Vermogensoverdracht

Oefen nu invloed uit en profiteer daar later van.

Wanneer denkt u aan vermogensoverdracht?

Over uw vermogen betaalt u tijdens uw leven inkomstenbelasting en uw erfgenamen betalen na uw overlijden erfbelasting. Ofwel uw vermogen is een goede inkomstenbron voor ‘de schatkist’. U kunt hier invloed op uitoefenen!

Wij kunnen u helpen om belastingbesparing, nu of in de toekomst, te realiseren bij: 

  • het schenken van geld
  • een vrij vermogen in relatie tot uw hypotheek 
  • kinderen en kleinkinderen
  • de hypotheek van uw kinderen/kleinkinderen
  • de hypotheek van uw toekomstige erfgenamen 
  • de steun van liefdadigheidsinstellingen
  • en ga zo maar door.
     

Financieel onafhankelijk blijven? 

Wij beoordelen of vermogensoverdracht voor u zinvol is en leidt tot belastingbesparing. Aan de hand van uw doelen en wensen stellen wij in samenspraak met u een plan op. Een belangrijk uitgangspunt voor ons is te zorgen dat u financieel onafhankelijk blijft. Op deze manier hoeft u in de toekomst niet uw hand op te houden bij uw naasten.

Service

Service
Wij helpen u graag verder

Belastica Voorhout
Tel:  0252-232114

Belastica Leiden
Tel:  071-5138202

Stel hier uw vraag