Tips & adviezen

Hoe wordt uw vermogen straks verdeeld?

Hoe wordt uw vermogen straks verdeeld?

Uiteindelijk kan uw vermogen op twee manieren worden overgedragen: door middel van vererving na overlijden of door schenking bij leven. De belastingregels rond schenken en erven kennen een progressieve tariefstructuur en lopen van minimaal 10% tot maximaal 40%. Bij overlijden vererft in één keer een bedrag en bij schenking kan er sprake zijn van jaarlijks kleinere bedragen. Ofwel: hoe hoger het bedrag dat vererft na overlijden, of het bedrag dat je schenkt, hoe hoger de belastingdruk bij de ontvanger.

Bron: FFPHoe werkt dat, vererven?

Zonder testament vererft uw vermogen volgens het wettelijk erfrecht wat inhoudt: uw erfgenamen zijn uw partner en uw kinderen. De kinderen moeten wachten op uitbetaling van de erfenis totdat de langstlevende ouder is overleden. Voor de meeste Nederlanders volstaat deze zogeheten ‘wettelijke verdeling’ en  blijft het vermogen per erfgenaam binnen de vrijstelling. De vrijstelling is in 2023 voor partners maximaal € 723.526 euro en voor (klein)kinderen € 22.918.
 

Waarom een testament?

Wilt u afwijken van deze wettelijke verdeling en uw vermogen anders verdelen dan kunt u bij de notaris een testament laten opstellen. Belangrijke redenen hiervoor zijn:

  1. U bent samenwonend.
  2. U bent alleenstaand en wilt niet dat uw gehele nalatenschap toekomt aan uw ouders en/of broers en zussen.
  3. U wilt uw echtgenoot/geregistreerd partner en/of kinderen onterven.
  4. U wilt dat uw vermogen niet in één keer naar uw kinderen gaat, u wilt een voogd en/of bewindvoerder aanwijzen.
  5. U wilt geld of goederen nalaten aan een goed doel.

     

Schenken

Maar waarom zou u wachten tot u er niet meer bent? Bij schenken ziet u hoe de ontvanger omgaat met het ontvangen geldbedrag. Het is fijn om kinderen, kleinkinderen of mogelijk zelfs achterkleinkinderen alvast een bedrag te schenken waarmee ze een bijzondere aankoop kunnen doen. Kleine bedragen kunnen tenslotte in een lange periode tot een mooi bedrag aangroeien.

Belastingtechnisch is schenken bij leven ook aantrekkelijk. Door over een lange periode te schenken kan belastingvoordeel worden behaald. Veel mensen schenken tot het bedrag van de vrijstelling. Fiscaal kan het soms handiger zijn een hoger bedrag te schenken. Dit hogere bedrag is namelijk vaak lager belast dan bij overlijden. Een financieel planner kan u hier altijd bij helpen, mocht u zelf niet of onvoldoende weten hoe de regels in elkaar steken. 
 

Liever schenken aan goede doelen? Dat kan zeker!

Vooral mensen die geen directe nabestaanden hebben, kunnen schenken/nalaten aan goede doelen overwegen in plaats van ‘gewoon’ hun geld laten vererven aan neven en nichten. Om het schenken aan goede doelen te stimuleren biedt de overheid een aantal fiscale voordelen. Een schenking is in veel gevallen aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Dan moet het wel gaan om schenkingen aan zogeheten algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s). Dit zijn door de Belastingdienst erkende goede doelen.
 

Schenkingsplan en/of advies gewenst?

Heeft u behoefte aan een schenkingsplan of wilt u meer weten over erven? Neem dan contact op met een gecertificeerd financieel planner. We beantwoorden uw vragen en helpen u graag verder met al uw financiële vraagstukken.
 

Vragen of opmerkingen over dit artikel? Laat het weten.


Typ bovenstaande code over.
Terug naar overzicht