Tips & adviezen

Bekijk alles

Filter: auto

Ondernemer, plan uw investeringen voor optimaal belastingvoordeel

Als u als ondernemer dit jaar voor een totaalbedrag van meer dan € 2.300 en minder dan € 314.673 in bedrijfsmiddelen investeert, mag u in beginsel kleinschaligheidsinvesteringsaftrek claimen. Dat geldt ook voor ondernemingen zoals bv's en nv's. De grootte van deze investeringsaftrek is afhankelijk van het totaalbedrag aan investeringen in het kalenderjaar. Advies: bekijk zeker in de laatste maanden van het jaar de totale omvang van uw gedane investeringen en plan toekomstige investeringen zorgvuldig om zo de investeringsaftrek te optimaliseren en belasting te besparen. 
Verder lezen

Ondernemer, plan uw investeringen voor optimaal belastingvoordeel

Ondernemers die investeren in bedrijfsmiddelen mogen een bepaald bedrag van het resultaat van hun onderneming aftrekken, de zogenoemde investeringsaftrek. Dat geldt ook voor ondernemingen zoals bv's en nv's. Voor de investeringsaftrek geldt een jaarlijkse drempel. Blijft het totaalbedrag van de investeringen onder de drempel dan heeft u geen recht op investeringsaftrek. Tip: plan uw investeringen zorgvuldig, zodat u de investeringsaftrek optimaal benut en zo belasting bespaart. 
Verder lezen

Plan de aankoop van uw nieuwe bedrijfsauto en bespaar belasting

Wilt u nog profiteren van de lage bijtelling voor energiezuinige auto's en zo inkomstenbelasting besparen? Onderneem dan nu actie. Per 1 januari 2017 verdwijnt het fiscaal voordeel. Het bijtellingspercentage van zeer zuinige auto's gaat per 1 januari 2017 van 15% naar 22%. De bijtelling van de zuinige auto gaat van 21% naar 22%. Wilt u juist een normale (lees: geen energiezuinige) auto aanschaffen? Wacht daarmee dan tot 2017. 
Verder lezen

Alternatieven bijtelling privégebruik auto: carpoolen en OV-abonnement

We willen allemaal besparen op onze autokosten. Maar hoe? Soms lijkt het niet realiseerbaar, soms is er wat creativiteit vereist en soms ligt de oplossing niet direct voor de hand. Juist daarom willen we graag enkele besparingsmogelijkheden op de autokosten met u delen. Dit artikel gaat over het carpoolen en het zakelijke OV-abonnement.
Verder lezen

Slimme oplossingen en alternatieven bijtelling privégebruik auto van de zaak

We willen allemaal besparen op onze autokosten. Maar hoe? Soms lijkt het niet realiseerbaar, soms is er wat creativiteit vereist en soms ligt de oplossing niet direct voor de hand. Juist daarom willen we graag enkele besparingsmogelijkheden op de autokosten met u delen. Dit artikel gaat over het openbreken van leasecontracten, besparing motorrijtuigenbelasting en inzicht waarom de datum tenaamstelling auto van invloed is op het percentage bijtelling privégebruik auto.


Verder lezen

De auto en de fiscus, een financiële melkkoe of een middel om milieubewust ondernemen te stimuleren?

Bewust omgaan met het milieu is een speerpunt van de overheid. De aanschaf en het gebruik van energiezuinige auto's is de laatste jaren gestimuleerd door verschillende subsidieregelingen en lage(re) percentages bijtelling privégebruik auto. Deze maatregelen hebben geleid tot ongewenste effecten. De vragen zijn dan ook: welke regels gelden er nu en wat zijn de verwachte veranderingen voor 2016 t/m 2019?
Verder lezen

Meer tips & adviezen