Tips & adviezen

Schenk nog vóór 1 januari 2020 en behaal mogelijk voordeel

Schenk nog vóór 1 januari 2020 en behaal mogelijk voordeel

Schenken bij leven is vaak, zeker als het geleidelijk gebeurt, fiscaal voordeliger dan het vererven van een vermogen bij een overlijden. Door bijvoorbeeld elk jaar een bedrag aan uw kinderen te schenken wordt uw vermogen kleiner zodat, mocht u komen te overlijden, uw kinderen straks minder erfbelasting betalen. Andere fiscale voordelen voor de schenker zijn mogelijk besparing van box 3 heffing en toekomstige eigen bijdrage Wet langdurige zorg (Wlz). Wilt u nog dit jaar belastingvrij aan uw kinderen of kleinkinderen schenken? Onderneem dan tijdig actie. In dit artikel leest u alle belastingvrije schenkingsbedragen en de voorwaarden.

Belastingvrij schenken

Voor 2019 gelden deze belastingvrije bedragen*:

 • € 2.173 algemene schenkingsvrijstelling;
 • € 5.428 jaarlijkse vrijstelling voor schenking van ouder aan kind;
   

U kunt als ouder uw kind of diens partner, met een leeftijd tussen de 18 en 40 jaar, onder bepaalde voorwaarden eenmalig deze hogere bedragen belastingvrij schenken:

 • € 26.040 vrij te besteden;
 • € 28.206 voor een dure studie of opleiding;
   

U kunt aan een ieder met een leeftijd tussen de 18 en 40 jaar onder bepaalde voorwaarden (zie hierna) eenmalig € 102.010 voor de eigen woning schenken.

* De bedragen van de vrijstellingen kunnen jaarlijks wijzigen.
 

Verruimde schenkingsvrijstelling

Let op! De eenmalige schenkingsvrijstelling voor de eigen woning is per 1 januari 2017 structureel verhoogd. In 2019 bedraagt deze schenkingsvrijstelling maximaal € 102.010. Om gebruik te maken van deze vrijstelling moet worden voldaan aan enkele voorwaarden. De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • De schenking is bestemd voor aankoop of verbouwing van de eigen woning, de aflossing van de eigenwoningschuld of restschuld, of de afkoop van erfpacht-, opstal- of beklemmingsrechten;  
 • De ontvanger van de schenking, of zijn/haar partner, is tussen 18 en 40 jaar oud.
   

Lees meer over deze voorwaarden in ons artikel 5 tips voor optimaal gebruik schenkingsvrijstelling eigen woning € 100.000.
 

Eerdere schenkingen hebben invloed op de vrijstelling

Naast het voldoen aan de voorwaarden is ook van belang of in het verleden reeds is geschonken en daarbij (deels) een beroep op de verhoogde schenkingsvrijstelling is gedaan. 

De verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning is eenmalig. De verkrijger kan deze vrijstelling maar eenmaal per schenker benutten. Is vóór 2017 al een beroep gedaan op een verhoogde schenkingsvrijstelling voor een schenking van dezelfde schenker dan is het bedrag van de vrijstelling vanaf 2017 lager dan € 100.000. Mogelijk kunt u zelfs geen gebruik meer maken van de vrijstelling.
 

Resumé: Maak waar mogelijk (optimaal) gebruik van de schenkingsvrijstellingen

De schenkingsvrijstellingen maken het aantrekkelijker om bij leven te schenken. Deze fiscale voordelen zijn mogelijk:

Overleg en advies gewenst?

Wij staan u met raad en daad terzijde met als doel invloed uit te oefenen op de te betalen schenkbelasting door:

 • het opstellen van een goed schenkingsplan
 • te beoordelen of er meerdere vrijstellingen van toepassing zijn
 • aandacht te geven aan uitzonderingsregels, zoals een vrijstelling per persoon die niet geldt bij schenking aan ouders (ook gescheiden ouders) en aan kinderen met hun partners 
 • uit te zoeken of er mogelijk voordeel is bij de samenloop van schenkbelasting en overdrachtsbelasting.
 • het invullen van de aangifte(n) schenkbelasting
   
Vragen of opmerkingen over dit artikel? Laat het weten.


Typ bovenstaande code over.
Terug naar overzicht