Tips & adviezen

Uw begroting van 2016: tips voor uw operationele begroting

Uw begroting van 2016: tips voor uw operationele begroting

In dit vervolgartikel onze tips voor uw operationele begroting. Waar houdt u rekening mee als het gaat om personeel, vaste lasten en kosten van leveranciers? In uw begroting voor 2016 is het van belang deze zaken in kaart te brengen zodat u voorbereid bent op de vastere verwachtingen van het nieuwe jaar. Zo kunt u scherp bijsturen als hierin wijzigingen optreden.

 

 

Uw vaste uitgaven

Welke vaste lasten heeft u eigenlijk? Door deze simpelweg in Excel vast te leggen, of een rapport uit uw administratie op te maken, ziet u direct al voor het komende jaar wat de minimale verwachtingen moeten zijn van de inkomende gelden. Denk hierbij aan het maandelijks en per kwartaal opmaken van onder meer de volgende posten:

Voor uw onderneming:

 • Bedrijfspand
 • Verzekeringen
 • Marketingbudget
 • Andere doorlopende operationele kosten (voor bijvoorbeeld coaching, training, advies)
 • Eenmalige en af te schrijven operationele kosten als ICT en kantoormiddelen
   

Voor uw belastingen:

 • Omzetbelasting
 • Inkomstenbelasting
 • Vennootschapsbelasting (bij o.a. bv’s)
   

Bij financieringen:

 • Afdracht van rentegelden
 • Afbetaling van financiering
   

Bij voorraden:

 • Afschrijving van voorraad
 • Inkoopkosten voorraad
   

Bij leaseauto’s:

 • Leasekosten
 • Kosten brandstof
   

Bij personeel:

 • Loonkosten
 • Loonheffingen
 • Vakantiegeld
 • Reiskosten
   

Bij inhuur:

 • Post inhuur derden (vast)
 • Post inhuur derden (variabel)
   

Uiteraard is deze opsomming niet zaligmakend voor heel ondernemend Nederland, maar het geeft u mogelijk een steuntje in de rug bij het opzetten van uw verwachtingen rondom uw echte vaste lasten. Door hier, aangevuld met uw eigen inzichten en situatie, een vaste opgave van te maken kunt u al vooruitkijken naar hoe u hier financieel en bijvoorbeeld qua cashflow rekening mee kunt houden.
 

Compenseer voor groei of afname

Hoe is uw resultatenverloop geweest de afgelopen perioden? En wat verwacht u op basis van deze tendens, samen met de strategische keuzes welke u maakt, van de aankomende periode? Wanneer u een groei doormaakt heeft dit directe gevolgen voor uw cashflow en af te dragen belastingen, uw vereiste middelen en mogelijk uw personeelsbezetting. Bij zowel een dalende als stijgende tendens kunt u op maand- of kwartaalbasis hier in een bepaalde mate al voor compenseren door er vooraf rekening mee te houden en hier financieel ook op te plannen.
 

Wijzigingen op uw personeel en leveranciers

Moet er personeel vertrekken of komen er misschien nieuwe werknemers bij? Dan heeft dit consequenties voor uw administratie, de loonheffingen en daarmee ook weer uw cashflow. Ook wanneer u inkoopt bij leveranciers, of specialisten voor directe of indirecte arbeid inhuurt kunt u deze als posten meenemen in uw financiële begroting en commerciële begroting. Denkt u er ook aan dat u de kosten in uw commerciële begroting kunt opnemen? Zo kunt u zelfs uw (bruto) margeverwachtingen direct doorrekenen zodat u nog beter zicht krijgt op de verwachte resultaten.
 

Goed voorbereid op 2016? Laat uw begroting toetsen!

In een serie artikelen helpen wij u met onze tips bij uw begrotingen voor 2016 en de daaropvolgende jaren. Wij kijken naar uw algehele begroting, de operationele begroting, de financiële en commerciële verwachtingen zodat u grip heeft op alle facetten van het nieuwe jaar. Doen wij al zaken, dan plannen wij graag een afspraak om hier met u naar te kijken. Bent u nog geen cliënt van ons? Ook dan assisteren wij u graag bij het opstellen van uw begroting(en). Lees ondertussen onze andere begrotingsadviezen:

Vragen of opmerkingen over dit artikel? Laat het weten.


Typ bovenstaande code over.
Terug naar overzicht