Tips & adviezen

Alternatieven bijtelling privégebruik auto: carpoolen en OV-abonnement

Alternatieven bijtelling privégebruik auto: carpoolen en OV-abonnement

We willen allemaal besparen op onze autokosten. Maar hoe? Soms lijkt het niet realiseerbaar, soms is er wat creativiteit vereist en soms ligt de oplossing niet direct voor de hand. Juist daarom willen we graag enkele besparingsmogelijkheden op de autokosten met u delen. Dit artikel gaat over het carpoolen en het zakelijke OV-abonnement.

 

Carpoolen en het geven van onbelaste kilometervergoeding

In het kader van milieubewust ondernemen bevorderen veel werkgevers het carpoolen van en naar het werk, zakelijke bijeenkomsten of plaatsen waar werknemers te werk worden gesteld. Tegelijkertijd kan vaak aan een of meer werknemers een kilometervergoeding worden verstrekt. Of de kostenvergoeding voor het carpoolen voor de werknemer onbelast is, is afhankelijk van hoe het met elkaar meerijden is geregeld:

Carpoolen door de werkgever georganiseerd
Alleen aan de chauffeur kan de werkgever een onbelaste vergoeding verstrekken. Aan de overige werknemers die meerijden kan geen onbelaste vergoeding worden uitbetaald.

Carpoolen door de werknemers zelf geregeld
Om het carpoolen te stimuleren mag de werkgever een onbelaste kilometervergoeding verstrekken. Als de werknemers zelf initiatieven ontplooien en met elkaar afspreken te gaan carpoolen, is het toegestaan aan alle werknemers een onbelaste kilometervergoeding te geven. Essentieel is dat de werkgever geen bemoeienis heeft tussen de afspraken die de werknemers onderling maken.

Ondernemer rijdt mee met personeel
Helaas, als de ondernemer met het personeel meerijdt mag aan de ondernemer geen kilometervergoeding worden betaald.

Directeur (dga) rijdt mee met personeel
De directeur of directeur-groot aandeelhouder wordt voor het verstrekken van de kilometervergoeding gelijkgesteld aan de overige werknemers. Daarom is in dit geval wel een onbelaste vergoeding mogelijk. 


Onbelaste kilometervergoeding
Aan werknemers die ritten ten behoeve van de onderneming maken kan een onbelaste kilometervergoeding van € 0,19 worden verstrekt. Deze vergoeding wordt gezien als zakelijke kosten en vallen in de werkkostenregeling onder de gerichte vrijstelling. Kilometervergoedingen kunnen worden gegeven voor:

 • Woning-werkverkeer
 • Meerijden
 • Zakelijke kilometers met de eigen auto
   

Woning-werkverkeer
Ongeacht de afstand woning-werkverkeer en het vervoermiddel waar de werknemer gebruikt van maakt mag de werkgever een kilometervergoeding van € 0,19 per kilometer vertrekken. Bij een reisafstand van meer dan 75 kilometer is een nacalculatie verplicht. De werkgever kan ook kiezen voor een vaste vergoeding per periode.

Vaste vergoeding woning-werkverkeer
Voor de vaste vergoeding van het woning-werkverkeer wordt er onderscheid gemaakt tussen de volgende situaties:

 • Reizen naar een vaste plek
 • Reizen naar een niet vaste werkplek
   

Reizen naar een vaste plek
De hoogte van de vaste vergoeding per periode (maand, 4-weken of week) wordt bepaald aan de hand van een vaste reisafstand naar een vaste werkplek, rekening houdend met aftrek wegen vakantie, ziek en verlof.

Reizen naar een niet vaste werkplek
Voor het reizen naar een niet vaste werkplek wordt onderscheid gemaakt tussen het aantal dagen dat wel en dat niet naar een vaste werkplek wordt gereisd. Ook bij deze methode wordt rekening gehouden met het aantal dagen dat per jaar dat niet wordt gereisd. 

Meerijden
Het meerijden, als dit op initiatief van de werknemer gebeurt, kan onbelast worden vergoed. Dit geldt zowel voor:

 • Woning-werkverkeer
 • Zakelijke ritten in opdracht van de werkgever
   

Gebruik eigen auto werknemer
Als een eigen auto van de werknemer gebruikt wordt voor zakelijke ritten, dan mogen de gemaakte kilometers onbelast worden vergoed à € 0,19 per kilometer.
 

Zakelijk OV-abonnement

De NS heeft een zakelijk abonnement voor de werknemers of eigenaren van een bedrijf. Het voordeel van een zakelijk abonnement is dat deze op naam van de werknemer wordt verstrekt en dat er geen heffing voor het privégebruik verschuldigd is. Maandelijks worden alle gemaakte ritten en andere gebruikte OV-diensten zoals de OV-taxi, gebruik van een OV-fiets en dergelijke aan de werkgever c.q. ondernemer in rekening gebracht zonder extra kosten. Er zijn geen kosten aan het gebruik van de kaart verbonden. Maandelijks wordt een btw factuur op naam van het bedrijf uitgereikt. Bij ontslag en/of verhuizing van de werkgever dient de OV-kaart door de werknemer ingeleverd te worden.


Lees ook onze eerdere artikelen over bijtelling privégebruik auto

Vragen of opmerkingen over dit artikel? Laat het weten.


Typ bovenstaande code over.
Terug naar overzicht