Tips & adviezen

Uw begroting van 2016: tips voor uw financiële begroting en cashflow

Uw begroting van 2016: tips voor uw financiële begroting en cashflow

Hebben uw operationele en commerciële verwachtingen gevolgen voor uw financiën? Blijft u stabiel of maakt u een afname of groei door? Door de verschillende begrotingen en verwachtingen bij elkaar te brengen, kunt u van tevoren al een merkbare grip krijgen op de financiën van 2016. In dit artikel onze tips voor uw financiële begroting.

 

Zet een liquiditeitsbegroting op voor meer zekerheid over liquiditeit: uw cashflowplanning

Met een cashflowplanning krijgt u veel meer grip op de balans tussen uw inkomende en uitgaande gelden. Het kan heel eenvoudig door een Excel-sheet op te bouwen waarin u rekening houdt met een aantal factoren.

Debiteuren: Wat u aan gelden ontvangt

 • Uitgaande facturen en bijbehorende bedragen inclusief BTW
 • Factuurdatum versus verwachte betaaldatum: hoe snel betalen uw klanten u?
   

Crediteuren: Wat u aan gelden dient te betalen

 • Incidentele inkomende facturen en bijbehorende bedragen inclusief BTW
 • Herhalende inkomende facturen en bijbehorende bedragen inclusief BTW
 • Factuurdatum versus verwachte betaaldatum: hoe snel dient u te betalen?
   

Belastingen: Wanneer moet u welke belastingen afdragen en hoeveel?

 • Omzetbelasting: Bedrag en uiterste betaaldatum
 • Loonheffingen: Bedrag en uiterste betaaldatum
 • Inkomstenbelasting: Bedrag en uiterste betaaldatum
 • Vennootschapsbelasting: Bedrag en uiterste betaaldatum
   

Stelposten: Budgetten voor verwachte en onverwachte uitgaven

 • Houd rekening met een stelpost voor onverwachte kosten c.q. risico’s
 • Welke invloed heeft uw groeiende of juist afnemende personeelscapaciteit op uw cashflow?
 • Hoe snel rendeert een directe investering in resultaat? Hoe compenseert u de tussentijd?
 • Kunt u positieve meevallers ook financieel opvangen?
   

Hoe stelt u de cashflowplanning op

Wanneer alle voorgaande gegevens zijn samengebracht kunt u een Excel-document opmaken waarmee u bedragen en data tegen elkaar weg kunt strepen. In de opzet zet u per betaaldatum de regels uiteen zoals in dit voorbeeld document (“Belastica - Voorbeeld XLS - Eenvoudige cashflowplanning.xlsx”). Zo behoudt u een vooruitziende blik op uw tussentijdse balansen en weet u tijdig te schakelen op eventuele situaties waar in uw balans problemen optreden bij bepaalde uitgaven en verwachte inkomsten.
 

Doe een voorcalculatie van uw af te dragen en te ontvangen belastingen

Onder meer uw loonheffingen, omzetbelastingen en vennootschapsbelastingen zijn op basis van uw inschattingen goed voor te calculeren. Door deze vooraf al te begroten en op te nemen in uw cashflowplanning houdt u er ook grip op, en voorkomt u situaties waarin bijvoorbeeld de fiscus onvoorziene druk legt op uw cashflow en rekeningbalans.
 

Kunt u positieve meevallers ook financieel opvangen?

Gaat het voorspoedig met uw bedrijf, dan kan het gebeuren dat bijvoorbeeld vanuit personeelsopzicht op moet schakelen, of dat u meer (kantoor)ruimte nodig heeft om uw groeiende bedrijfsvoering te blijven voortzetten. Voor hoeveel mensen heeft u eigenlijk ruimte en per wanneer verwacht u dat deze ruimte niet meer voldoet? Met antwoorden op dergelijke vragen kunt u zogenoemde ‘milestones’ bepalen, zodat u ook de corresponderende uitgaven vooraf kunt meerekenen in uw begroting.
 

Stuur tijdig bij op de voortgang

Heeft u uw verwachtingen van uw omzet en kosten al uitgewerkt? Dat is goed nieuws! Belangrijk is om vervolgens wekelijks, maandelijks en/of per kwartaal uw verwachtingen te staven aan de werkelijkheid. Behaalt u ook de resultaten welke u voor ogen had? Zo niet, kunt u in negatieve én positieve zin bijsturen op de voortgang zodat u grip houdt op onder meer uw begroting, cashflow en verdere (financiële) ontwikkelingen van uw organisatie.
 

Goed voorbereid op 2016? Laat uw begroting toetsen.

In een serie artikelen helpen wij u met onze tips bij uw begrotingen voor 2016 en de daaropvolgende jaren. Wij kijken naar uw algehele begroting, de operationele begroting, de financiële en commerciële verwachtingen zodat u grip heeft op alle facetten van het nieuwe jaar. Doen wij al zaken, dan plannen wij graag een afspraak om hier met u naar te kijken. Bent u nog geen cliënt van ons? Ook dan assisteren wij u graag bij het opstellen van uw begroting(en). Lees ondertussen onze andere begrotingsadviezen:

Vragen of opmerkingen over dit artikel? Laat het weten.


Typ bovenstaande code over.
Terug naar overzicht