Directeur-grootaandeelhouder (dga)

De drie petten van de directeur-grootaandeelhouder…

Verschillende posities

U vervult verschillende posities in de besloten vennootschap (bv):

 • aandeelhouder (met aanmerkelijk belang)
 • directeur
 • werknemer van de bv
   

Salaris uit de bv

De Belastingdienst stelt regels met betrekking tot de hoogte van het salaris uit de bv:

 • gebruikelijk loon (wijzigt jaarlijks)
 • minimaal het maatsalaris, dat is het salaris meestverdienende werknemer
 • toepassing afroommethode bij eenmans-bv
   

Het oog van de fiscus op u gericht

Transacties tussen u als directeur-grootaandeelhouder (dga) en de bv worden door de Belastingdienst kritisch bekeken en getoetst op zakelijkheid. Het is voor u als directeur-grootaandeelhouder in theorie niet zo moeilijk uzelf te bevoordelen en zo een verkapte winstuitdeling en belastingheffing te voorkomen.

Wanneer bent u privé aansprakelijk?

De bv is een zelfstandige rechtspersoon en aansprakelijk voor haar schulden.

U bent privé aansprakelijk wanneer:

 • u een verplichting bent aangegaan waarbij u kon weten dat de bv niet aan deze verplichting kan voldoen.
 • er faillissement is ontstaan door onbehoorlijk bestuur en/of het niet deponeren van de jaarstukken.
 • uw bv in oprichting is.
 • de bv niet is ingeschreven in het handelsregister Kamer van Koophandel.
 • u privé meetekent voor leningen aan de bv.
 • u een melding betalingsonmacht heeft afgegeven, waarbij een onbehoorlijke taakvervulling (3 jaren) heeft plaatsgevonden tot het moment van melding of een te late melding is gedaan.
   

De vraag welke pet u op welk moment op heeft kunnen wij beantwoorden.

Branches

Branches
 • zakelijke dienstverlening
 • facilitaire dienstverlening
 • industrie
 • persoonlijke holding

Wij helpen u graag verder

Belastica Voorhout
Tel:  0252-232114

Belastica Leiden
Tel:  071-5138202

Stel hier uw vraag