Tips & adviezen

10 eindejaarstips voor belastingbesparing box 3 vermogen

10 eindejaarstips voor belastingbesparing box 3 vermogen

Over uw box 3 vermogen (spaargeld, beleggingen en dergelijke bezittingen) boven de 30.000 euro per persoon (wetgeving 2018) moet u belasting betalen, de vermogensrendementsheffing. De Belastingdienst kijkt elk jaar naar de waarde van uw box 3 vermogen op 1 januari om te bepalen of en hoeveel inkomstenbelasting u hierover verschuldigd bent. Wilt u op de valreep van 2018 de belastingheffing over uw box 3 vermogen verminderen, lees dan onze 10 tips en onderneem waar mogelijk actie. 

 

Tips om uw box 3 vermogen te verminderen

U betaalt belasting (vermogensrendementsheffing) over uw box 3 vermogen dat boven de heffingsvrije grens uitkomt. Tot uw box 3 vermogen behoren onder meer uw spaargeld, beleggingen, eventuele tweede woning en schulden. In het artikel 'Uw box 3 vermogen: waar bestaat dat uit?' leest u welke bezittingen en schulden tot het box 3 vermogen behoren. 

De hoogte van het box 3 vermogen is bepalend voor diverse belastingen, zoals de inkomstenbelasting en toekomstige erfbelasting. Heeft u (en uw fiscaal partner) meer vermogen dan het heffingsvrij vermogen? En wilt u belasting besparen? Onderneem dan waar mogelijk deze acties:
 

 

Tip 1: Doe nog in 2018 grote aankopen van waardevolle zaken voor persoonlijk gebruik

Roerende zaken die u voor persoonlijke doeleinden gebruikt of verbruikt, hoeft u niet op te geven in box 3 (sparen en beleggen). Denk hierbij een auto, boot of caravan (gebruiksgoederen), maar ook juwelen of een duur horloge, die u voor persoonlijke doeleinden gebruikt. U kunt uw box 3 vermogen verminderen door voor 31 december een aankoop en tevens betaling te doen van dit soort zaken. Dus als u toch al van plan bent een grote aankoop te doen, kunt u dat beter doen voor 31 december in plaats van begin volgend jaar.

Tip 2: Betaal uw (hoge) privérekeningen voor 2019

 • Heeft u nog (hoge) privérekeningen liggen die u nog moet voldoen? Betaal deze rekeningen dan voor 31 december. Hierdoor is uw banksaldo op 1 januari lager.
 • Verwacht u nog facturen, bijvoorbeeld van de aannemer voor de verbouwing van uw woning? Vraag de aannemer dan om een (deel)factuur voor de kosten en betaal die factuur voor eind 2018.
   
   

Tip 3: Los kleine schulden af 

Het aanhouden van kleine schulden is belastingtechnisch nadelig omdat deze schulden pas de heffingsgrondslag van box 3 verlagen voor zover zij een drempel van € 3.000 (bedrag 2018) per partner hebben overschreden. Het is fiscaal voordeliger om deze schulden af te lossen van uw spaargeld zodat deze schulden op de peildatum (1 januari 2019) niet meer aanwezig zijn en de box 3 heffing lager is. 
 

Tip 4: Schenk dit jaar nog (belastingvrij) 

Jaarlijks mag u uw kinderen, kleinkinderen en andere personen belastingvrij een bedrag schenken. Heeft u dit jaar nog geen belastingvrije schenking(en) gedaan, overweeg die dan alsnog voor het einde van het jaar te doen. Het mes snijdt tenslotte aan twee kanten. U heeft zelf minder vermogen op 1 januari en u maakt anderen blij. 

Voor 2018 gelden deze belastingvrije bedragen:

 • € 2.129 algemene schenkingsvrijstelling
 • € 5.320 algemene vrijstelling (ouder aan kind)
 • € 25.526 eenmalige vrijstelling (aan kinderen tussen 18 en 40 jaar)
 • Klik HIER voor de eenmalige hogere vrijstellingen aan personen tussen 18 en 40 jaar
   

Advies: Lees ons artikel Schenk nog vóór 1 januari 2019 en behaal mogelijk een fiscaal voordeel
 

Tip 5: Betaal belastingaanslagen voor 31 december

Belastingschulden tellen in beginsel niet mee als schulden voor box 3. De grondslag in box 3 kunt u dus verlagen door uw belastingaanslagen voor het einde van het jaar te voldoen. Denk aan:

 • aanslag(en) inkomstenbelasting
 • aanslag(en) premie zorgverzekeringswet
 • terug te betalen toeslagen
 • aanslag(en) schenkbelasting

   

Tip 6: Geef dit jaar nog geld aan goede doelen

Geeft u wel eens vrijwillig geld aan een goed doel of een instelling? Dan doet u een gift. Als u voor 31 december geld aan goede doelen geeft, kunt u onder bepaalde voorwaarden het bedrag aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting.
Voor gewone giften gelden wel drempels:

 • aftrekbaar is het bedrag dat hoger is dan 1% van uw verzamelinkomen en dat van uw fiscaal partner (indien van toepassing) en;
 • maximaal 10% van dat inkomen.


Het meest gunstig is een gift aan een culturele instelling, want dan krijgt u 25% extra aftrek.
 

Tip 7: Speel in op de verhoging van het lage btw-tarief

Vanaf 1 januari 2019 wordt het lage btw-tarief van 6% verhoogd naar 9%. Als deze btw-verhoging in de prijzen wordt verwerkt, zal dat met name te merken zijn aan de prijzen van levensmiddelen. Maar waarschijnlijk zullen ook de prijzen van andere goederen en diensten, belast met het lage btw-tarief, toenemen. Denk dan bijvoorbeeld aan boeken, tijdschriften, planten, kapper, fietsenmaker, werkzaamheden aan woningen die ouder zijn dan twee jaar, culturele uitvoeringen, kamperen, logies, sportactiviteiten en personenvervoer. Tip: Koop dergelijke goederen en diensten zo mogelijk al in 2018.
 

Tip 8: Betaal voor 1 januari een lijfrentepremie of doe een storting op uw lijfrentespaarrekening 

Heeft u vorig jaar minder pensioen opgebouwd dan gezien uw inkomsten fiscaal mogelijk is? Dan is er jaarruimte. Als u in dat geval dit jaar een lijfrentepremie betaalt dan is de premie aftrekbaar van uw fiscaal inkomen. Het is dus van belang dat u de premie voor uw lijfrente voor 31 december betaalt. Alleen dan kunt u deze premie als aftrekpost in uw aangifte inkomstenbelasting opnemen en zo belasting besparen. Hetzelfde geldt voor een storting op een lijfrentespaarrekening. 

Berekening pensioenruimte
Wij kunnen berekenen of er in uw situatie ruimte is om extra pensioen op te bouwen. Laat u vooraf goed informeren over alle voorwaarden en de hoogte van de maximaal aftrekbare premie.

Lijfrente verstandig of niet?
Een lijfrente kan nu een aardige aftrekpost (lees: besparing van inkomstenbelasting) opleveren, echter te zijner tijd moet u over de uitkeringen wel afrekenen (lees: belasting betalen). Of een lijfrente voor u aantrekkelijk is, hangt dan ook af van verschillende factoren. Zo is met name het belastingtarief van belang waartegen u nu aftrekt en dat waartegen de uitkeringen vermoedelijk belast gaan worden. 
Let op! Ook de soort lijfrente, zoals sparen of beleggen, en de kosten van een lijfrente zijn van belang. Laat u goed adviseren en vergelijk de verschillende mogelijkheden van de aanbieders.
 

Tip 9: Investeer in energiezuinige maatregelen

Investeert u in energiebesparende maatregelen, zoals zonnepanelen, dan kunt u meerdere financiële en fiscale voordelen behalen:

 • U bespaart inkomstenbelasting box 3. U hoeft de waarde van de zonnepanelen namelijk niet in box 3 (sparen en beleggen) aan te geven.
 • Daarnaast kunt u de btw op de aanschaf en installatie van de zonnepanelen terugvragen bij de Belastingdienst. Als particulier met zonnepanelen wordt u voor de btw namelijk als ondernemer aangemerkt. Ter info: wij kunnen deze btw-teruggaaf voor u verzorgen. 
 • Tot slot gaan uw energiekosten omlaag omdat u zelf een deel van uw energie via de zonnepanelen opwekt.
   

Conclusie: door deze voordelen is het 'rendement' op de zonnepanelen beduidend hoger dan de huidige rente op een normale spaarrekening.
 

Tip 10: Pleeg voor 2019 onderhoud aan uw rijksmonumentenpand

Het kabinet wil per 1 januari 2019 de aftrek van de kosten voor het onderhoud van monumentenpanden afschaffen. In plaats daarvoor komt een subsidieregeling. Dit plan bestaat al enige tijd, maar de staatssecretaris van Financiën heeft de Kamerleden aangespoord om het wetsvoorstel voortvarend te behandelen. Dus als u het onderhoud dit jaar kunt laten doen/afronden, dan is dat verstandig om nog zoveel mogelijk belasting te besparen. 
 

Uw acties hebben niet direct effect

Voert u één of meerdere van bovenstaande acties uit, dan levert dat op korte termijn nog geen besparing op. Voor de belasting die u over 2018 moet betalen, geldt immers uw box 3 vermogen per 1 januari 2018. Daar kunt u niets meer aan veranderen. Maar u kunt wel zorgen voor een lager box 3 vermogen op 1 januari 2019. Daar heeft u bij uw belastingaangifte over 2019 profijt van.

Heeft u eigen vermogen én met zorg vanuit de Wet langdurige zorg (voorheen AWBZ) te maken? Dan leiden de acties tot vermindering van uw box 3 vermogen mogelijk in de toekomst ook tot een lagere eigen bijdrage langdurige zorg. De eigen bijdrage langdurige zorg wordt namelijk naast uw inkomen ook op basis van uw box 3 vermogen berekend. 
 

Meer tips voor uw persoonlijke situatie?

Wilt u meer tips voor vermindering van uw privévermogen box 3 in uw persoonlijke situatie? Neem dan contact met ons op!

Vragen of opmerkingen over dit artikel? Laat het weten.


Typ bovenstaande code over.
Terug naar overzicht