Tips & adviezen

Tien tips voor de belastingaangifte 2023 voor ondernemers

Tien tips voor de belastingaangifte 2023 voor ondernemers

Bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting? Dan bent u verplicht om tijdig aangifte inkomstenbelasting te doen. Kennis van de belastingregels is essentieel voor een juiste en volledige samenstelling van de jaarcijfers van uw onderneming, de verwerking van die cijfers in uw aangifte inkomstenbelasting en de privégegevens in die aangifte en die van uw eventuele fiscaal partner. Specialistische hulp & advies kan u voordeel en inzicht opleveren. Basistip: een goede voorbereiding is het halve werk!

Aangifte inkomstenbelasting doen is minder lastig als u alle benodigde documenten eerst verzamelt. In ons artikel Vijf tips voor een goede voorbereiding op uw belastingaangifte 2023 beschrijven wij welke gegevens u mogelijk nodig heeft voor uw privé belastingaangifte. Voor het aangeven van uw inkomsten uit onderneming zijn extra gegevens vereist. Die gegevens komen in de volgende tips aan de orde.

Heeft u onvoldoende kennis en/of vindt u specifieke onderdelen lastig? Schakel dan hulp in van een belastingadvieskantoor zoals Belastica. Specialistisch(e) hulp/advies kan u mogelijk voordeel en/of inzicht in uw zakelijke situatie en privésituatie opleveren en bovenal voorkomen dat u een onjuiste of onvolledige aangifte indient.
 

Tip 1: Vraag indien nodig uitstel (of laat dit uw belastingadviseur doen)

Lukt het u niet om vóór 1 mei 2024 aangifte doen? Vraag dan tijdig uitstel aan, of laat uw adviseur dat doen. U kunt zelf uitstel tot 1 september 2024 krijgen. Als uw adviseur uitstel vraagt dan heeft u tot 1 mei 2025 de tijd om uw aangifte in te dienen. 
 

Tip 2: Voorkom hoge belastingrente!

Per 1 januari 2024 is de belastingrente verhoogd naar 7,5% voor de inkomstenbelasting. De rente wordt vanaf 1 juli 2024 berekend voor aanslagen die na die datum worden opgelegd. Let op! De rente is niet aan de orde als u (of uw belastingadviseur) de aangifte inkomstenbelasting 2023 vóór 1 mei 2024 heeft ingediend en de aanslag zonder wijzigingen wordt opgelegd of als u al voldoende belasting heeft betaald middels een voorlopige aanslag. Helaas wordt geen rente vergoed bij een belastingteruggave indien uw (betaalde) voorlopige aanslag te hoog was.
 

Tip 3: Zorg voor een juiste en volledige administratie

Een administratie zorgvuldig bijhouden is uiterst belangrijk om goed de belastingaangifte te kunnen doen. Heeft u de financiële administratie van uw onderneming op orde? Dan kunt u, of uw belastingadviseur, op een juiste manier de jaarcijfers ofwel jaarrekening van uw onderneming samenstellen en deze cijfers in uw aangifte inkomstenbelasting verwerken. Houd hierbij rekening met de specifieke aandachtspunten zoals het toerekenen van opbrengsten en kosten aan het juiste belastingjaar, het bepalen van onderhanden werk en de voorraadwaardering.
 

Tip 4: Ga na hoe uw inkomsten worden aangemerkt

De Belastingdienst kan uw inkomsten uit de onderneming belasten als winst uit onderneming of als resultaat uit overige werkzaamheden door arbeid, zoals bijverdiensten of freelance werkzaamheden. Geef uw inkomsten op de juiste manier in uw aangifte aan en benut zo de belastingvoordelen, zoals de zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling, die mogelijk voor u van toepassing zijn.
 

Tip 5: Registreer nauwkeurig uw gewerkte uren

Voldoet u als ondernemer aan het urencriterium*? Met andere woorden: besteedt u per jaar meer dan 1225 uur aan uw onderneming? En heeft u meer dan 50% van uw totaal gewerkte tijd aan uw onderneming besteed. Dan kunt u recht hebben op:  

 • Zelfstandigenaftrek
 • Startersaftrek (indien van toepassing)
 • Aftrek speur­ en ontwikkelingswerk (S&O)
 • Meewerkaftrek (onder bepaalde voorwaarden, zie tip 8)


Advies:  
Het is uitermate belangrijk om de gewerkte uren voor uw onderneming aan te kunnen tonen. Zo loopt u voornoemde ondernemersvoordelen niet mis.  

* Voor starters geldt een apart urencriterium. Vraag ons naar meer informatie. 
 

Tip 6: Voer toegestane kosten op en betaal minder belasting

Kosten die u privé maakt en en betaalt ten behoeve van uw onderneming zijn als ondernemingskosten aftrekbaar. Hierdoor bespaart u belasting. Voorbeelden van privé gemaakte zakelijke kosten zijn:

 • zakelijke kilometers die u met een privéauto of privéfiets rijdt;
 • uw telefoonkosten en/of internetkosten;
 • onder sommige voorwaarden de kosten van de werkruimte in uw woning (advies: vraag ons of u voldoet aan de voorwaarden).

   

Tip 7: Geef privébijtellingen aan

Met sommige onderdelen van de aangifte maken ondernemers regelmatig fouten. Het gaat dan vooral om bijtelling wegens het privégebruiken van:

 • auto en/of fiets van de zaak (hoogte bijtelling privégebruik is afhankelijk van diverse factoren);
 • goederen en/of diensten van de onderneming;
 • de woning als deze woning op de balans van uw onderneming staat.

   

Tip 8: Vergeet de investeringsaftrek(ken) niet!

Bent u ondernemer voor de vennootschaps- of inkomstenbelasting en heeft u geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen? Mogelijk voldoet u aan de voorwaarden van de investeringsaftrek(ken) en mag u een bepaald bedrag van de winst aftrekken. 

Advies:
Plan uw investeringen zorgvuldig, zodat u optimaal gebruik kunt maken van de investeringsregelingen. 
   

Tip 9: Premie arbeidsongeschiktheidsverzekering aftrekbaar

Heeft u een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Zo ja, dan kunt u de betaalde premie van deze verzekering als aftrekpost bij het onderdeel 'uitgaven voor inkomensvoorzieningen' opnemen. Let op! Ook een premie of storting lijfrente kan onder bepaalde voorwaarden van uw inkomen aftrekbaar zijn. 
 

Tip 10: Beoordeel per jaar of u in aanmerking komt voor toeslagen

Als u ook uw privégegevens en die van uw eventuele fiscaal partner in uw aangifte inkomstenbelasting heeft verwerkt, weet u uw (gezamenlijk) inkomen 2023. Het is nu verstandig om te controleren of u, samen met uw toeslagpartner (indien van toepassing), in aanmerking komt voor één van de onderstaande toeslagen. Uw jaarlijkse inkomsten uit onderneming kunnen tenslotte variëren.

 • zorgtoeslag; een bijdrage in de kosten van uw zorgverzekering
 • huurtoeslag; een bijdrage in de huurkosten van uw woning
 • kinderopvangtoeslag; een bijdrage in de kosten van kinderopvang
 • kindgebonden budget; een bijdrage in de kosten van uw kinderen
   

Bij bepaalde toeslagen is ook de hoogte van uw vermogen van belang. Ook deze regels zijn vaak aan verandering onderhevig. Lees het artikel 'Check of u recht heeft op toeslagen' voor de meest actuele informatie en aandachtspunten. 

Advies:
Ontvangt u nu toeslag(en) en verandert er iets in uw inkomen, uw vermogen of persoonlijke situatie? Dit kan invloed hebben op de hoogte van uw toeslag(en). Het is belangrijk dat u deze wijziging(en) tijdig aan de Belastingdienst doorgeeft of laat doorgeven. Zo ontvangt u altijd de juiste toeslag.
 

Bonustip! Belastingvoordeel meewerkende partner

Helpt uw fiscaal partner mee in uw onderneming? Vervult deze een ondersteunende rol (administratief) of een actieve rol? Mogelijk komt u in aanmerking voor meewerkaftrek. U moet hiervoor voldoen aan al deze voorwaarden:

 • U bent ondernemer;
 • U voldoet aan het urencriterium (zie tip 4);
 • Uw fiscaal partner werkt 525 uren of meer zonder vergoeding in uw onderneming, of de vergoeding die u hiervoor betaalt is minder dan € 5.000.


Let op!  

Betaalt u aan uw partner een vergoeding die lager is dan € 5.000? Dan is deze vergoeding voor u niet aftrekbaar. U heeft alleen recht op de meewerkaftrek.  
U heeft geen recht op meewerkaftrek over de winst die u behaalt als medegerechtigde.
 

Goed advies is goud waard! 

Het levert altijd wat op als u een goede belastingadviseur in de arm neemt. Maak een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
 

Vragen of opmerkingen over dit artikel? Laat het weten.


Typ bovenstaande code over.
Terug naar overzicht