Aangifte schenkbelasting 

Het mes snijdt aan twee kanten...

Wat u moet weten over schenkbelasting

Van schenkingen boven de algemene vrijstellingsbedragen, in geld of goederen, moet u aangifte schenkbelasting doen bij de Belastingdienst.  

(Belastingvrij) schenken

Jaarlijks kunt u belastingvrij schenken. Voor 2019 gelden deze belastingvrije bedragen:

 • € 2.173 algemene schenkingsvrijstelling
 • € 5.428 algemene vrijstelling (ouder aan kind)
 • € 26.040 eenmalige vrijstelling (aan kinderen tussen 18 en 40 jaar) en
 • € 28.206 eenmalige vrijstelling (aan kinderen tussen 18 en 40 jaar) voor:  
  o    Studie of opleiding 
  o    Aankoop eigen woning
  o    Verbetering/onderhoud eigen woning
  o    Aflossen eigenwoningschuld (hypotheek)
  o    Aflossen restschuld verkochte eigen woning 
  o    Afkoop erfpacht
 • € 102.010 eenmalige schenkingsvrijstelling voor de eigen woning (Let op het overgangsrecht indien u eerder gebruik heeft gemaakt van de verhoogde schenkingsvrijstelling). Lees de voorwaarden en aandachtspunten in ons artikel 5 tips voor optimaal gebruik schenkingsvrijstelling eigen woning € 100.000. Let op! Eerdere schenkingen hebben invloed op de vrijstelling. 


De hoogte van de schenkbelasting is afhankelijk van

 • aan wie u wilt schenken
 • wat u wilt schenken
 • wanneer u wilt schenken
   

Overleg gewenst

Wij staan u met raad en daad terzijde met als doel invloed uit te oefenen op de te betalen schenkbelasting door:

 • het opstellen van een goed schenkingsplan
 • het invullen van de aangifte(n) schenkbelasting
 • te beoordelen of er meerdere vrijstellingen van toepassing zijn
 • aandacht te geven aan uitzonderingsregels, zoals een vrijstelling per persoon die niet geldt bij schenking aan ouders (ook gescheiden ouders) en aan kinderen met hun partners 
 • uit te zoeken of er mogelijk voordeel is bij de samenloop van schenkbelasting en overdrachtsbelasting.
   

U maakt iemand blij met het door u gekozen goede doel. Dat kan uiteraard ook uw naaste zijn. Wij zorgen dat dit voor u onder zo gunstig mogelijke voorwaarden kan.

Service

Service
Wij helpen u graag verder

Belastica Voorhout
Tel:  0252-232114

Belastica Leiden
Tel:  071-5138202

Stel hier uw vraag