Tips & adviezen

Bewaarplicht van uw administratie 7 jaar, of toch niet?

Bewaarplicht van uw administratie 7 jaar, of toch niet?

Het is verplicht de administratie van uw onderneming 7 jaar te bewaren. Deze hoofdregel voor het bewaren van administratieve bescheiden kennen we allemaal wel. Hierbij is het van belang dat facturen in hun originele vorm bewaard worden. Tevens moeten de facturen en andere bescheiden binnen een redelijke tijd reproduceerbaar zijn. Geldt de bewaartermijn van 7 jaar voor alle definitieve facturen?

Onderstaand schema maakt duidelijk dat in sommige gevallen andere bewaartermijn  gelden. Dit is van belang om te weten, omdat het niet voldoen aan de bewaarplicht tot sancties of toekomstige problemen kan leiden.

 BEWAARTERMIJN  SOORT GEGEVENS  VOORBEELDEN/TOELICHTING
 7 jaar

 
 Basisgegevens   administratie
 
 • Grootboek
 • Debiteuren
 • Crediteuren
 • In- en verkoopadministratie
 • Voorraadadministratie
 • Loonadministratie
 • En dergelijke gegevens
 10 jaar  Investeringen in   onroerende zaken
 • Voor onroerend goed geldt een herzieningstermijn van 10 jaar, de facturen moeten dan ook minimaal 10 jaar bewaard worden
 10 jaar  Investeringen in   kostbare diensten en   dergelijke
 • Voor investeringen in verbouwingen gaat ook een herzieningstermijn van 10 jaar gelden. De bewaarplicht voor deze investeringen wordt dan ook verlengd naar 10 jaar.
 Meer dan 10 jaar 
 Stukken van   blijvende waarde


 

    Denk hierbij aan:

 • De originele legitimatiebewijzen ten tijde van indienstneming van personeel;
 • De statuten van een bv;
 • Het vennootschapscontract;
 • Hypotheekaktes, leningsovereenkomsten e.d.

    Deze bescheiden houden hun bewijskracht tot 7 jaar na het beëindigen            van deze overeenkomsten. De bewaarplicht stopt dan ook niet na 7 jaar.

 Minder dan 7 jaar
 
 Overige zaken
 
 • In overleg met de belastingdienst kan een kortere bewaartermijn voor bepaalde bescheiden worden overeengekomen.
 5 jaar  Gegevens aangifte   inkomstenbelasting
 • Dit geldt voor particulieren. Voor ondernemers geldt voor deze gegevens een bewaartermijn van 7 jaar.

 

Risico van niet voldoen aan de bewaarplicht

Als niet wordt voldaan aan de bewaarplicht kan dit vérstrekkende gevolgen hebben. U loopt het risico van een boete en zelfs strafrechtelijke vervolging is niet uitgesloten. Ons advies: Gooi niet te snel de gegevens weg die je in de toekomst een hoop ellende kunnen besparen.
 

Serie artikelen over administratieve bewaarplicht en factuureisen

Dit artikel maakt onderdeel uit van een serie artikelen over de financiële administratie, bewaarplicht van administratieve bescheiden en de eisen waaraan facturen moeten voldoen voor aftrek van de kosten en btw voorbelasting.
Wilt u hier meer over weten? Houd dan onze website in de gaten.

Artikel 1: Ondernemer, hoe moet u administratieve bescheiden zoals facturen bewaren?

Vragen of opmerkingen over dit artikel? Laat het weten.


Typ bovenstaande code over.
Terug naar overzicht