Tips & adviezen

Bekijk alles

Filter: administratie

Wat is het belang van het opstellen van een jaarrekening?

In de eerste maanden van het jaar krijgen wij veel de vraag: “Kunnen jullie mijn jaarrekening ofwel jaarcijfers op korte termijn samenstellen?” Dit jaar des te meer, door de coronacrisis zitten diverse ondernemers in zwaar weer. Sommigen moeten (extra) geld lenen. Anderen staan zelfs voor de moeilijke keuze ‘Wel of niet doorgaan met de onderneming?’ De jaarrekening is de essentiële bron van informatie over uw bedrijf. 
Verder lezen

Waarom een jaarrekening zo belangrijk is, zeker nu

Door de coronacrisis zitten diverse ondernemers in zwaar weer. Sommigen moeten (extra) geld lenen. Anderen staan zelfs voor de moeilijke keuze ‘Wel of niet doorgaan met de onderneming?’ In deze tijd krijgen wij dan ook vaker de vraag: “Kunnen jullie mijn jaarrekening 2019 op korte termijn samenstellen?” Logisch want de jaarrekening is voor uzelf, maar ook voor andere partijen zoals financierders, een essentiële bron van informatie over uw bedrijf om weloverwogen financiële besluiten te nemen. 
Verder lezen

Gevolgen nieuwe KOR voor eigenaren zonnepanelen

In onze vorige column schreven wij over de kleineondernemersregeling (kortweg KOR) in de btw-regelgeving die per 1 januari 2020 verandert. U als ondernemer kunt vanaf die datum gebruikmaken van een btw-vrijstelling als de jaaromzet van uw onderneming onder de 20.000 euro blijft. Deze nieuwe opzet kan grote gevolgen hebben voor de eigenaren van zonnepanelen die de btw op de aankoop hebben teruggevraagd bij de Belastingdienst.

Bron: Belastingdienst
 
Verder lezen

Wel of niet meedoen aan de nieuwe kleineondernemersregeling?

De kleineondernemersregeling (kortweg KOR) in de btw-regelgeving verandert per 1 januari 2020. In plaats van een belastingvermindering komt er een btw-vrijstelling. Deze kunt u als ondernemer gebruiken als de jaaromzet van uw onderneming onder de 20.000 euro blijft. De gevolgen van deelname aan de nieuwe KOR en de aandachtspunten leest u in dit artikel.

Bron: Belastingdienst/KVK
 
Verder lezen

3 redenen waarom het bijhouden van uw administratie topprioriteit zou moeten hebben

De administratie bijhouden is voor veel ondernemers verreweg het minst favoriete klusje. Ze houden zich liever bezig met het uitoefenen van hun vak. Schuift u het ook liever voor u uit tot het allerlaatste moment? In dit artikel leest u drie redenen om het regelmatig bijhouden van uw financiële administratie toch tot een topprioriteit te maken.


Verder lezen

Waarom een jaarrekening zo belangrijk is

Is de financiële administratie 2017 van uw onderneming al compleet? Dan kunt u de jaarrekening 2017 voor uw onderneming (laten) opstellen. In dit artikel leest u hoe u daarbij te werk gaat en waarom een jaarrekening zo belangrijk is. De jaarrekening is in de eerste plaats voor uzelf, maar ook voor andere partijen, een essentiële bron van informatie over uw bedrijf om weloverwogen financiële besluiten te nemen. 
Verder lezen

Verhuur garagebox vrijgesteld van omzetbelasting (btw) of niet?

De verhuur van onroerende zaken is vrijgesteld van omzetbelasting (btw). Een uitzondering hierop is de verhuur van parkeerruimte voor voertuigen zoals auto's. Deze verhuur is belast met btw. Maar is een garagebox te vergelijken met een parkeerruimte? En kan de verhuur van een garagebox vrijgesteld zijn voor de btw of niet? De antwoorden op deze vragen krijgt u in dit artikel. 
Verder lezen

25 tips bij het opstellen van een liquiditeitsprognose

Het nauwkeurig voorspellen van de financiële toekomst is voor veel Nederlandse ondernemers buitengewoon lastig. CreditExpo laat weten dat zo’n zeventig procent van de werkgevers aangeeft dat de uiteindelijke cashflow meer dan tien procent afweek van de gemaakte liquiditeitsprognose. Dit alles terwijl een betrouwbare liquiditeitsprognose goud waard is voor een onderneming. Steeds meer bedrijven geven dan ook geld uit aan het extern laten maken van liquiditeitsprognoses en liquiditeitsbegrotingen. Echter, het opstellen van zowel een liquiditeitsprognose als een liquiditeitsbegroting iets dat met de juiste hulp gewoon binnen de organisatie kan worden uitgevoerd. Maar hoe stelt u deze op? In dit artikel zet Debiteurenbeurs samen met experts uit het werkveld, waaronder wij (Belastica), 25 tips voor het maken van een liquiditeitsprognose en liquiditeitsbegroting op een rijtje. 

Bron en afbeelding: Debiteurenbeurs


Verder lezen

Uw administratie op orde en controleproef?

Juist in dit digitale tijdperk loop je vaak pas bij een belastingcontrole tegen onverwachte problemen aan. Dit kan leiden tot boetes en extra kosten. Als het tegenzit kunnen deze administratieve fouten zelfs de bedrijfscontinuïteit in gevaar brengen. Zo komen bij een (deel)controle van de Belastingdienst regelmatig onvolkomenheden aan het licht. 


Verder lezen

Is uw financiële administratie op orde?

Wanneer komen de kosten en BTW op een factuur voor aftrek in aanmerking? Is een factuur verplicht voor aftrek van kosten? Wat zijn uw administratieve verplichtingen? Op deze en andere vragen krijgt u antwoord in dit artikel. 


Verder lezen

Bewaarplicht versus inlichtingenplicht

De administratieve bewaarplicht beperkt zich niet tot de basisgegevens van een administratie, maar is ook van toepassing op andere zaken die in het verleden hebben gespeeld en in de toekomst kunnen leiden tot wijzigingen. Dit gegeven leidt tot de situatie dat de bewaarplicht van 7 jaar soms niet afdoende is. Op grond van de inlichtingenplicht moet u de gegevens ook na verloop van een langere periode kunnen aanleveren.


Verder lezen

Bewaarplicht van uw administratie 7 jaar, of toch niet?

Het is verplicht de administratie van uw onderneming 7 jaar te bewaren. Deze hoofdregel voor het bewaren van administratieve bescheiden kennen we allemaal wel. Hierbij is het van belang dat facturen in hun originele vorm bewaard worden. Tevens moeten de facturen en andere bescheiden binnen een redelijke tijd reproduceerbaar zijn. 


Verder lezen

Ondernemer, hoe moet u administratieve bescheiden zoals facturen bewaren?

Het lijkt zo eenvoudig de administratiegegevens bewaren. Maar zo simpel als het lijkt, is het vaak niet. Zelfs digitale facturen worden vaak op een verkeerde manier bewaard. Zo is het niet goed als de factuur wordt geprint en het originele digitale bestand wordt verwijderd. Een ander voorbeeld van een onjuiste manier van bewaren is het scannen van de papieren factuur en vervolgens weggooien van die originele factuur.


Verder lezen

Zelf een liquiditeitsbegroting opstellen? Bekijk deze 5 tips!

Meer bedrijven schakelen bureaus in om hun liquiditeitsprognose te laten opstellen. Toch is het opstellen van zo'n prognose vaak minder lastig dan wordt gedacht. Sterker nog, het zelf opstellen van een liquiditeitsprognose door de ondernemer kan juist een meer realistische voorspelling geven. Immers: wie kent de inkomsten, uitgaven en dagelijkse business beter dan de ondernemer zelf? Debiteurenbeurs zette samen met experts uit de praktijk, waaronder Belastica, tips op een rijtje om de ondernemer te ondersteunen bij het opstellen van de liquiditeitsprognose. 

Bron en afbeelding: Debiteurenbeurs


Verder lezen

Opschorting handhaving Wet DBA verlengd tot 1 juli 2018

Zzp'ers en opdrachtgevers krijgen langer de tijd om zich aan te passen aan de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA). De opschorting van de handhaving van de Wet DBA is verlengd tot in ieder geval 1 juli 2018. Dat betekent dat opdrachtnemers en opdrachtgevers tot die tijd geen boetes of naheffingen krijgen als achteraf geconstateerd wordt dat er sprake is van een dienstbetrekking tussen deze partijen. Dat geldt niet voor kwaadwillenden.

Bron: Rijksoverheid


Verder lezen

Plan de aankoop van uw nieuwe bedrijfsauto en bespaar belasting

Wilt u nog profiteren van de lage bijtelling voor energiezuinige auto's en zo inkomstenbelasting besparen? Onderneem dan nu actie. Per 1 januari 2017 verdwijnt het fiscaal voordeel. Het bijtellingspercentage van zeer zuinige auto's gaat per 1 januari 2017 van 15% naar 22%. De bijtelling van de zuinige auto gaat van 21% naar 22%. Wilt u juist een normale (lees: geen energiezuinige) auto aanschaffen? Wacht daarmee dan tot 2017. 
Verder lezen

Wet DBA - VAR nieuwe stijl: dit zijn de misvattingen over modelovereenkomsten

Met de afschaffing van de verklaring arbeidsrelatie (VAR) en het gebruik van modelovereenkomsten door de inwerkingtreding van de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelatie (Wet DBA) zijn nog niet alle onduidelijkheden uit de wereld. Er zijn veel misvattingen over de modelovereenkomsten met betrekking tot vragen als: Is het gebruik van een modelovereenkomst verplicht? Moet ik de overeenkomst naar de Belastingdienst sturen? Welke zekerheid geeft de overeenkomst aan de opdrachtgever en opdrachtnemer? In dit artikel krijgt u duidelijkheid.


Verder lezen

Krap bij kas? Nihilaangifte btw of onjuiste aangifte btw geen oplossing! Strengere controle btw-aangifte in 2016

Bewust een lage(re) omzet in uw btw-aangifte zetten of onterecht een nihilaangifte btw doen is een misdrijf waar zware straffen opstaan. De Belastingdienst gaat hier in 2016 scherper op toezien en controleren of btw binnen een boekjaar in het juiste tijdvak wordt aangegeven. Aanleiding is de invoering van nieuwe automatiseringssystemen met betrekking tot de controle van de btw-aangifte en het verschuiven van omzet. Wat zijn de aandachtspunten bij het opstellen en indienen van juiste btw-aangiften?

Bron: Indicator.nl


Verder lezen

Doorwerken na uw AOW-leeftijd: wat zijn de nieuwe regels en aandachtspunten?

Als u na het bereiken van uw AOW-gerechtigde leeftijd wilt doorwerken, veranderen er enkele belangrijke zaken. Bovendien gelden er door de invoering van de Wet Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd vanaf 1 januari 2016 nieuwe regels. Deze wet moet het voor werkgevers aantrekkelijk maken om werknemers na het bereiken van de AOW-leeftijd in dienst te nemen en te houden. U leest de nieuwe regels en de aandachtspunten in dit artikel.
 Bron: Rijksoverheid


Verder lezen

Alternatieven bijtelling privégebruik auto: carpoolen en OV-abonnement

We willen allemaal besparen op onze autokosten. Maar hoe? Soms lijkt het niet realiseerbaar, soms is er wat creativiteit vereist en soms ligt de oplossing niet direct voor de hand. Juist daarom willen we graag enkele besparingsmogelijkheden op de autokosten met u delen. Dit artikel gaat over het carpoolen en het zakelijke OV-abonnement.
Verder lezen

Slimme oplossingen en alternatieven bijtelling privégebruik auto van de zaak

We willen allemaal besparen op onze autokosten. Maar hoe? Soms lijkt het niet realiseerbaar, soms is er wat creativiteit vereist en soms ligt de oplossing niet direct voor de hand. Juist daarom willen we graag enkele besparingsmogelijkheden op de autokosten met u delen. Dit artikel gaat over het openbreken van leasecontracten, besparing motorrijtuigenbelasting en inzicht waarom de datum tenaamstelling auto van invloed is op het percentage bijtelling privégebruik auto.


Verder lezen

De auto en de fiscus, een financiële melkkoe of een middel om milieubewust ondernemen te stimuleren?

Bewust omgaan met het milieu is een speerpunt van de overheid. De aanschaf en het gebruik van energiezuinige auto's is de laatste jaren gestimuleerd door verschillende subsidieregelingen en lage(re) percentages bijtelling privégebruik auto. Deze maatregelen hebben geleid tot ongewenste effecten. De vragen zijn dan ook: welke regels gelden er nu en wat zijn de verwachte veranderingen voor 2016 t/m 2019?
Verder lezen

Uw begroting van 2016: tips voor uw commerciële begroting en resultatenbegroting

Wordt 2016 een groeijaar of verwacht u stabiele resultaten? Door een begroting te maken van uw verwachte resultaten krijgt u meer zicht op de consequenties voor uw operationele en financiële begroting. Denk aan uw verwachte omzet, bestaande en nieuwe klanten, projecten, rendement uit investeringen en het resultaat voor uw (verkoop)marges. Onze tips voor een passende commerciële en resultatenbegroting.
Verder lezen

Uw begroting van 2016: tips voor uw financiële begroting en cashflow

Hebben uw operationele en commerciële verwachtingen gevolgen voor uw financiën? Blijft u stabiel of maakt u een afname of groei door? Door de verschillende begrotingen en verwachtingen bij elkaar te brengen, kunt u van tevoren al een merkbare grip krijgen op de financiën van 2016. In dit artikel onze tips voor uw financiële begroting.
Verder lezen

Uw begroting van 2016: tips voor uw operationele begroting

In dit vervolgartikel onze tips voor uw operationele begroting. Waar houdt u rekening mee als het gaat om personeel, vaste lasten en kosten van leveranciers? In uw begroting voor 2016 is het van belang deze zaken in kaart te brengen zodat u voorbereid bent op de vastere verwachtingen van het nieuwe jaar. Zo kunt u scherp bijsturen als hierin wijzigingen optreden.
Verder lezen

Uw begroting van 2016: de basistips voor al uw begrotingen

Ons eerste artikel in de serie over begrotingen en budgetteringen voor 2016 bevat de basistips voor al uw begrotingen. Gebruik onder meer deze handvaten om uw (deel-)begrotingen goed op te stellen, zodat u met meer zekerheid op alle vlakken in het nieuwe jaar aan de slag kunt.


Verder lezen

VAR nieuwe stijl: het standaardcontractensysteem (voorbeeldovereenkomsten)

De positie en rechtszekerheid van de opdrachtgever t.o.v. de opdrachtnemer (zzp'er) gaat vanaf 2016 wijzigen. De verklaring arbeidsrelatie (VAR) wordt na invoering van de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelatie vervangen door de voorbeeldovereenkomst. In dit artikel geven wij informatie over de invoering van de voorbeeldovereenkomsten, de VAR-verklaringen en de overgangsregeling, de eisen aan het ondernemerschap en het Belastica advies- en begeleidingstraject m.b.t. de implementatie van de voorbeeldovereenkomsten in uw organisatie.
Verder lezen

Zelfstandige en zwanger? Recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering?

Bent u ondernemer en bent u zwanger? Dan kunt u mogelijk voor de periode rond de bevalling een zwangerschaps- en bevallingsuitkering aanvragen op basis van de regeling Zelfstandige en Zwanger (ZEZ). Alles over de ZEZ-uitkering leest u in dit artikel.

Bron: Rijksoverheid


Verder lezen

Verplichting WAS: elke werknemer moet een bankrekening hebben

Per 1 januari 2016 schrijft de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) voor dat werkgevers in elk geval het minimumloon per bank aan werknemers betalen. Dit betekent in de praktijk dat uw organisatie straks niet meer het bedrag van het netto wettelijk minimumloon contant aan werknemers mag uitbetalen. Doe daarom alleen een beroep op werknemers met een bankrekening. 


Verder lezen

Wat zijn uw rechten tijdens zwangerschapsverlof en bevallingsverlof?

Tijdens uw zwangerschapsverlof en bevallingsverlof heeft u mogelijk recht op een zwangerschapsuitkering en een bevallingsuitkering. Wat zijn uw overige rechten voor, tijdens en na uw zwangerschap of bevalling? U leest het in dit artikel. 

Bron: Rijksoverheid


Verder lezen

Zwanger? Recht op doorbetaling salaris en bevallingsverlof?

Wie zwanger is en werkt of een uitkering krijgt, heeft recht op zwangerschapsverlof en een zwangerschapsuitkering. En na de bevalling op bevallingsverlof en een bevallingsuitkering. Per 1 januari 2015 veranderde het een en ander met betrekking tot het zwangerschapsverlof en bevallingsverlof. Lees verder voor de belangrijkste wijzigingen.

Bron: Rijksoverheid


Verder lezen

Aangepaste procedure ontslagaanvraag via UWV per 1 juli 2015

Wat wordt de procedure voor het aanvragen van ontslag van een medewerker via het UWV per 1 juli 2015? In dit artikel geven wij u een toelichting op de te ondernemen stappen om het ontslag van een medewerker bij het UWV aan te vragen. 

Foto: UWV
Verder lezen

WW-uitkering: sneller aan het werk per 1 juli 2015

Met de Wet Werk en Zekerheid wordt de WW-uitkering aangepast om mensen sneller aan het werk te krijgen. Deze aanpassing gaat in per 1 juli 2015. Een korte samenvatting van de aangepaste WW-uitkering per juli 2015.


Verder lezen

Ontslagvergoeding wordt transitievergoeding

Het doel van de transitievergoeding is om alle werknemers te voorzien in een recht op ontslagvergoeding bij onvrijwillig ontslag. Dit heeft gevolgen voor de compensatie van een ontslagen medewerker. De ontslagvergoeding gaat per 1 juli 2015 over in een transitievergoeding. Een gevolg van een aanpassing in de Wet Werk en Zekerheid


Verder lezen

Aangepaste procedures ontslagaanvragen per 1 juli 2015

De Wet Werk en Zekerheid kent per 1 juli 2015 nieuwe regels voor het ontslag van een werknemer. Dit artikel gaat over de nieuwe procedures bij ontslag:
  • met wederzijds goedvinden
  • met instemming werknemer
  • via het UWV
  • via de kantonrechter
  • op staande voet

Verder lezen

Belangrijkste uitgangspunten Wet 'Werk en Zekerheid'

Misschien wel de grootste hervorming van het arbeidsrecht in 70 jaar tijd: De Wet Werk en Zekerheid treedt in werking. Hiermee gaat het arbeidsrecht de komende jaren flink veranderen. Dit is met name merkbaar op het gebied van het ontslag van medewerkers en de langdurige inzet van flexibel personeel. We hebben de belangrijkste uitgangspunten voor u uiteengezet in dit artikel en aanvullende stukken. Zo komt u meer te weten over de gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid.
Verder lezen

Waarom een jaarrekening zo belangrijk is

Is de administratie 2014 van uw onderneming al compleet? Dan kunt u de jaarrekening 2014 voor uw onderneming opstellen. In dit artikel leest u hoe u daarbij te werk gaat en waarom een jaarrekening zo belangrijk is. De jaarrekening is in de eerste plaats voor uzelf, maar ook voor andere partijen, een essentiële bron van informatie over uw bedrijf om weloverwogen financiële besluiten te nemen. 
Verder lezen

Waarom uw administratie bijhouden topprioriteit zou moeten hebben

De administratie bijhouden is voor veel ondernemers verreweg het minst favoriete klusje. Ze houden zich liever bezig met het uitoefenen van hun vak. Schuift u het ook liever voor u uit tot het allerlaatste moment? Drie redenen om het regelmatig bijhouden van uw administratie toch tot een topprioriteit te maken.


Verder lezen

Arbeidsovereenkomsten per 1 januari 2015: de veranderingen op een rij

In 2015 is een aantal ingrijpende wijzigingen in het arbeidsrecht van kracht geworden. Belastica zet de drie grootste veranderingen waar u als werkgever bij het opstellen van arbeidsovereenkomsten mee te maken krijgt, op een rij.

Verder lezen

Meer tips & adviezen