Tips & adviezen

Check of u recht heeft op toeslag(en)!

Check of u recht heeft op toeslag(en)!

Heeft u een zorgverzekering, huurwoning en/of kinderen? Dan kunt u, als uw inkomen of het gezamenlijk inkomen van u en uw toeslagpartner niet te hoog is, recht hebben op een bijdrage in de kosten van uw zorgverzekering, huur en/of kinderopvang. Zo'n bijdrage heet in belastingtermen een toeslag. Voor 2023 zijn de inkomensgrenzen voor de toeslagen een stuk hoger dus wellicht komt u voor 2023 (wel) in aanmerking voor één of meerdere toeslagen.  

Bron: Belastingdienst/FFP

Laat het geld niet liggen!

Controleer regelmatig, sowieso na het doen van uw jaarlijkse belastingaangifte, of u recht heeft op één of meerdere toeslagen. Of laat dit door uw belastingadviseur checken. 
Veel mensen met een laag of middeninkomen vragen een toeslag niet aan uit angst om de toeslag later terug te moeten betalen. Zonde om dat geld te laten liggen, vinden wij. Voor al die mensen hebben wij twee tips.
 

Onze twee tips

 • Zet de ontvangen voorschotbedragen apart op een spaarrekening. Zo heeft u het geld gereserveerd voor het geval dat u achteraf (een deel van) de toeslag moet terugbetalen;
 • Nog beter is om de toeslag pas aan te vragen nadat voor het betreffende belastingjaar uw jaarinkomen bekend is op basis van de aangifte inkomstenbelasting of de jaaropgave(n) die u heeft ontvangen. Toeslagen, met uitzondering van kinderopvangtoeslag, moet u normaliter aanvragen vóór 1 september van het jaar volgend op het betreffende belastingjaar.

   

De verschillende toeslagen

Er bestaan vier soorten toeslagen: 

 • zorgtoeslag; een bijdrage in de kosten van uw zorgverzekering
 • huurtoeslag; een bijdrage in de huurkosten van uw woning
 • kinderopvangtoeslag; een bijdrage in de kosten van kinderopvang
 • kindgebonden budget; een bijdrage in de kosten van uw kinderen

   

Belangrijke aandachtspunten 

Om te bepalen of u recht heeft op toeslagen en/of om altijd het juiste voorschotbedrag aan te vragen zijn er diverse vraag- en aandachtspunten:

 • Heeft u een toeslagpartner? Lees het gelijknamige artikel
 • Wat is uw inkomen, en het inkomen van uw eventuele toeslagpartner, voor de toeslagen?
 • Wijzigt er iets in uw persoonlijke (woon)situatie? Gaat u bijvoorbeeld trouwen of verhuizen?
 • Wijzigt er iets in uw inkomen of dat van uw toeslagpartner?
 • Wat is uw box 3 vermogen (sparen en beleggen) en dat van uw eventuele toeslagpartner? 


Deze punten kunnen invloed hebben op de hoogte van uw toeslag(en). Het is belangrijk dat u of uw belastingadviseur deze wijziging(en) aan de Belastingdienst doorgeeft. De Belastingdienst krijgt deze gegevens niet automatisch. U bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste actuele gegevens. Zo ontvangt u altijd de juiste toeslag en voorkomt u dat u later toeslag(en) moet terugbetalen.
 

Inkomensgrenzen toeslagen 2023

 • U kunt in 2023 zorgtoeslag krijgen als uw jaarinkomen niet boven de grens van € 38.520 uitkomt en als uw vermogen op 1 januari 2023 niet boven de grens van € 127.582 uitkomt. Heeft u een toeslagpartner? Dan mag het inkomen van u allebei samen niet meer dan € 48.224 zijn en mag het vermogen op 1 januari 2023 niet hoger zijn dan € 161.329. Verdient u meer of is uw vermogen hoger, dan heeft u geen recht op zorgtoeslag.
 • Voor het kindgebonden budget is het maximum jaarinkomen afhankelijk van uw situatie. Het maximum vermogen voor het kindgebonden budget is gelijk aan het maximum vermogen voor de zorgtoeslag.
 • Voor de huurtoeslag is het maximum jaarinkomen afhankelijk van uw situatie. U mag maximaal € 33.748 aan vermogen hebben. Heeft u een toeslagpartner dan mag u samen met uw toeslagpartner maximaal € 67.496 aan vermogen hebben.
 • Voor de kinderopvangtoeslag gelden geen inkomens- en/of vermogensgrenzen. 

 

Heeft u recht op toeslagen?

Vraagt u zich af of u recht heeft op één of meerdere toeslagen? Of wilt u dat wij uw toeslagen aanvragen, wijzigen of stopzetten? Neem dan tijdig contact met ons op. Als u een toeslag wilt ontvangen, moet u die zelf - of uw belastingconsulent - vaak eenmalig aanvragen bij de Belastingdienst Toeslagen. 
 

Vraag uw toeslag(en) tijdig aan!

Voor 2022 kunt u dus nog toeslag(en) aanvragen tot 1 september 2023. Vul in de aanvraag uw inkomen 2022, en dat van uw eventuele toeslagpartner, volgens uw aangifte inkomstenbelasting 2022 in.
 

Hulp nodig? 

Vraagt u zich af of u recht heeft op één of meerdere toeslagen? Of wilt u dat wij uw toeslag(en) aanvragen, wijzigen of stopzetten? Neem dan contact met ons op.
 

Vragen of opmerkingen over dit artikel? Laat het weten.


Typ bovenstaande code over.
Terug naar overzicht