Tips & adviezen

Schenk nog vóór 1 januari 2019 en behaal mogelijk een fiscaal voordeel

Schenk nog vóór 1 januari 2019 en behaal mogelijk een fiscaal voordeel

Wilt u nog dit jaar belastingvrij aan uw kinderen of kleinkinderen schenken? Onderneem dan tijdig actie. Schenken bij leven is vaak, zeker als het geleidelijk gebeurt, fiscaal voordeliger dan het vererven van een vermogen bij een overlijden. Door bijvoorbeeld elk jaar een bedrag aan uw kinderen te schenken wordt uw vermogen kleiner zodat, mocht u komen te overlijden, uw kinderen straks minder erfbelasting betalen. Andere fiscale voordelen voor de schenker zijn mogelijk besparing van box 3 heffing en toekomstige eigen bijdrage Wet langdurige zorg (Wlz). In dit artikel leest u alle belastingvrije schenkingsbedragen en de voorwaarden.

(Belastingvrij) schenken

Voor 2018 gelden deze belastingvrije bedragen*:

 • € 2.147 algemene schenkingsvrijstelling
 • € 5.363 algemene vrijstelling (ouder aan kind)
 • € 25.731 eenmalige vrijstelling (aan kinderen tussen 18 en 40 jaar) en
 • € 27.871 eenmalige vrijstelling (aan kinderen tussen 18 en 40 jaar) voor:  
  o    Studie of opleiding 
  o    Aankoop eigen woning
  o    Verbetering/onderhoud eigen woning
  o    Aflossen eigenwoningschuld (hypotheek)
  o    Aflossen restschuld verkochte eigen woning 
  o    Afkoop erfpacht
 • € 100.000 eenmalige schenkingsvrijstelling voor de eigen woning aansluitend op 2017, en € 100.800 als je in 2017 geen gebruik hebt gemaakt van deze vrijstelling. 
  Lees de voorwaarden en aandachtspunten in ons artikel 5 tips voor optimaal gebruik schenkingsvrijstelling eigen woning € 100.000. Let op! Eerdere schenkingen hebben invloed op de vrijstelling.
   

* De bedragen van de vrijstellingen kunnen worden aangepast aan de inflatie en daarom jaarlijks wijzigen.
 

Verruimde schenkingsvrijstelling van € 100.000

Let op! De eenmalige schenkingsvrijstelling voor de eigen woning is per 1 januari 2017 structureel verhoogd naar € 100.000. Wilt u gebruikmaken van deze vrijstelling? Dan moet u voldoen aan enkele voorwaarden. De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • De schenking is bestemd voor de eigen woning of aflossing eigenwoningschuld
 • De ontvanger van de schenking, of zijn/haar partner, is tussen 18 en 40 jaar oud
   

Lees meer over deze voorwaarden in ons artikel 5 tips voor optimaal gebruik schenkingsvrijstelling eigen woning € 100.000.
 

Eerdere schenkingen hebben invloed op de vrijstelling

Naast het voldoen aan de voorwaarden is ook van belang of in het verleden reeds is geschonken en daarbij (deels) een beroep op de verhoogde schenkingsvrijstelling is gedaan. 

De verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning is eenmalig. De verkrijger kan deze vrijstelling maar eenmaal per schenker benutten. Is vóór 2017 al een beroep gedaan op een verhoogde schenkingsvrijstelling voor een schenking van dezelfde schenker dan is het bedrag van de vrijstelling vanaf 2017 lager dan € 100.000. Mogelijk kunt u zelfs geen gebruik meer maken van de vrijstelling.
 

Resumé: Maak waar mogelijk (optimaal) gebruik van de schenkingsvrijstellingen

De schenkingsvrijstellingen maken het aantrekkelijker om bij leven te schenken. Deze fiscale voordelen zijn mogelijk:

Overleg en advies gewenst?

Wij staan u met raad en daad terzijde met als doel invloed uit te oefenen op de te betalen schenkbelasting door:

 • het opstellen van een goed schenkingsplan
 • te beoordelen of er meerdere vrijstellingen van toepassing zijn
 • aandacht te geven aan uitzonderingsregels, zoals een vrijstelling per persoon die niet geldt bij schenking aan ouders (ook gescheiden ouders) en aan kinderen met hun partners 
 • uit te zoeken of er mogelijk voordeel is bij de samenloop van schenkbelasting en overdrachtsbelasting.
 • het invullen van de aangifte(n) schenkbelasting
   
Vragen of opmerkingen over dit artikel? Laat het weten.


Typ bovenstaande code over.
Terug naar overzicht