Tips & adviezen

Controleer uw WOZ-beschikking 2015 en maak tijdig bezwaar

Controleer uw WOZ-beschikking 2015 en maak tijdig bezwaar

Een dezer maanden ontvangt u de jaarlijkse WOZ-beschikking van de gemeente. In deze beschikking wordt de waarde van uw koopwoning en andere onroerende zaken vastgesteld. De WOZ-waarde bepaalt de hoogte van diverse belastingen. In het algemeen geldt: hoe hoger uw WOZ-waarde, hoe meer belasting u betaalt. Uitermate belangrijk dus om uw WOZ-beschikking te controleren en tijdig bezwaar te maken. 


Wat is WOZ-waarde?

Jaarlijks stelt de gemeente de waarde van uw woning vast volgens de Wet waardering onroerende zaken (afkort WOZ), vandaar de term 'WOZ-waarde'.
 

WOZ-waarde bepaalt hoogte belastingen

De hoogte van de WOZ-waarde is bepalend voor de hoogte van de volgende belastingen en gemeentelijke heffingen:


Wanneer de WOZ-waarde te hoog is vastgesteld, kan dit u veel extra geld kosten omdat die waarde invloed heeft op de individuele aanslag(en) van bovengenoemde belastingen en heffingen. 
 

Hoe wordt de WOZ-waarde bepaald?

De waarde van onroerende zaken wordt elk jaar opnieuw vastgesteld naar het prijspeil op 1 januari van het voorgaande jaar. De WOZ-waarde 2015 is de getaxeerde vrije verkoopwaarde van een pand op 1 januari 2014 (de waardepeildatum). Hierbij is de toestand van het pand op 1 januari 2015 bepalend. Tussen de twee genoemde data kunnen zaken zijn veranderd die van invloed zijn op de waarde. Denk aan een verbouwing of verbetering. 
 

Lage WOZ-waarde niet altijd gunstig

Tot zover geldt 'hoe lager de WOZ-waarde, hoe minder belastingen en heffingen u betaalt'. Een lage WOZ-waarde kan nadelig zijn voor:

  • het rentepercentage van uw hypotheek, ook bij herziening (nieuwe rentevastperiode).
  • het bod dat potentiële kopers op uw pand uitbrengen als u uw pand gaat verkopen.
  • de maximale hypotheek die kopers kunnen krijgen. In 2015 kun je maximaal 103% van de WOZ-waarde lenen. De komende jaren wordt dit percentage stapsgewijs afgebouwd tot 100% in 2018. Hierdoor moet je als een koper steeds meer 'eigen geld' inbrengen. Dit kan een drempel zijn.
     


Controleer de WOZ-waarde en maak tijdig bezwaar

Heeft u de WOZ-beschikking binnen? Controleer de WOZ-waarde op basis van de toestand van het pand op 1 januari 2015 en de referentiewoningen die de gemeente bij u in de buurt taxeert. Is de WOZ-waarde naar uw mening te hoog, zorg dan dat binnen 6 weken na de dagtekening van de WOZ-beschikking schriftelijk bezwaar is ingediend. Geef een duidelijke onderbouwing waarom u vindt dat de WOZ-waarde niet klopt en uw pand afwijkt van de referentiewoningen. 

Vragen of opmerkingen over dit artikel? Laat het weten.


Typ bovenstaande code over.
Terug naar overzicht