Tips & adviezen

Gevolgen nieuwe KOR voor eigenaren zonnepanelen

Gevolgen nieuwe KOR voor eigenaren zonnepanelen

In onze vorige column schreven wij over de kleineondernemersregeling (kortweg KOR) in de btw-regelgeving die per 1 januari 2020 verandert. U als ondernemer kunt vanaf die datum gebruikmaken van een btw-vrijstelling als de jaaromzet van uw onderneming onder de 20.000 euro blijft. Deze nieuwe opzet kan grote gevolgen hebben voor de eigenaren van zonnepanelen die de btw op de aankoop hebben teruggevraagd bij de Belastingdienst.

Bron: Belastingdienst
 

Herziening btw

Deelname aan de nieuwe KOR vanaf 2020 betekent dus een omzetgerelateerde vrijstelling omzetbelasting (btw). Gevolg hiervan is dat de btw op de zonnepanelen eerder niet had mogen worden teruggevraagd. Immers, btw-vrijgestelde ondernemers hebben geen recht op vooraftrek van btw. Bij roerende goederen geldt hierbij een herzieningstermijn van vijf jaar. 

Voorbeeld

Stel, u heeft in 2018 voor 9.680 euro inclusief btw zonnepanelen op uw woning laten plaatsen. De btw voorbelasting ad 1.680 minus een gering bedrag aan btw over de opgewekte energie heeft u hetzelfde jaar teruggevraagd bij de Belastingdienst. Hierna heeft u ontheffing van de btw-plicht gevraagd zodat u niet elk jaar een gering bedrag aan btw over de opgewekte energie hoeft af te dragen. Om deze ontheffing van administratieve verplichtingen te behouden, neemt u vanaf 2020 deel aan de nieuwe KOR. Zodoende wordt u vanaf 2020 vrijgesteld van btw-heffing. Dit heeft echter een gevolg voor de in 2018 teruggevraagde btw. Deze moet namelijk worden herzien. Gedurende de herzieningsperiode van 5 jaar moet u ieder jaar één vijfde deel van het originele investeringsbedrag, te weten 336 euro, afdragen aan de Belastingdienst. De zonnepanelen in dit voorbeeld zijn in 2018 geplaatst waardoor de herzieningsperiode tot en met 2022 loopt. Gevolg: U moet totaal drie vijfde deel van de eerdere teruggevraagde btw terugbetalen. 
 

Herziening niet altijd verplicht

Met voornoemde consequentie had u bij de aanschaf van de panelen geen rekening gehouden. Gelukkig hoeft u niet in alle gevallen de btw-herziening toe te passen: 

  1. De herziening is alleen verplicht als de jaarlijkse herziening minimaal 500 euro bedraagt. In het voorbeeld bedraagt de jaarlijkse herziening 336 euro, waardoor u de herziening niet hoeft uit te voeren. 
  2. Voor de btw-herziening voor roerende goederen geldt een vijfjaarstermijn. Kortom: Indien u in 2015 of eerder panelen heeft aangeschaft, mag de herziening achterwege blijven. 
     

Conclusie: U hoeft alleen btw terug te betalen aan de Belastingdienst wanneer uw investering meer dan 11.900 euro exclusief btw bedroeg én u deze in 2016 of later heeft gedaan. Maar zelfs dan is er nog een uitweg.
 

Nog niet toepassen van de nieuwe KOR

U kunt er natuurlijk ook voor kiezen voorlopig niet deel te nemen aan de nieuwe KOR. U heeft dan vanaf 2020 geen btw-vrijstelling, maar u hoeft geen btw-herziening te doen. Nadeel hiervan is dat u wel ieder jaar btw moet afdragen over uw opgewekte energie, maar dat bedrag is waarschijnlijk een stuk lager dan de btw-herziening. 
Als u ervoor kiest de nieuwe KOR nog niet toe te passen, bent u voor drie jaar aan deze keuze gebonden. Na die drie jaar kunt u alsnog aan de KOR deelnemen. In veel gevallen is inmiddels de vijfjaarstermijn verlopen waardoor u zonder gevolgen alsnog gebruik kunt maken van de KOR. 
 

Zonnepanelen roerend of onroerend? 

Om de btw-gevolgen van de nieuwe KOR goed te kunnen beoordelen, is de herzieningsperiode van groot belang. In ons voorbeeld gaan wij ervan uit dat zonnepanelen ‘roerende goederen’ zijn en daarvoor geldt een herzieningsperiode van 5 jaar. Dit is echter niet altijd het geval. Zonnepanelen kunnen namelijk ook dermate geïntegreerd zijn in het dak dat er feitelijk sprake is van onroerende zaken. Voor onroerende zaken geldt een herzieningsperiode van 10 jaar, dus de nieuwe KOR kan invloed hebben op onroerende investeringen uit 2011 (nadeel). Zouden zonnepanelen vallen onder onroerende investeringen dan leidt dit bij investeringen vanaf circa 23.800 euro exclusief btw tot een verplichte btw-herziening (vanwege het eerdergenoemde grensbedrag van 500 euro per jaar), een voordeel ten opzichte van roerende zonnepanelen.
 

Beoordeling van uw situatie na aankoop van zonnepanelen?

Wilt u inzicht m.b.t. de btw-herziening in uw situatie en/of advies over wel/niet deelnemen aan de nieuwe KOR. Neem dan graag contact met ons op. 
 

Vragen of opmerkingen over dit artikel? Laat het weten.


Typ bovenstaande code over.
Terug naar overzicht