Tips & adviezen

Waarom u de WOZ-waarde van uw woning moet controleren

Waarom u de WOZ-waarde van uw woning moet controleren

Deze periode ontvangt u het jaarlijkse aanslagbiljet gemeentelijke belastingen met daarop de WOZ-waarde(n) van uw woning en eventuele andere onroerende zaken. Door de stijgende huizenprijzen is de waarde in veel gevallen beduidend hoger. Of dit reëel is, is afhankelijk van de feitelijke situatie. De WOZ-waarde is de basis voor de hoogte van diverse belastingen. Reden genoeg om uw WOZ-waarde te controleren en zo nodig tijdig bezwaar te maken.


 

Wat is de WOZ-waarde?

Jaarlijks stelt de gemeente de werkelijke waarde van uw woning vast volgens de Wet waardering onroerende zaken (afkort WOZ), vandaar de term 'WOZ-waarde'.
 

Hoe wordt de WOZ-waarde bepaald?

Bij de waardebepaling houdt de gemeente onder andere rekening met de ligging van de woning, de inhoud en oppervlaktegegevens van de woning en de verkoopwaarden van vergelijkbare woningen. De waarde van onroerende zaken wordt elk jaar opnieuw vastgesteld naar het prijspeil op 1 januari van het voorgaande jaar. De WOZ-waarde 2021 is de getaxeerde vrije verkoopwaarde van een pand op 1 januari 2020 (de waardepeildatum). Hierbij is de toestand van het pand op 1 januari 2020 bepalend. Tussen de twee genoemde data kunnen zaken zijn veranderd die van invloed zijn op de waarde. Denk aan een verbouwing of verbetering.
 

WOZ-waarde bepaalt hoogte belastingen

De hoogte van de WOZ-waarde is bepalend voor de hoogte van de volgende belastingen en gemeentelijke heffingen:

 • inkomstenbelasting (onderdeel 'eigenwoningforfait')
 • onroerendezaakbelasting (kortweg OZB)
 • rioolheffing en watersysteemheffing
 • inkomstenbelasting (in geval van een tweede woning of verhuurde woning in box 3)
 • schenkbelasting
 • erfbelasting
   

Wanneer de WOZ-waarde te hoog is vastgesteld, kan dit u extra geld kosten omdat die waarde invloed heeft op de individuele aanslag(en) van bovengenoemde belastingen en heffingen.
 

Voorbeeld eigenwoningforfait

De hoogte van het eigenwoningforfait wordt forfaitair bepaald en is afhankelijk van de WOZ-waarde. Het meest gangbare percentage eigenwoningforfait is 0,50%, geldend voor een woning met een WOZ-waarde tussen € 75.000 en € 1.110.000.

In onderstaand voorbeeld geven, bij een jaarlijks betaalde hypotheekrente van € 8.000, het verschil bij een woning met een WOZ-waarde 2021 van € 400.000 en een WOZ-waarde van € 600.000 weer.

   WOZ-waarde:  € 400.000 € 600.000
 Eigenwoningforfait  0,50% x WOZ-waarde = € 2.000 € 3.000
 Af: aftrekbare kosten zoals hypotheekrente   -/- € 8.000 -/- € 8.000
 Aftrek eigen woning  Uitkomst € 6.000 € 5.000


Conclusie: de hoogte van het eigenwoningforfait is afhankelijk van de WOZ-waarde van uw woning en heeft invloed op uw aangifte (en aanslag) inkomstenbelasting. Een juiste WOZ-waarde is dus erg belangrijk.

Aandachtspunt aangifte inkomstenbelasting
Let op! Voor uw aangifte inkomstenbelasting 2020 heeft u de WOZ-waarde nodig die staat op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen dat u begin 2020 heeft ontvangen.

De WOZ-waarde 2021 die u in deze periode (februari/maart 2021) krijgt, heeft u nodig voor:

Lage WOZ-waarde niet altijd gunstig

Tot zover geldt 'hoe lager de WOZ-waarde, hoe minder belastingen en heffingen u betaalt'. Een lage WOZ-waarde kan echter nadelig zijn voor:

 • het tussentijds verkrijgen van een lagere rente voor de hypotheek
 • het rentepercentage van uw hypotheek bij een nieuwe rentevastperiode
 • het bod dat potentiële kopers op uw pand uitbrengen als u uw pand gaat verkopen
 • de maximale hypotheek die verstrekt kan worden. In 2021 kunt u als koper maximaal 100% van de waarde van de woning lenen. Hierdoor moet u als een koper steeds meer 'eigen geld' inbrengen. Dit kan een drempel zijn.

  

Controleer de WOZ-waarde en maak tijdig bezwaar

Is de WOZ-waarde 2021 van uw woning bekend? Bekijk online bij de gemeente het taxatieverslag van uw woning en de referentiewoningen in de buurt van uw woning. Controleer de WOZ-waarde op basis van de toestand van het pand op 1 januari 2020 en de referentiewoningen.

Is de WOZ-waarde naar uw mening te hoog of te laag, dan moet binnen 6 werken bezwaar worden gemaakt met een duidelijke onderbouwing waarom de WOZ-waarde niet klopt en uw pand afwijkt van de referentiewoningen. Houd hierbij rekening met uw persoonlijke situatie en uw wensen.

Vragen of opmerkingen over dit artikel? Laat het weten.


Typ bovenstaande code over.
Terug naar overzicht
volgende vorige