Tips & adviezen

Wel of niet meedoen aan de nieuwe kleineondernemersregeling?

Wel of niet meedoen aan de nieuwe kleineondernemersregeling?

De kleineondernemersregeling (kortweg KOR) in de btw-regelgeving verandert per 1 januari 2020. In plaats van een belastingvermindering komt er een btw-vrijstelling. Deze kunt u als ondernemer gebruiken als de jaaromzet van uw onderneming onder de 20.000 euro blijft. De gevolgen van deelname aan de nieuwe KOR en de aandachtspunten leest u in dit artikel.

Bron: Belastingdienst/KVK
 

De huidige regeling

Moet u voor uw onderneming in een jaar minder dan 1.883 euro btw (na aftrek van de btw voorbelasting) aan de Belastingdienst betalen? Dan kunt u onder de huidige kleineondernemersregeling tot en met belastingjaar 2019 in aanmerking komen voor belastingvermindering, of u hoeft helemaal geen btw te betalen. De huidige KOR kunt u gebruiken als natuurlijk persoon (eenmanszaak) of bij samenwerking van natuurlijke personen (vennootschap onder firma of maatschap). 
 

De nieuwe KOR

Vanaf 2020 is een omzetgerelateerde vrijstelling omzetbelasting (btw) van kracht. Iedere ondernemer, ongeacht de rechtsvorm (dus ook een bv, stichting of vereniging), kan voor deze vrijstelling kiezen als die in Nederland is gevestigd én niet meer dan 20.000 euro omzet in een kalenderjaar heeft.  

Voor deze omzetgrens tellen alle leveringen en diensten mee die zonder toepassing van de nieuwe KOR met btw belast zijn. Voor het bepalen van de omzetgrens telt ook de btw-vrijgestelde omzet mee uit:

 • levering en verhuur van onroerende zaken
 • financiële diensten
 • verzekeringsdiensten
   

De omzet uit andere btw-vrijgestelde diensten telt niet mee voor de omzetgrens. Hieronder vallen bijvoorbeeld medische diensten en sportdiensten. 

De gevolgen als u meedoet aan de nieuwe KOR

Als u deelneemt aan de nieuwe kleineondernemersregeling: 

 1. Vermeldt u geen btw op uw facturen en draagt dus ook geen btw af, omdat u geen btw-aangifte meer hoeft te doen (behalve in een aantal gevallen). U hoeft voor de btw zelfs helemaal geen facturen te versturen. Echter als u zelf facturen wilt versturen, of als uw klanten daarom vragen, kunt u dat wel doen. 
 2. Kunt u de btw op kosten en investeringen niet als voorbelasting in aftrek brengen/terugvorderen 
 3. Mag u een beperkte administratie bijhouden en hoeft u geen btw-aangifte in te dienen
   

Uw keuze geldt voor minimaal 3 jaar, of tot u de 20.000 euro omzet in één kalenderjaar overschrijdt. Maakt u meer dan 20.000 euro omzet in een kalenderjaar? Dan moet u btw berekenen vanaf de levering waarmee u de 20.000 euro-grens overschrijdt. Vanaf dat moment moet u ook weer de normale btw-administratie bijhouden. De omzet voor overschrijding blijft vrij van btw. De volgende drie jaar kunt u geen gebruik maken van deze regeling. 
 

De gevolgen als u NIET deelneemt aan de nieuwe KOR

Als u niet deelneemt aan de nieuwe KOR dan: 

 1. Berekent u wel btw aan uw klanten over de prestaties die met btw zijn belast, en u draagt deze btw ook af omdat u verplicht btw-aangifte doet; 
 2. Stuurt u facturen naar uw klanten als u daartoe verplicht bent; 
 3. Kunt u de btw op kosten en investeringen (voorbelasting) in aftrek brengen als u aan de voorwaarden voldoet. 

   

Wel of niet meedoen aan de nieuwe KOR? 

Voldoet u aan de voorwaarden van de nieuwe KOR? Dan kan de KOR u gemak bieden, want u hoeft geen btw-administratie meer bij te houden én geen btw-aangifte meer te doen. Is deelname aan de nieuwe KOR voor u interessant? Dat hangt af van uw situatie:
 

 • Moet u jaarlijks btw betalen (na aftrek van voorbelasting)? Dan kan deelname aan de KOR voor u wellicht financieel voordelig voor u zijn. 
 • Heeft u veel zakelijke klanten? Bij gebruik van de nieuwe KOR kunt u geen btw op inkopen en andere zakelijke kosten verrekenen. De ‘inkoopprijs’ wordt dus hoger. Om dezelfde marge te houden, moet u de ‘verkoopprijs zonder btw’ verhogen. Nadeel hiervan is dat uw product minder interessant wordt voor zakelijke klanten. 
 • Heeft u juist met name particulieren en organisaties die geen btw kunnen verrekenen als klant? Bij dezelfde verkoopprijs als de verkoopprijs inclusief btw vóór gebruik van de nieuwe KOR wordt de verkoopmarge hoger. Financieel voordelig voor u!
 • Heeft u een sterk wisselende omzet die het ene jaar onder de drempel van 20.000 euro zit en het andere jaar erboven? Dan is deelname aan de nieuwe KOR op sommige momenten wel mogelijk, maar waarschijnlijk niet wenselijk. Zodra uw omzet in één kalenderjaar namelijk boven de 20.000 euro komt, vervalt de KOR en kunt u daar drie jaar lang niet aan meedoen. U kunt dus niet per jaar beslissen of u wel of niet aan de KOR mee gaat doen. 
 • Gaat u de komende tijd veel en/of grote investeringen doen? Dan kan dat een overweging zijn om (nog) niet aan de nieuwe KOR mee te doen aangezien u de btw op die investeringen niet als voorheffing kunt verrekenen;
 • Heeft u in de afgelopen vijf jaren btw op investeringen als voorheffing afgetrokken? Dan krijgt u te maken met een btw-herziening als de afgetrokken btw gedeeld door vijf jaren meer is dan 500 euro per jaar. U moet dat btw-bedrag dan aan de Belastingdienst terugbetalen. Voor investeringen in onroerend goed dient u te rekenen met tien jaren. 
 • Verhuurt u een pand btw-belast? In dat geval kunt u de nieuwe KOR niet gebruiken. 
 • Heeft u buitenlandse klanten of transacties waarbij de btw is verlegd? Dan moet u toch btw-aangifte doen.

   

Aanmelden voor de nieuwe KOR

Als u vanaf 1 januari 2020 wilt deelnemen aan de nieuwe KOR, zorg dan dat het aanmeldformulier (zie website Belastingdienst) uiterlijk 20 november 2019 bij de Belastingdienst is. Heeft u onder de huidige KOR een ontheffing van administratieve verplichtingen? Dan gaat u automatisch over naar de nieuwe regeling en kunt u uw deelname aan de KOR op ieder moment beëindigen.
 

Twijfels over uw keuze?

Twijfelt u nog over deelname aan de nieuwe KOR? Wij adviseren u graag.
 

Vragen of opmerkingen over dit artikel? Laat het weten.


Typ bovenstaande code over.
Terug naar overzicht