Aangifte schenkbelasting 

Het mes snijdt aan twee kanten...

Wat u moet weten over schenkbelasting

Van schenkingen boven de algemene vrijstellingsbedragen, in geld of goederen, moet u aangifte schenkbelasting doen bij de Belastingdienst.  

Voor 2024 gelden jaarlijkse belastingvrije bedragen. Naast de jaarlijkse belastingvrije bedragen is er ook een eenmalig verhoogde schenkingsvrijstellingVoor de vermelde eenmalig verhoogde vrijstelling gelden verschillende voorwaarden en dient voor 1 maart van het jaar na schenking aangifte schenkbelasting te worden gedaan. 

Hoogte schenkbelasting

De hoogte van de schenkbelasting is afhankelijk van

 • aan wie u wilt schenken
 • wat u wilt schenken
 • wanneer u wilt schenken
   

Overleg gewenst

Wij staan u met raad en daad terzijde met als doel invloed uit te oefenen op de te betalen schenkbelasting door:

 • het opstellen van een goed schenkingsplan
 • het invullen van de aangifte(n) schenkbelasting
 • te beoordelen of er meerdere vrijstellingen van toepassing zijn
 • aandacht te geven aan uitzonderingsregels, zoals een vrijstelling per persoon die niet geldt bij schenking aan ouders (ook gescheiden ouders) en aan kinderen met hun partners 
 • uit te zoeken of er mogelijk voordeel is bij de samenloop van schenkbelasting en overdrachtsbelasting.
   

U maakt iemand blij met het door u gekozen goede doel. Dat kan uiteraard ook uw naaste zijn. Wij zorgen dat dit voor u onder zo gunstig mogelijke voorwaarden kan.

Service

Service
Wij helpen u graag verder

Belastica Voorhout
Tel:  0252-232114

Belastica Leiden
Tel:  071-5138202

Stel hier uw vraag