Tips & adviezen

Voorkom hoge eigen bijdrage voor langdurige zorg

Voorkom hoge eigen bijdrage voor langdurige zorg


Per 1 januari 2015 verandert het zorgstelsel in ons land. Dan zal ook de huidige AWBZ worden vervangen door de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz). U blijft in het nieuwe stelsel gewoon een eigen bijdrage betalen. Met een goede financiële planning zorgt u dat die bijdrage niet hoger uitvalt dan nodig.AWBZ vervalt per 1 januari 2015

De nieuwe regelingen die het huidige zorgstelsel vervangen gaan officieel in op 1 januari 2015. Het jaar 2015 is bestempeld als overgangsperiode. Onze ervaring is dat het ingaan van nieuwe wetten en regelingen ondanks deze gebruikelijke overgangsperiode vaak tot veel onduidelijkheid leidt. Onder meer over wat wel en niet vergoed wordt onder welke regeling, en over de hoogte van de eigen bijdrage.
 

De vier belangrijkste veranderingen in het nieuwe zorgstelsel op een rijtje:
  • Ondersteuning thuis wordt een taak van de gemeente. Voorbeelden van ondersteuning thuis zijn begeleiding, dagbesteding en beschermd wonen.
  • Gemeenten zijn straks verantwoordelijk voor alle jeugdhulp.
  • Verpleging en verzorging thuis worden onderdeel van het basispakket van de zorgverzekering. Voorbeelden van verpleging en verzorging thuis zijn het toedienen van medicijnen en hulp bij het douchen.
  • De Rijksoverheid blijft verantwoordelijk voor de zorg aan mensen die de hele dag intensieve 24 uurs-zorg en toezicht dichtbij nodig hebben.


Wat betekent dit voor uw eigen bijdrage in 2015?

De mogelijke gevolgen van deze wijzigingen voor uw eigen bijdrage, vindt u op de website van het CAK. Maar omdat elke persoonlijke situatie nu eenmaal anders is, kunnen we ons voorstellen dat niet al uw vragen beantwoord zijn. Daarom adviseren wij u graag over hoe u in uw situatie de eigen bijdrage voor langdurige zorg in 2015 zo laag mogelijk kunt houden. Financiële planning is geen overbodige luxe.

Vragen of opmerkingen over dit artikel? Laat het weten.


Typ bovenstaande code over.
Terug naar overzicht