Tips & adviezen

Acht eindejaarstips voor belastingbesparing box 3 vermogen

Acht eindejaarstips voor belastingbesparing box 3 vermogen

Met name in de laatste weken van het jaar krijgen wij veel de vraag "Kan ik dit jaar nog iets doen om minder belasting over mijn spaargeld en/of beleggingen te betalen?" Over uw box 3 vermogen (spaargeld, beleggingen en dergelijke bezittingen) boven de 30.360 euro per persoon (wetgeving 2019) moet u inkomstenbelasting betalen, de vermogensrendementsheffing. Voor de belasting die u over 2019 moet betalen, geldt de waarde van uw box 3 vermogen per 1 januari 2019. Daar kunt u niets meer aan veranderen. Echter om de belasting over belastingjaar 2020 (te betalen in 2021) te verlagen, kunt u mogelijk één of meerdere van de acties in dit artikel ondernemen.

 

Tips om uw box 3 vermogen te verminderen

U betaalt belasting (vermogensrendementsheffing) over uw box 3 vermogen dat boven de heffingsvrije grens uitkomt. Tot uw box 3 vermogen behoren onder meer uw spaargeld, beleggingen, eventuele tweede woning en schulden. In het artikel 'Uw box 3 vermogen: waar bestaat dat uit?' leest u welke bezittingen en schulden tot het box 3 vermogen behoren. 

De hoogte van het box 3 vermogen is bepalend voor diverse belastingen, zoals de inkomstenbelasting en toekomstige erfbelasting. Heeft u (en uw fiscaal partner) meer vermogen dan het heffingsvrij vermogen? En wilt u belasting besparen? Onderneem dan waar mogelijk deze acties:
 

 

Tip 1: Betaal uw (hoge) privérekeningen vóór eind 2019

 • Heeft u nog (hoge) privérekeningen liggen die u nog moet voldoen? Betaal deze rekeningen dan voor 31 december. Hierdoor is uw banksaldo op 1 januari lager.
 • Verwacht u nog facturen, bijvoorbeeld van de aannemer voor de verbouwing van uw woning? Vraag de aannemer dan om een (deel)factuur voor de kosten en betaal die factuur voor eind 2019.
   
   

Tip 2: Doe nog in 2019 grote aankopen van waardevolle zaken voor persoonlijk gebruik

Bent u van plan één of meerdere grote aankopen van roerende zaken, die u voor persoonlijke doeleinden gebruikt of verbruikt, te doen? Bent u van plan één of meerdere grote aankopen van roerende zaken, die u voor persoonlijke doeleinden gaat gebruiken of verbruiken, te doen? Dan kunt u die aankoop beter doen en betalen vóór eind 2019 in plaats van begin 2020. Roerende zaken zoals een auto, boot of caravan (gebruiksgoederen) maar ook bijvoorbeeld juwelen of een duur horloge die u voor persoonlijke doeleinden gebruikt of verbruikt, hoeft u namelijk niet op te geven in box 3 in uw aangifte inkomstenbelasting. 

Tip 3: Los kleine schulden af 

Het aanhouden van kleine schulden is belastingtechnisch nadelig omdat deze schulden pas de heffingsgrondslag van box 3 verlagen voor zover zij een drempel van € 3.100 (bedrag 2019) per persoon/fiscaal partner hebben overschreden. Het is fiscaal voordeliger om deze schulden met uw spaargeld af te lossen zodat deze schulden op de peildatum (1 januari 2020) niet meer aanwezig zijn en de box 3 heffing lager is. 
 

Tip 4: Schenk dit jaar nog (belastingvrij) 

Jaarlijks mag u uw kind(eren), kleinkind(eren) en andere personen belastingvrij een bedrag schenken. Heeft u dit jaar nog geen belastingvrije schenking(en) gedaan, overweeg die dan alsnog voor het einde van het jaar te doen. Het mes snijdt tenslotte aan twee kanten. U heeft zelf minder vermogen op 1 januari en u maakt anderen blij. 

Voor 2019 gelden deze belastingvrije bedragen:

 • € 2.173 algemene schenkingsvrijstelling
 • € 5.428 algemene vrijstelling (ouder aan kind)
 • € 26.040 eenmalige vrijstelling (aan kinderen tussen 18 en 40 jaar)
 • Klik HIER voor de eenmalige hogere vrijstellingen aan personen tussen 18 en 40 jaar
   

Advies: Lees ons artikel Schenk nog vóór 1 januari 2020 en behaal mogelijk voordeel
 

Tip 5: Betaal belastingaanslagen voor 31 december

Belastingschulden tellen in beginsel niet mee als schulden voor box 3. De grondslag in box 3 kunt u dus verlagen door uw belastingaanslagen voor het einde van het jaar te voldoen. Denk aan:

 • aanslag(en) inkomstenbelasting
 • aanslag(en) premie zorgverzekeringswet
 • terug te betalen toeslagen
 • aanslag(en) schenkbelasting

   

Tip 6: Geef dit jaar nog geld aan goede doelen

Geeft u wel eens vrijwillig geld aan een goed doel of een instelling? Dan doet u een gift. Als u voor 31 december geld aan goede doelen geeft, kunt u onder bepaalde voorwaarden het bedrag aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting.
Voor gewone giften gelden wel drempels:

 • aftrekbaar is het bedrag dat hoger is dan 1% van uw verzamelinkomen en dat van uw fiscaal partner (indien van toepassing) en;
 • maximaal 10% van dat inkomen.


Het meest gunstig is een gift aan een culturele instelling, want dan krijgt u 25% extra aftrek.
 

Tip 7: Betaal voor 1 januari een lijfrentepremie of doe een storting op uw lijfrentespaarrekening 

Heeft u vorig jaar minder pensioen opgebouwd dan gezien uw inkomsten fiscaal mogelijk is? Dan is er jaarruimte. Als u in dat geval dit jaar een lijfrentepremie betaalt dan is de premie aftrekbaar van uw fiscaal inkomen. Het is dus van belang dat u de premie voor uw lijfrente voor 31 december betaalt. Alleen dan kunt u deze premie als aftrekpost in uw aangifte inkomstenbelasting opnemen en zo belasting besparen. Hetzelfde geldt voor een storting op een lijfrentespaarrekening. 

Berekening pensioenruimte
Wij kunnen berekenen of er in uw situatie ruimte is om extra pensioen op te bouwen. Laat u vooraf goed informeren over alle voorwaarden en de hoogte van de maximaal aftrekbare premie.

Lijfrente verstandig of niet?
Een lijfrente kan nu een aardige aftrekpost (lees: besparing van inkomstenbelasting) opleveren, echter te zijner tijd moet u over de uitkeringen wel afrekenen (lees: belasting betalen). Of een lijfrente voor u aantrekkelijk is, hangt dan ook af van verschillende factoren. Zo is met name het belastingtarief van belang waartegen u nu aftrekt en dat waartegen de uitkeringen vermoedelijk belast gaan worden. 
Let op! Ook de soort lijfrente, zoals sparen of beleggen, en de kosten van een lijfrente zijn van belang. Laat u goed adviseren en vergelijk de verschillende mogelijkheden van de aanbieders.
 

Tip 8: Investeer in energiezuinige maatregelen

Investeert u in energiebesparende maatregelen, zoals zonnepanelen, dan kunt u meerdere financiële en fiscale voordelen behalen:

 • U bespaart inkomstenbelasting box 3. U hoeft de waarde van de zonnepanelen namelijk niet in box 3 (sparen en beleggen) aan te geven.
 • Daarnaast kunt u de btw op de aanschaf en installatie van de zonnepanelen terugvragen bij de Belastingdienst. Als particulier met zonnepanelen wordt u voor de btw namelijk als ondernemer aangemerkt. Ter info: wij kunnen deze btw-teruggaaf voor u verzorgen. 
 • Tot slot gaan uw energiekosten omlaag omdat u zelf een deel van uw energie via de zonnepanelen opwekt.
   

Conclusie: door deze voordelen is het 'rendement' op de zonnepanelen beduidend hoger dan de huidige rente op een normale spaarrekening.
 

Uw acties hebben niet direct effect

Voert u één of meerdere van bovenstaande acties uit, dan levert dat op korte termijn nog geen besparing op. Voor de belasting die u over 2019 moet betalen, geldt immers uw box 3 vermogen per 1 januari 2019. Daar kunt u niets meer aan veranderen. Maar u kunt wel zorgen voor een lager box 3 vermogen op 1 januari 2020. Daar heeft u bij uw belastingaangifte over 2020 profijt van.

Heeft u eigen vermogen én met zorg vanuit de Wet langdurige zorg (voorheen AWBZ) te maken? Dan leiden de acties tot vermindering van uw box 3 vermogen mogelijk in de toekomst ook tot een lagere eigen bijdrage langdurige zorg. De eigen bijdrage langdurige zorg wordt namelijk naast uw inkomen ook op basis van uw box 3 vermogen berekend. 
 

Meer tips voor uw persoonlijke situatie?

Wilt u meer tips voor vermindering van uw privévermogen box 3 in uw persoonlijke situatie? Neem dan contact met ons op!

Vragen of opmerkingen over dit artikel? Laat het weten.


Typ bovenstaande code over.
Terug naar overzicht