Tips & adviezen

Bezint eer gij aan de nalatenschap begint…

Bezint eer gij aan de nalatenschap begint…

Onlangs was er een vrouw in het NOS-nieuws die zonder nadenken een erfenis had geaccepteerd. Achteraf bleek er een schuld bij het UWV te zijn, waarvoor zij mocht opdraaien. Als mevrouw zich tot een deskundige zou hebben gewend, had deze haar kunnen vertellen dat ze de erfenis niet zuiver maar beneficiair had moeten aanvaarden. Dan zou ze alleen aanspraak op de erfenis hebben gemaakt bij een positief saldo. Een dergelijk advies kost weinig en had een hoop ellende bespaard. Helaas is dit niet het enige misverstand (namelijk dat een advies over erven per definitie duur is) dat over erven bestaat.Bron en foto: FFP
 

Het belang van een testament

Vaak word je als consument door de wet op het verkeerde been gezet en denk je dat het maken van een testament onnodig is, omdat je niet vermogend bent en de wet jouw partner voldoende bescherming biedt. Maar als jouw koophuis na verloop van tijd misschien wel het dubbele of meer waard is en de hypotheek volledig is afgelost, kun je flink schrikken als ik je de erfbelasting voorreken. Kinderen hebben namelijk slechts een vrijstelling van zo’n € 25.000 voor de erfbelasting en betalen over het meerdere 10% tot 20% erfbelasting. Tevens zijn er plannen om de erfbelasting in de toekomst te verhogen.

Bij overlijden krijg je als langstlevende alle goederen uit de nalatenschap toebedeeld en krijgen jouw kinderen een vordering op jou die pas na jouw overlijden wordt uitbetaald. In een testament kun je bijvoorbeeld tools opnemen waarmee je de vorderingen van jouw kinderen vergroot en daarover een rente afspreken die jouw toekomstige nalatenschap nagenoeg uitholt. Dat moet je dan uiteraard wel weten. In de praktijk wordt vaak vergeten een rente af te spreken en dat is kassa voor de Belastingdienst!
 

Een levensvolmacht

Een ander misverstand constateer ik als ik bij cliënten informeer naar het levenstestament. Vaak zeggen ze dat te hebben maar als ik doorvraag, blijken ze een testament bij overlijden te bedoelen. De term levenstestament is verwarrend. Beter is om van een levensvolmacht te spreken. Het verschil tussen een testament en een levenstestament is dat bij een testament de gevolgen van overlijden worden geregeld en bij het levenstestament de gevolgen van het wilsonbekwaam worden. Het levenstestament regelt dat, bij wilsonbekwaam worden door ziekte of ongeval, een door jou benoemd persoon zaken namens jou mag afhandelen. Zoals het regelen van bankzaken of het nemen van medische beslissingen. Zonder levenstestament zal een rechter een bewindvoerder (voor het financiële deel) of mentor (voor het medische deel) of curator (voor het geheel) aanwijzen en loopt alles via de rechterlijke weg met alle beperkingen van dien.
 

Besparing erfbelasting

En zo is er nog een aantal misverstanden. De moraal van dit verhaal? Als je nog geen testament hebt, laat je dan eens voorrekenen of dat in jouw situatie slim is in verband met besparing erfbelasting en met het oog op het houden van de regie. Iedereen die niet wil dat een rechter bepaalt wie er over zijn belangen waakt zou eigenlijk een levenstestament moeten hebben. En is het overlijden een feit aarzel dan niet een deskundige, zoals een gecertificeerd financieel planner, zoals José Kattenberg-Zuidhoek of Peter Duijnhovenin te schakelen. Wellicht houd je daarmee eventuele ellende van de nalatenschap buiten de deur!
 

 

Vragen of opmerkingen over dit artikel? Laat het weten.


Typ bovenstaande code over.
Terug naar overzicht