Aangifte schenkbelasting 

Het mes snijdt aan twee kanten...

Wat u moet weten over schenkbelasting

Van schenkingen boven de algemene vrijstellingsbedragen, in geld of goederen, moet u aangifte schenkbelasting doen bij de Belastingdienst.  

(Belastingvrij) schenken

Jaarlijks kunt u belastingvrij schenken. Voor 2021 gelden deze belastingvrije bedragen:

 • € 3.244 algemene schenkingsvrijstelling*
 • € 6.604 algemene vrijstelling (ouder aan kind)*
 • € 26.881 eenmalige vrijstelling (aan kinderen tussen 18 en 40 jaar) en
 • € 29.115 eenmalige vrijstelling (aan kinderen tussen 18 en 40 jaar) voor:  
  o    Studie of opleiding 
  o    Aankoop eigen woning
  o    Verbetering/onderhoud eigen woning
  o    Aflossen eigenwoningschuld (hypotheek)
  o    Aflossen restschuld verkochte eigen woning 
  o    Afkoop erfpacht
 • € 105.302 eenmalige schenkingsvrijstelling voor de eigen woning. Let op het overgangsrecht indien u eerder gebruik heeft gemaakt van de verhoogde schenkingsvrijstelling. Eerdere schenkingen hebben invloed op de vrijstelling. 


* Schenkingsvrijstellingen 2021 hoger
Deze bedragen voor 2021 zijn duizend euro hoger dan normaal. Het idee achter deze relatief grote verhoging van de vrijstelling is dat particuliere geldschieters, denk aan familieleden en/of vrienden, op deze manier noodlijdende ondernemers kunnen helpen de coronacrisis door te komen. Normaliter worden de schenkingsvrijstellingen jaarlijks een beetje verhoogd door inflatiecorrectie. 

Hoogte schenkbelasting

De hoogte van de schenkbelasting is afhankelijk van

 • aan wie u wilt schenken
 • wat u wilt schenken
 • wanneer u wilt schenken
   

Overleg gewenst

Wij staan u met raad en daad terzijde met als doel invloed uit te oefenen op de te betalen schenkbelasting door:

 • het opstellen van een goed schenkingsplan
 • het invullen van de aangifte(n) schenkbelasting
 • te beoordelen of er meerdere vrijstellingen van toepassing zijn
 • aandacht te geven aan uitzonderingsregels, zoals een vrijstelling per persoon die niet geldt bij schenking aan ouders (ook gescheiden ouders) en aan kinderen met hun partners 
 • uit te zoeken of er mogelijk voordeel is bij de samenloop van schenkbelasting en overdrachtsbelasting.
   

U maakt iemand blij met het door u gekozen goede doel. Dat kan uiteraard ook uw naaste zijn. Wij zorgen dat dit voor u onder zo gunstig mogelijke voorwaarden kan.

Service

Service
Wij helpen u graag verder

Belastica Voorhout
Tel:  0252-232114

Belastica Leiden
Tel:  071-5138202

Stel hier uw vraag