Tips & adviezen

Schenkingsvrijstellingen tijdelijk omhoog in 2021

Schenkingsvrijstellingen tijdelijk omhoog in 2021

Bent u bekend met de jaarlijkse schenkingsvrijstellingen? Deze vrijstellingen maken het aantrekkelijker om bij leven aan uw kinderen en/of kleinkinderen te schenken. Schenken bij leven is vaak, zeker als het geleidelijk gebeurt, fiscaal voordeliger dan het vererven van een vermogen bij een overlijden. Andere fiscale voordelen voor de schenker zijn mogelijk besparing van box 3 heffing en toekomstige eigen bijdrage Wet langdurige zorg (Wlz). ​In 2021 worden enkele schenkingsvrijstellingen tijdelijk (een jaar lang) hoger. (Belastingvrij) schenken

Voor 2020 gelden deze belastingvrije bedragen*:

 • € 2.208 algemene schenkingsvrijstelling
 • € 5.515 algemene vrijstelling (ouder aan kind)
 • € 26.457 eenmalige vrijstelling (aan kinderen tussen 18 en 40 jaar) en
 • € 28.657 eenmalige vrijstelling (aan kinderen tussen 18 en 40 jaar) voor:  
  o    Studie of opleiding 
  o    Aankoop eigen woning
  o    Verbetering/onderhoud eigen woning
  o    Aflossen eigenwoningschuld (hypotheek)
  o    Aflossen restschuld verkochte eigen woning 
  o    Afkoop erfpacht
 • € 103.643 eenmalige schenkingsvrijstelling voor de eigen woning (Let op het overgangsrecht indien u eerder gebruik heeft gemaakt van de verhoogde schenkingsvrijstelling).


Wilt u nog dit jaar belastingvrij aan uw kinderen en/of kleinkinderen schenken? Onderneem dan tijdig actie.
 

Schenkingsvrijstellingen 2021 hoger

Normaliter worden de schenkingsvrijstellingen jaarlijks een beetje verhoogd door inflatiecorrectie. De Tweede Kamer heeft onlangs een amendement aangenomen om de schenkingsvrijstelling tijdelijk te verhogen. Dit geldt van 1 januari 2021 tot 1 januari 2022. Wilt u als ouder geld aan uw kind schenken in 2021 dan kunt u dat tot een bedrag van € 6.604 onbelast doen. De vrijstelling voor kinderen geldt ook voor pleegkinderen. Wilt u iemand anders dan uw kind(eren) geld schenken? Dan is in 2021 de tijdelijke vrijstelling € 3.244. Dit bedrag is ook duizend euro hoger dan normaal. Het idee achter deze relatief grote verhoging van de vrijstelling is dat particuliere geldschieters, denk aan familieleden en/of vrienden, op deze manier noodlijdende ondernemers kunnen helpen de coronacrisis door te komen. Het amendement is aangenomen door de Tweede Kamer, maar moet nog definitief bekend worden gemaakt.

Bron: FFP
 

Schenkbelasting

De schenkbelasting wordt geheven over het bedrag aan schenking minus de vrijstelling die van toepassing is. 
De hoogte van de schenkbelasting is afhankelijk van:

 • aan wie u wilt schenken
 • wat u wilt schenken
 • wanneer u wilt schenken

   

Overleg en advies gewenst?

Wil je graag één of meerdere schenkingen doen? Wij staan u met raad en daad terzijde met als doel invloed uit te oefenen op de te betalen schenkbelasting door:

 • het opstellen van een goed schenkingsplan
 • het invullen van de aangifte(n) schenkbelasting
 • te beoordelen of er meerdere vrijstellingen van toepassing zijn
 • aandacht te geven aan uitzonderingsregels, zoals een vrijstelling per persoon die niet geldt bij schenking aan ouders (ook gescheiden ouders) en aan kinderen met hun partners 
 • uit te zoeken of er mogelijk voordeel is bij de samenloop van schenkbelasting en overdrachtsbelasting.
   

U maakt iemand blij met het door u gekozen goede doel. Dat kan uiteraard ook uw naaste zijn. Wij zorgen dat dit voor u onder zo gunstig mogelijke voorwaarden kan.
 

Resumé: Maak waar mogelijk (optimaal) gebruik van de schenkingsvrijstellingen

De schenkingsvrijstellingen maken het aantrekkelijker om bij leven te schenken. Deze fiscale voordelen zijn mogelijk:

* De bedragen van de vrijstellingen kunnen worden aangepast aan de inflatie en daarom jaarlijks wijzigen.

Vragen of opmerkingen over dit artikel? Laat het weten.


Typ bovenstaande code over.
Terug naar overzicht