Tips & adviezen

Geld uitlenen aan uw kinderen? Hier moet u op letten

Geld uitlenen aan uw kinderen? Hier moet u op letten

Veel ouders helpen hun kinderen door geld uit te lenen voor bijvoorbeeld de aankoop van een huis. Dat heeft voor beide partijen voordelen, mits u zich aan de regels houdt. De redenen en belangrijkste aandachtspunten leest u in dit artikel.

Bron en afbeelding: FFPDe zogenaamde familiebank is de laatste jaren in opkomst. Overweegt u geld uit te lenen aan uw kind? Of aan een neef, kleinkind of andere bekende? Dat kan voor beide partijen voordelig zijn, want:

 • sparen levert momenteel vrijwel niets op. Door geld uit te lenen, krijgt u een hogere rente en uw kind betaalt mogelijk juist een lagere rente dan bij een reguliere hypotheek. De rentemarge blijft zo binnen de familie en verdwijnt niet naar de bank.
 • uw kind kan van u waarschijnlijk gunstigere voorwaarden bedingen dan wanneer uw kind geld van de bank leent. Bijvoorbeeld een lagere rente of de bepaling dat hij of zij onbeperkt en boetevrij mag aflossen. De (hypotheek)rente is net als bij een hypotheek van de bank aftrekbaar, mits aan de fiscale regels wordt voldaan.

   

Belangrijkste aandachtspunten

Essentieel is dat de lening onder zakelijke voorwaarden wordt verstrekt. Anders zal de Belastingdienst niet akkoord gaan met de hypotheekrenteaftrek en de lening mogelijk gedeeltelijk zien als een schenking waarover schenkbelasting moet worden betaald. Let onder meer op de volgende aandachtspunten:

 1. Kunt u het geld voor lange tijd missen? Als u geld uitleent, kunt u er niet meer aankomen. Weliswaar komen er elke maand rente en aflossing binnen, maar het uitgeleende bedrag zal – afhankelijk van wat u afspreekt over de terugbetaling – pas na maximaal 30 jaar zijn terugbetaald.
 2. Leg alles vast op papier. Denk aan de looptijd van de lening, de hoogte van de rente, de maandelijkse termijnen en de voorwaarden voor vervroegde (gedeeltelijke) aflossing.
 3. Zakelijke rente. Als u een rente afspreekt die te hoog of te laag is, kan de Belastingdienst van mening zijn dat de rentelasten niet aftrekbaar zijn. Bij twijfel kunt u de Belastingdienst vooraf schriftelijk vragen of de lening zakelijk is.
 4. Aflossen. De rente is bij nieuwe leningen alleen aftrekbaar als op de lening tenminste annuïtair wordt afgelost. Als er niet op tijd wordt afgelost, vervalt de renteaftrek. Slechts onder voorwaarden is een aflosvrije hypotheek mogelijk.
 5. Onderpand. Een hypothecaire akte is niet verplicht, maar het geeft u wel meer zekerheid voor het geval de lener zijn verplichtingen niet nakomt. Met zo’n akte, die u door een notaris moet laten opstellen, geldt het huis als onderpand voor het geval de lener zijn verplichtingen niet nakomt. 
 6. Partner. Leg in de leningsovereenkomst vast wat er gebeurt als de lener of zijn of haar partner overlijdt of wat er gebeurt als de lener en zijn/haar partner gaan scheiden.
 7. Testament. Houd er in uw testament rekening mee wat er gebeurt als u zelf overlijdt terwijl de lening nog niet is terugbetaald.
 8. Heeft u meer kinderen? Bedenk dan dat die kinderen zich mogelijk achtergesteld voelen als u aan slechts één kind geld uitleent.
   

Het vastleggen van een familielening vergt een goede voorbereiding. De voorwaarden van de lening moeten acceptabel zijn, zowel voor uw kind als voor de Belastingdienst. Een gecertificeerd federatie financieel planner (FFP) kan u adviseren bij het opstellen van een leningsovereenkomst, het in kaart brengen van de risico’s en het afstemmen met de Belastingdienst.

Vragen of opmerkingen over dit artikel? Laat het weten.


Typ bovenstaande code over.
Terug naar overzicht