Tips & adviezen

Belastingvrij schenken: vrijstellingen 2022

Belastingvrij schenken: vrijstellingen 2022

De (jaarlijkse) schenkingsvrijstellingen maken het aantrekkelijker om bij leven aan uw kinderen en/of kleinkinderen te schenken. Schenken bij leven is vaak, zeker als het geleidelijk gebeurt, fiscaal voordeliger dan het vererven van een vermogen bij een overlijden. Door bijvoorbeeld elk jaar een bedrag aan uw kinderen te schenken wordt uw vermogen kleiner zodat, mocht u komen te overlijden, uw kinderen straks minder erfbelasting betalen. Andere fiscale voordelen voor de schenker zijn mogelijk besparing van box 3 heffing en toekomstige eigen bijdrage Wet langdurige zorg (Wlz). ​In dit artikel vindt u een overzicht van de vrijstellingsbedragen voor schenkingen in 2022. (Belastingvrij) schenken

Voor 2022 gelden deze belastingvrije bedragen*:

 • € 2.274 algemene schenkingsvrijstelling
 • € 5.677 algemene vrijstelling (ouder aan kind)
 • € 27.231 eenmalige vrijstelling (aan kinderen tussen 18 en 40 jaar) en
 • € 29.493 eenmalige vrijstelling (aan kinderen tussen 18 en 40 jaar) voor:  
  o    Studie of opleiding 
  o    Aankoop eigen woning
  o    Verbetering/onderhoud eigen woning
  o    Aflossen eigenwoningschuld (hypotheek)
  o    Aflossen restschuld verkochte eigen woning 
  o    Afkoop erfpacht
 • € 106.671 eenmalige schenkingsvrijstelling voor de eigen woning (Let op het overgangsrecht indien u eerder gebruik heeft gemaakt van de verhoogde schenkingsvrijstelling. Eerdere schenkingen hebben invloed op de vrijstelling). 

 

Schenkbelasting

De schenkbelasting wordt geheven over het bedrag aan schenking minus de vrijstelling die van toepassing is. 
De hoogte van de schenkbelasting is afhankelijk van:

 • aan wie u wilt schenken
 • wat u wilt schenken
 • wanneer u wilt schenken

   

Overleg en advies gewenst?

Wij staan u met raad en daad terzijde met als doel invloed uit te oefenen op de te betalen schenkbelasting door:

 • het opstellen van een goed schenkingsplan
 • het invullen van de aangifte(n) schenkbelasting
 • te beoordelen of er meerdere vrijstellingen van toepassing zijn
 • aandacht te geven aan uitzonderingsregels, zoals een vrijstelling per persoon die niet geldt bij schenking aan ouders (ook gescheiden ouders) en aan kinderen met hun partners 
 • uit te zoeken of er mogelijk voordeel is bij de samenloop van schenkbelasting en overdrachtsbelasting.
   

U maakt iemand blij met het door u gekozen goede doel. Dat kan uiteraard ook uw naaste zijn. Wij zorgen dat dit voor u onder zo gunstig mogelijke voorwaarden kan.
 

Resumé: Maak waar mogelijk (optimaal) gebruik van de schenkingsvrijstellingen

De schenkingsvrijstellingen maken het aantrekkelijker om bij leven te schenken. Deze fiscale voordelen zijn mogelijk:

* De bedragen van de vrijstellingen kunnen worden aangepast aan de inflatie en daarom jaarlijks wijzigen.

Vragen of opmerkingen over dit artikel? Laat het weten.


Typ bovenstaande code over.
Terug naar overzicht