Tips & adviezen

Aangepaste procedure ontslagaanvraag via UWV per 1 juli 2015

Aangepaste procedure ontslagaanvraag via UWV per 1 juli 2015

Wat wordt de procedure voor het aanvragen van ontslag van een medewerker via het UWV per 1 juli 2015? In dit artikel geven wij u een toelichting op de te ondernemen stappen om het ontslag van een medewerker bij het UWV aan te vragen. 

Foto: UWV


1. Schriftelijk verzoek indienen bij UWV

Als werkgever downloadt u het "Gestructureerd aanvraagformulier", vult deze in en stuurt deze toe aan het UWV, samen met de vereiste stukken. De volgende stukken dienen minimaal te worden ingediend:

Bedrijfseconomische redenen onderbouwen met financiële stukken, waaronder:
  • Jaarrekening (balans en winst- en verliesrekening)
  • Onderbouwing van de noodzaak tot ontslag van de medewerker

Motivatie omtrent noodzaak tot ontslag werknemer is enkel nog te onderbouwen met:
  • Bedrijfssluiting
  • Een ingrijpende reorganisatie
  • Een duidelijke prognose voor de komende 26 weken

Een ontslagaanvraag voor een langdurig zieke werknemer wordt alleen in behandeling genomen als het volgende het geval is:
  • Een ziekte of gebrek waardoor de werknemer niet meer in staat is de werkzaamheden te verrichten
  • Er binnen 26 weken geen zicht op herstel is
  • De werkzaamheden in aangepaste vorm niet uitgevoerd kunnen worden.
 

2. Aanvraag in behandeling door UWV

UWV neemt de aanvraag idealiter binnen 4 weken na ontvangst in behandeling (momenteel 6 tot 8 weken). Werknemer heeft 10 dagen de tijd verweer te voeren. Na het verweer mogen beide partijen gedurende 7 dagen hun zienswijze naar voren brengen.
 

3. Na toestemming ontslag door UWV 

Na de toestemming van UWV heeft u nog 4 weken de tijd om de werknemer te ontslaan. De behandeltijd van het UWV komt in mindering op de opzegtermijn. 
 


Wijzigingen in de termijnen rondom de afhandeling van de ontslagaanvragen

Termijn bij UWV
De termijn bij het UWV is zoals, eerder geschetst, officieel verkort van 6-8 weken naar 4 weken. Houd er rekening mee dat de 4 weken pas ingaan, wanneer het UWV het dossier als 'compleet' heeft aangeduid. Verzoeken tot aanvullende informatie inclusief het aanleveren hiervan worden niet in deze periode opgenomen.

Opzegtermijn rondom ontslagen
De opzegtermijn blijft één tot vier maanden. De behandeltermijn van het UWV mag hiermee verrekend worden. De termijn die hierna overblijft moet minimaal 1 maand zijn. De termijn bij de kantonrechter mag ook verrekend worden mits het ontslag geen gevolg is van een ernstig verwijtbaar nalaten van de werkgever. Indien een ernstig verwijtbaar nalaten geldt voor de werknemer, kan de kantonrechter oordelen de opzegtermijn te verkorten.

Herroepen van instemming werknemer
Voorgaande procedure geldt overigens enkel wanneer de werknemer niet schriftelijk instemt met het ontslag. 
 

Verder lezen

Meer weten over de consequenties van de Wet Werk en Zekerheid? Lees verder in deze artikelen:Vragen of opmerkingen over dit artikel? Laat het weten.


Typ bovenstaande code over.
Terug naar overzicht