Tips & adviezen

Uw begroting van 2016: de basistips voor al uw begrotingen

Uw begroting van 2016: de basistips voor al uw begrotingen

Ons eerste artikel in de serie over begrotingen en budgetteringen voor 2016 bevat de basistips voor al uw begrotingen. Gebruik onder meer deze handvaten om uw (deel-)begrotingen goed op te stellen, zodat u met meer zekerheid op alle vlakken in het nieuwe jaar aan de slag kunt. 

Tip 1: Worst case scenario is uw best case scenario

Een positieve instelling is het halve werk, maar als u te ambitieus bent in uw verwachtingen van uw resultaten komt u niet beslagen ten ijs. De eerste stap is om zekerheid in uw begroting in te bouwen. Plan vooruit op basis van uw operationele verwachtingen, bij voorkeur gebaseerd op de resultaten van de afgelopen jaren, wanneer deze niet wijzigen. Maakt u met uw business een groei door? Compenseer dan voor uw verwachtingen door een kleinere groei te begroten dan uw ambitie voor ogen heeft. Vervolgens weegt u, ook op papier, af of wanneer uw groei wel uw ambitie evenaart of u dat scenario ook qua kosten kunt dragen. Zo heeft u meer zekerheid van uw begroting en kunt u tussentijds bijsturen op de voortgang.
 

Tip 2: Plan vooruit op volgend jaar, maar ook de komende jaren

We gaan met de begroting van 2016 een nieuw jaar in, waar u waarschijnlijk al bepaalde verwachtingen van heeft. Wat betekent dat voor 2017 en 2018? Als u vooruit kijkt naar de daaropvolgende jaren kunt u beter rekening houden met een tijdige of uitgestelde investering, bijvoorbeeld in de plannen die u misschien voor ogen heeft. Uw begroting voor 2016 heeft een directe invloed op de verwachtingen van 2017 en de daarop volgende jaren.
 

Tip 3: Vergeet uw budgetten voor vervanging en uitbreiding niet!

Hoe staat u er voor met (bedrijfs-)auto’s, personeelsuitbreiding, vervanging van uw ICT of uitbouw van uw kantoor? Veel van de goederen die u in gebruik heeft dienen tijdig vervangen te worden, zodat u uw werk kunt blijven doen. Neem dit mee in uw begrotingen om er zeker van te zijn dat u die vervangingen of uitbreidingen ook financieel kunt dragen. Misschien is het fiscaal ook aantrekkelijk om juist in 2016 een vervanging van bepaalde goederen te doen?
 

Tip 4: Kijk periodiek terug op uw verwachtingen om bij te kunnen sturen

Ook gedurende 2016 is het van belang dat u uw verwachtingen staaft aan de realiteit. Behaalt u uw doelen en in welke mate? Als er sprake is van een hoger resultaat dan verwacht kunt u hier rekening mee houden. Ook bij een tegenvallend resultaat kunt u zo tijdig bijsturen.
 

Goed voorbereid op 2016? Laat uw begroting toetsen!

In een serie artikelen helpen wij u met onze tips bij uw begrotingen voor 2016 en de daaropvolgende jaren. Wij kijken naar uw algehele begroting, de operationele begroting, de financiële en commerciële verwachtingen zodat u grip heeft op alle facetten van het nieuwe jaar. Doen wij al zaken, dan plannen wij graag een afspraak om hier met u naar te kijken. Bent u nog geen cliënt van ons? Ook dan assisteren wij u graag bij het opstellen van uw begroting(en). Lees volgende maand(en) onze andere begrotingsadviezen:

Vragen of opmerkingen over dit artikel? Laat het weten.


Typ bovenstaande code over.
Terug naar overzicht