Tips & adviezen

Verplichting WAS: elke werknemer moet een bankrekening hebben

Verplichting WAS: elke werknemer moet een bankrekening hebben

Per 1 januari 2016 schrijft de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) voor dat werkgevers in elk geval het minimumloon per bank aan werknemers betalen. Dit betekent in de praktijk dat uw organisatie straks niet meer het bedrag van het netto wettelijk minimumloon contant aan werknemers mag uitbetalen. Doe daarom alleen een beroep op werknemers met een bankrekening.  

Giraal betalen van het netto wettelijk minimumloon

Op grond van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) is uw onderneming per 1 januari 2016 verplicht om het netto wettelijk minimumloonbedrag per bank aan uw werknemer(s) te betalen. Het loon moet vanaf 2016 worden overgemaakt op een bankrekening die op naam van de werknemer staat, of die mede op naam van de werknemer staat (een zogenoemde en/of rekening). Alleen op deze manier is wettelijk vast te stellen dat u ten minste het netto wettelijk minimumloon aan de werknemer heeft betaald: bij een contante betaling is dit niet te bewijzen. Voornoemde verplichting geldt ook voor voorschotten.
 

Ondernemers opgelet! Voorkom boetes.

Als een werknemer geen bankrekening heeft, zijn bankgegevens niet wil doorgeven of het loon wil laten overmaken naar een rekening die niet (mede) op zijn naam staat, kunt u vanaf 1 januari 2016 niet meer voldoen aan de wettelijke verplichting. Daarmee overtreedt uw organisatie de wet waarvoor u een boete kunt krijgen. Ons dringend advies is om deze werknemers zo spoedig mogelijk een bankrekening op hun eigen naam te laten openen, zodat per 1 januari 2016 geen problemen ontstaan. Ook bij sollicitatieprocedures voor nieuwe werknemers is het hebben van een bankrekening op eigen naam vanaf 2016 een vereiste.
 

Voor cliënten waarvoor wij de loonadministratie verzorgen

Wij geven graag direct vanuit de loonadministratie een correct beeld, bijvoorbeeld bij een controle door de Belastingdienst. Daarom streven wij ernaar om van iedere werknemer een bankrekeningnummer op de loonstrook te vermelden. Deze maand ontvangen onze cliënten waarvoor wij de loonadministratie verzorgen het verzoek om:

  • per werknemer te controleren of het bij u bekende bankrekeningnummer van de werknemer ook echt (mede) op zijn of haar naam staat. 
  • indien een werknemer geen bankrekening bezit met spoed actie te ondernemen, hoe vervelend de werknemer dit wellicht ook vindt.

     

Uitbreiding loonstrook vanaf 2016 noodzakelijk

Per 1 januari 2016 is een (extra) gespecificeerde loonstrook verplicht. U moet vanaf 2016 ook kostenvergoedingen die onderdeel zijn van het loon op de loonstrook specificeren. Een omschrijving als 'algemene kostenvergoeding' volstaat niet, uit de specificatie  moet duidelijk blijken waarvoor de kostenvergoeding is bedoeld. Let op! Deze specificatieplicht geldt niet voor kostenvergoedingen die zijn overeengekomen naast het loon. 

Het is vanaf 2016 ook niet meer toegestaan om door verrekeningen of inhoudingen op het loon onder het voor de werknemer geldende netto wettelijk minimumloon te komen. Tenzij het verplichte inhoudingen zoals loonheffing en pensioenpremies betreft. 
Voor loonbeslagen is in de WAS een uitzondering gemaakt, deze inhoudingen worden niet geraakt door de minimumloongrens (de beslagvrije voet blijft wel gelden). Voor alle overige inhoudingen geldt, dat inhouding mag, mits en voor zover het dan nog resterende netto bedrag niet onder het minimumloon komt.

Vragen of opmerkingen over dit artikel? Laat het weten.


Typ bovenstaande code over.
Terug naar overzicht