeft u box 3 vermogen, zoals spaargeld, aandelen of een verhuurde woning? Dan hoeft u de werkelijke inkomsten, bijvoorbeeld de rente op uw spaargeld, het dividend op uw aandelen of de huuropbrengst, niet aan te geven in uw aangifte inkomstenbelasting. Echter van deze vermogensbestandsdelen zijn de waarden per 1 januari van het belastingjaar wel bepalend voor de hoogte van de te betalen inkomstenbelasting over uw vermogen. Maar dat niet alleen. De hoogte van uw box 3 vermogen (uit sparen en beleggen) kan ook van invloed zijn op toekomstige erfbelasting en/of eigen bijdrage Wet Langdurige Zorg.
Verder lezen

Grote veranderingen in uw leven? Met een goed financieel plan staat u sterk!

Een huis kopen, een baby op komst, arbeidsongeschikt raken, een erfenis krijgen of met pensioen gaan. Veranderingen in uw leven kunnen grote impact op uw financiële situatie hebben. Positief of negatief. U wilt niet voor verrassingen komen te staan. Een goed persoonlijk financieel plan geeft een helder totaalbeeld van uw financiële wensen en mogelijkheden, en risico's zoals arbeidsongeschiktheid. 

Bron: FFP


Verder lezen

WOZ-waarde van uw woning te hoog of te laag? Maak tijdig bezwaar

In deze periode ontvangt u het jaarlijkse aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. Op het aanslagbiljet, ook wel WOZ-beschikking genoemd, treft u de WOZ-waarde van uw woning en eventuele andere onroerende zaken aan. De WOZ-waarde bepaalt de hoogte van diverse belastingen. In het algemeen geldt: hoe hoger uw WOZ-waarde, hoe meer belasting u betaalt. Maar een lage WOZ-waarde is niet altijd gunstig. Genoeg redenen om uw WOZ-waarde te controleren en tijdig bezwaar te maken. 
Verder lezen

Controleer uw WOZ-beschikking 2015 en maak tijdig bezwaar

Een dezer maanden ontvangt u de jaarlijkse WOZ-beschikking van de gemeente. In deze beschikking wordt de waarde van uw koopwoning en andere onroerende zaken vastgesteld. De WOZ-waarde bepaalt de hoogte van diverse belastingen. In het algemeen geldt: hoe hoger uw WOZ-waarde, hoe meer belasting u betaalt. Uitermate belangrijk dus om uw WOZ-beschikking te controleren en tijdig bezwaar te maken. 
Verder lezen

Een goede belastingadviseur is zijn geld meer dan waard!

Het levert altijd wat op als u een goede belastingadviseur in de arm neemt. Is het niet belastingbesparing dan is het wel inzicht in uw particuliere en zakelijke situatie. Wij zijn ervan overtuigd dat u altijd geholpen bent wanneer u ons, of één van onze bekwame concullega’s, vraagt om advies of beheer omtrent uw belastingzaken. Let op: bekwaam is hier een belangrijk woord. Lees vooral verder hoe u, uiteraard bij voorkeur bij Belastica, uw belastingzaken uitbesteedt. Wij schetsen een aantal voordelen voor u. 
Verder lezen

Interessante uitgangspunten voor schenkbelasting welke gelden tot eind 2014

Benieuwd of u voldoet aan de uitgangspunten omtrent de schenkingsvrijstelling? Tot eind 2014 is deze regeling verruimd en kunt u voordelig gebruik maken van de belastingvrijstelling, mits u aan de uitgangspunten voldoet. De belangrijkste voorwaarde is dat de persoon die het bedrag ontvangt, dat gebruikt voor de eigen woning.
Verder lezen

Nog tot eind 2014 besparen op schenkbelasting

Minister Dijsselbloem heeft aangegeven dat de verruiming van de schenkingsvrijstelling van maximaal € 100.000 stopt op 31 december 2014. Maak nu het nog kan slim gebruik van de verruimde maatregelen. We leggen u uit hoe u dit aanpakt.
 
Verder lezen

Meer tips & adviezen