Tips & adviezen

Heeft u uw financiële zaken goed geregeld bij overlijden?

Heeft u uw financiële zaken goed geregeld bij overlijden?

Niet het meest leuke onderwerp om over na te denken, maar we hebben er wel mee te maken.
Wat valt er financieel te regelen en wat zijn de aandachtspunten? Heeft of hebben uw nabestaande(n) recht op een uitkering? Of krijgt/krijgen uw nabestaande(n) juist te maken met allerlei kosten en rompslomp? En bent u ondernemer, hoe zit het dan met uw bedrijf?

Bron en foto: FFPEen overlijden brengt altijd, naast de emotionele kant, zorgen met zich mee. Er moet veel geregeld worden. Denk bijvoorbeeld aan de uitvaart, het opzeggen van abonnementen, het traceren van wachtwoorden, het stopzetten van uitkeringen, het opruimen en eventuele verkoop van de woning en natuurlijk het verdelen van de erfenis. En is er een partner, blijft die dan goed verzorgd achter?
 

Stap 1. Nu (bij leven) zo mogelijk vastleggen

Het is raadzaam om nu, bij leven, zoveel mogelijk vast te leggen van wat er is en wat er gedaan moet worden bij overlijden. Dat kan gewoon in een ordner (die vindbaar is voor uw nabestaanden) maar ook online, in een digitaal ‘kluisje’ kunt u de relevante gegevens vastleggen.
Wat is relevant? Natuurlijk legt u de persoonsgegevens van u en uw eventuele partner en (klein)kinderen vast. En u bespreekt alvast met uw partner en uw kinderen wie de executeur wordt. Met andere woorden: Wie de regie moet krijgen als u overlijdt. Die executeur kan verschillende bevoegdheden krijgen. Het is belangrijk om die bevoegdheden goed vast te leggen.
 

Stap 2. Check of de inhoud van uw testament nog actueel is

Hoe lang geleden is het dat u uw testament hebt laten opstellen? Vijf jaar? Tien jaar? Is er sinds het opstellen van het testament nog iets veranderd in uw persoonlijke situatie? Bent u bijvoorbeeld gescheiden en staat uw ex-partner nog in het testament? Zijn uw eigen kinderen inmiddels getrouwd en zijn er schoon- en kleinkinderen in beeld? Is uw onderneming inmiddels meer of minder waard geworden? Al deze zaken maken dat het mogelijk is dat uw testament niet meer up-to-date is en niet meer doet wat u eigenlijk zou willen dat er met uw nalatenschap gebeurt. Tip: laat eens in de vijf jaar uw testament beoordelen door een deskundige zoals een financieel planner.
 

Stap 3. Controleer indien van toepassing uw huwelijkse voorwaarden

Bent u getrouwd onder huwelijkse voorwaarden? Zo ja, wat staat daarin? Allerlei verrekenbedingen? Wees dan alert. Bijna niemand houdt zich aan de verrekenbedingen bij leven en dat kan ongewenste effecten hebben. Laat uw huwelijkse voorwaarden ook eens in de vijf jaar checken, samen met uw testament.
 

Stap 4. Regel een (pensioen)voorziening voor uw nabestaande(n)

Voor veel mensen die in loondienst zijn en een pensioenregeling hebben, zal er nabestaandenpensioen worden opgebouwd. Maar dat hoeft niet zo te zijn. Het pensioen kan ook op risicobasis zijn afgesloten en als u dan van baan verandert of werkloos wordt, zou dit wel eens heel vervelend kunnen uitpakken.
Een extra tip voor wie zelfstandig ondernemer is en zelf zijn pensioen moet regelen: Een nabestaandenvoorziening hoeft niet alleen pensioen te zijn, dit kan ook anders geregeld worden, namelijk met vrij vermogen en/of een overlijdensrisicoverzekering. Dit kan daarnaast ook handig zijn als u zakenpartners hebt, die door moeten met de onderneming als u overlijdt.
 

Stap 5. Laat een nabestaandencheck doen!

Vroeg of laat overlijden we allemaal. Het beste om zaken te regelen is als u tijd van leven hebt. Niets is vervelender om er te laat achter te komen dat het beter anders had gekund. Vraag aan een gecertificeerd financieel planner eens om een nabestaandencheck te doen. Dan kijkt hij/zij naar uw testament, hoe het financieel geregeld is en of uw partner het financieel redt en de eventuele compagnon verder kan met de onderneming. Voorkomen is beter dan genezen!
 

Vragen of opmerkingen over dit artikel? Laat het weten.


Typ bovenstaande code over.
Terug naar overzicht