Eigen bijdrage langdurige zorg

Heeft u eigen vermogen en heeft u met zorg vanuit de Wet langdurige zorg (voorheen AWBZ) te maken? Voorkom een hoge eigen bijdrage langdurige zorg.

Wet langdurige zorg

De Wet langdurige zorg (Wlz) is per 1 januari 2015 ingevoerd en vervangt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).
De Wet langdurige zorg is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben, bij voorbeeld ouderen met vergevorderde dementie of mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking.

Hogere eigen bijdrage

Per 1 januari 2013 is de eigen bijdrage voor langdurige zorg aanzienlijk gestegen voor mensen met eigen vermogen. De eigen bijdrage langdurige zorg wordt naast uw inkomen ook over uw vermogen berekend. Vaak leidt dit tot een hogere eigen bijdrage per maand.

De verhoging geldt zowel voor zorg thuis, als voor zorg met verblijf in een zorginstelling. Wij hebben voorbeelden van mensen waar de eigen bijdrage met ruim € 20.000 per jaar toeneemt.

Planning geen overbodige luxe

Wij adviseren u graag over de mogelijkheden om uw eigen bijdrage Wet langdurige zorg (Wlv), voorheen AWBZ, te verlagen. Misschien kunt u invloed uitoefenen op de hoogte van het bedrag dat u moet betalen en zo geld besparen.

Voorkomen is beter dan genezen.

Service

Service
Wij helpen u graag verder

Belastica Voorhout
Tel:  0252-232114

Belastica Leiden
Tel:  071-5138202

Stel hier uw vraag