Tips & adviezen

Arbeidsovereenkomsten per 1 januari 2015: de veranderingen op een rij

Arbeidsovereenkomsten per 1 januari 2015: de veranderingen op een rij

In 2015 is een aantal ingrijpende wijzigingen in het arbeidsrecht van kracht geworden. Belastica zet de drie grootste veranderingen waar u als werkgever bij het opstellen van arbeidsovereenkomsten mee te maken krijgt, op een rij.
Verbod op concurrentiebeding

Sinds 1 januari mogen arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd geen concurrentiebeding meer bevatten. Voor welke duur het contract voor bepaalde tijd wordt aangegaan, is daarbij niet belangrijk. Het maakt dus niet uit of u iemand voor zes maanden of voor drie jaar in dienst neemt.

Wilt u toch een concurrentiebeding opnemen in de arbeidsovereenkomst? Er is een uitzondering op deze nieuwe regel mogelijk voor gevallen waarin sprake is van een aantoonbaar zwaarwichtig bedrijfs- of dienstbelang, maar dan moet u dit belang wel goed in de arbeidsovereenkomst motiveren.
 

Aanzegtermijn arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd

Voor arbeidsovereenkomsten voor 6 maanden of langer geldt sinds 1 januari een aanzegtermijn van minimaal één maand. U moet de medewerker met wie u de overeenkomst aangaat dus minimaal een maand van tevoren laten weten of u de overeenkomst al dan niet zult gaan verlengen. Gaat u de overeenkomst verlengen, dan dient u daarbij ook de voorwaarden kenbaar te maken waaronder de overeenkomst zal worden verlengd.

Let goed op dat u die termijn van één maand ook daadwerkelijk aanhoudt. Brengt u namelijk de werknemer te laat op de hoogte, dan heeft hij recht op een schadevergoeding voor het niet in acht genomen deel van de aanzegtermijn (maximaal 1 maandloon).
 

Proeftijd aan banden

Tot nu toe mocht een proeftijd van één of twee maanden worden opgenomen in een arbeidsovereenkomst, ongeacht de duur van de overeenkomst. Dat is nu voorbij. Sinds 1 januari is het namelijk verboden een proeftijd op te nemen in kortlopende arbeidsovereenkomsten. Het gaat dan om contracten voor zes maanden of korter.

Wilt u iemand toch eerst op proef in dienst nemen, dan moet u hem dus een langer lopend contract aanbieden. Voor arbeidsovereenkomsten vanaf zes maanden tot twee jaar kunt u namelijk maximaal één maand proeftijd in de overeenkomst opnemen. Biedt u iemand een contract voor twee jaar of langer aan, dan mag u maximaal twee maanden proeftijd opnemen.
 

Meer veranderingen op komst

De bovenstaande veranderingen in de Wet Werk en Zekerheid zijn niet de enige veranderingen die in 2015 worden ingevoerd. Per 1 juli 2015 worden meer wijzigingen van kracht. Flexwerkers zullen vanaf die datum eerder recht hebben op een vast contract en de ketenbepaling daarvoor begint pas na zes maanden uitdiensttreding opnieuw, in plaats van de huidige drie maanden. Ook kunt u vanaf die datum niet meer elk ontslag laten toetsen bij de kantonrechter en zal de ontslagvergoeding worden vervangen door een transitievergoeding.
 

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven over de nieuwe Wet Werk en Zekerheid? Houd dan de nieuwsbrief van Belastica in de gaten.

Vragen of opmerkingen over dit artikel? Laat het weten.


Typ bovenstaande code over.
Terug naar overzicht