Tips & adviezen

Acht eindejaarstips voor belastingbesparing over uw box 3 vermogen

Acht eindejaarstips voor belastingbesparing over uw box 3 vermogen

Heeft u meer dan € 50.650 óf samen met uw fiscaal partner meer dan € 101.300 aan box 3 vermogen (zoals spaargeld, beleggingen en dergelijke bezittingen)? Dan is het voordelig om waar mogelijk dat vermogen de komende weken te verlagen. Over uw box 3 vermogen boven de genoemde heffingsvrije bedragen betaalt u namelijk inkomstenbelasting; de vermogensrendementsheffing. Box 3 vermogen ook van invloed op toeslagen!

Ontvangt u - alleen of samen met uw toeslagpartner - huurtoeslag, zorgtoeslag of kindgebonden budget? Dan heeft u nog een extra reden om uw box 3 vermogen kritisch te bekijken. Voor genoemde toeslagen geldt namelijk een vermogenstoets. Als uw box 3 vermogen boven een bepaalde grens uitkomt, al is dit € 1, dan verliest u het volledige recht op de toeslag!
 

1 januari een belangrijke peildatum

De Belastingdienst kijkt elk jaar naar de waarde van uw box 3 vermogen* op 1 januari om te bepalen of en hoeveel inkomstenbelasting u hierover verschuldigd bent. Voor de belasting die u over 2021 moet betalen, geldt de waarde van uw box 3 vermogen per 1 januari 2021. Daar kunt u niets meer aan veranderen. Maar om de belasting over belastingjaar 2022 te verlagen, hebben wij acht tips.

*Tot uw box 3 vermogen behoren onder meer uw spaargeld, beleggingen, eventuele tweede woning en schulden. In het artikel 'Uw box 3 vermogen: waar bestaat dat uit?' leest u welke bezittingen en schulden tot het box 3 vermogen behoren. 
 

Acht tips om uw box 3 vermogen te verminderen

De hoogte van het box 3 vermogen is bepalend voor diverse belastingen, zoals de inkomstenbelasting en toekomstige erfbelasting. Heeft u (en uw fiscaal partner) meer vermogen dan het heffingsvrij vermogen? En wilt u belasting besparen? Onderneem dan waar mogelijk deze acties:
 

 

Tip 1: Betaal uw (hoge) privérekeningen vóór eind 2021

 • Heeft u nog (hoge) privérekeningen liggen die u nog moet voldoen? Betaal deze rekeningen dan vóór 31 december 2021. Hierdoor is uw banksaldo op 1 januari 2022 lager.
 • Verwacht u nog facturen, bijvoorbeeld van de aannemer voor de verbouwing van uw woning? Vraag de aannemer dan om een (deel)factuur voor de kosten en betaal die factuur vóór eind 2021
   
   

Tip 2: Haal grote geplande aankopen naar voren

Heeft u plannen voor grote aankopen van roerende zaken die u voor persoonlijke doeleinden gaat gebruiken? Dan kunt u die aankoop beter doen en betalen vóór eind 2021 in plaats van in (begin) 2022. Roerende zaken zoals een auto, boot of caravan (gebruiksgoederen) maar ook bijvoorbeeld juwelen of een duur horloge die u voor persoonlijke doeleinden gebruikt, zijn namelijk onbelast voor de inkomstenbelasting.

Tip 3: Los kleine schulden vóór de jaarwisseling af 

Het hebben van (kleine) box 3 schulden is vanwege meerdere redenen niet aantrekkelijk. Ten eerste is de rente over box 3 schulden/leningen meestal beduidend hoger dan de huidige spaarrente. Ten tweede is het aanhouden van kleine schulden belastingtechnisch nadelig omdat deze schulden pas de heffingsgrondslag van box 3 verlagen voor zover zij de drempel van € 3.200 (bedrag 2021) per persoon overschrijden. Vanwege deze redenen is het fiscaal voordeliger om kleine box 3 schulden indien mogelijk met uw spaargeld af te lossen. 
 

Tip 4: Schenk dit jaar nog (belastingvrij) 

Heeft u dit jaar nog geen belastingvrije schenking(en) aan uw kind(eren), kleinkind(eren) en/of andere personen gedaan, overweeg die dan alsnog vóór eind 2021 te doen. Het mes snijdt tenslotte aan twee kanten. U heeft zelf minder vermogen op 1 januari en u maakt anderen blij. 

Vooral dit jaar is schenken het overwegen waard, want de jaarlijkse schenkingsvrijstellingen zijn eenmalig met € 1.000 verhoogd. Voor 2021 gelden deze belastingvrije bedragen:

 • € 3.244 algemene schenkingsvrijstelling
 • € 6.604 algemene vrijstelling (ouder aan kind)
 • € 26.881 eenmalige vrijstelling (aan kinderen tussen 18 en 40 jaar) vrij te besteden 
 • Klik HIER voor de eenmalige hogere vrijstellingen aan personen tussen 18 en 40 jaar
   

Lees voor meer informatie over belastingvrij schenken het artikel ‘Schenk nog in 2021 en behaal mogelijk voordeel’ 
 

Tip 5: Betaal belastingaanslagen vóór 31 december

Belastingschulden tellen in beginsel niet mee als schulden voor box 3. De grondslag in box 3 kunt u dus verlagen door uw belastingaanslagen voor het einde van het jaar te voldoen. Denk aan:

 • aanslag(en) inkomstenbelasting
 • aanslag(en) premie zorgverzekeringswet
 • terug te betalen toeslagen
 • aanslag(en) schenkbelasting

   

Tip 6: Geef dit jaar nog geld aan goede doelen

Geeft u wel eens vrijwillig geld aan een goed doel of een instelling? Dan doet u een gift. Als u voor 31 december geld aan goede doelen geeft, kunt u onder bepaalde voorwaarden het bedrag aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting.
Voor gewone giften gelden wel drempels:

 • aftrekbaar is het bedrag dat hoger is dan 1% van uw verzamelinkomen en dat van uw fiscaal partner (indien van toepassing) en;
 • maximaal 10% van dat inkomen.


Het meest gunstig is een gift aan een culturele instelling, want dan krijgt u 25% extra aftrek.
 

Tip 7: Betaal voor 1 januari een lijfrentepremie of doe een storting op uw lijfrentespaarrekening 

Heeft u vorig jaar minder pensioen opgebouwd dan gezien uw inkomsten fiscaal mogelijk is? Dan is er jaarruimte. Als u in dat geval dit jaar een lijfrentepremie betaalt dan is de premie aftrekbaar van uw fiscaal inkomen. Het is dus van belang dat u de premie voor uw lijfrente voor 31 december betaalt. Alleen dan kunt u deze premie als aftrekpost in uw aangifte inkomstenbelasting opnemen en zo belasting besparen. Hetzelfde geldt voor een storting op een lijfrentespaarrekening. 

Berekening pensioenruimte
Wij kunnen berekenen of er in uw situatie ruimte is om extra pensioen op te bouwen. Laat u vooraf goed informeren over alle voorwaarden en de hoogte van de maximaal aftrekbare premie.

Lijfrente verstandig of niet?
Een lijfrente kan nu een aardige aftrekpost (lees: besparing van inkomstenbelasting) opleveren, echter te zijner tijd moet u over de uitkeringen wel afrekenen (lees: belasting betalen). Of een lijfrente voor u aantrekkelijk is, hangt dan ook af van verschillende factoren. Zo is met name het belastingtarief van belang waartegen u nu aftrekt en dat waartegen de uitkeringen vermoedelijk belast gaan worden. 
Let op! Ook de soort lijfrente, zoals sparen of beleggen, en de kosten van een lijfrente zijn van belang. Laat u goed adviseren en vergelijk de verschillende mogelijkheden van de aanbieders.
 

Tip 8: Investeer in energiezuinige maatregelen

Investeert u in energiebesparende maatregelen, zoals woningisolatie of de aanleg van zonnepanelen, dan snijdt het mes aan twee kanten: u bespaart inkomstenbelasting over uw box 3 vermogen én krijgt een lagere energierekening waardoor u de aanschafkosten in enkele jaren terugverdient. Investeert u in zonnepanelen dan kunt u deze financiële en fiscale voordelen behalen:

 • U bespaart inkomstenbelasting box 3. U hoeft de waarde van de zonnepanelen namelijk niet in box 3 (sparen en beleggen) aan te geven.
 • Daarnaast kunt u de btw op de aanschaf en installatie van de zonnepanelen terugvragen bij de Belastingdienst. Als particulier met zonnepanelen wordt u voor de btw namelijk als ondernemer aangemerkt. Ter info: wij kunnen deze btw-teruggaaf voor u verzorgen. 
 • Tot slot gaan uw energiekosten omlaag omdat u zelf een deel van uw energie via de zonnepanelen opwekt. 
   

Conclusie: door deze voordelen is het 'rendement' op de zonnepanelen beduidend hoger dan de huidige (soms zelfs negatieve) rente op een normale spaarrekening.
 

Uw acties hebben niet direct effect

Voert u één of meerdere van bovenstaande acties uit, dan levert dat op korte termijn nog geen besparing op. Voor de belasting die u over 2021 moet betalen, geldt immers uw box 3 vermogen per 1 januari 2021. Daar kunt u niets meer aan veranderen. Maar u kunt wel zorgen voor een lager box 3 vermogen op 1 januari 2022. Daar heeft u bij uw belastingaangifte over 2022 profijt van.

Heeft u eigen vermogen én met zorg vanuit de Wet langdurige zorg (voorheen AWBZ) te maken? Dan leiden de acties tot vermindering van uw box 3 vermogen mogelijk in de toekomst ook tot een lagere eigen bijdrage langdurige zorg. De eigen bijdrage langdurige zorg wordt namelijk naast uw inkomen ook op basis van uw box 3 vermogen berekend. 
 

Meer tips voor uw persoonlijke situatie?

Wilt u meer tips voor vermindering van uw box 3 vermogen in uw persoonlijke situatie? Neem dan contact met ons op!

Vragen of opmerkingen over dit artikel? Laat het weten.


Typ bovenstaande code over.
Terug naar overzicht