Tips & adviezen

Tien tips voor de aangifte inkomstenbelasting voor ondernemers

Tien tips voor de aangifte inkomstenbelasting voor ondernemers

Bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting? Dan bent u verplicht om tijdig digitaal aangifte inkomstenbelasting te doen. Voor de meeste ondernemers is het samenstellen van deze aangifte én de jaarcijfers van de onderneming (te) complex. Kennis van de belastingregels is van groot belang voor een juiste en volledige samenstelling van de jaarcijfers en aangifte, zeker die van een ondernemer zoals bijvoorbeeld een zzp-er. Specialistisch advies kan u voordeel en inzicht opleveren. In dit artikel geven wij u tien nuttige tips.Basistip: een goede voorbereiding is het halve werk!

Aangifte inkomstenbelasting doen is minder lastig als u alle benodigde documenten eerst verzamelt. In ons artikel Zes tips voor een goede voorbereiding op uw belastingaangifte 2019 beschrijven wij welke gegevens u mogelijk nodig heeft voor uw privé belastingaangifte. Voor het aangeven van uw inkomsten uit onderneming zijn extra gegevens vereist. Die gegevens komen in de volgende tips aan de orde.
 

Tip 1: Zorg voor een juiste en volledige administratie

Een administratie zorgvuldig bijhouden is uiterst belangrijk om goed de belastingaangifte te kunnen doen. Heeft u de financiële administratie van uw onderneming op orde dan kunt u, of uw belastingadviseur, makkelijker de jaarcijfers van uw onderneming samenstellen en in uw aangifte inkomstenbelasting verwerken. Bij de vaststelling van de jaarcijfers moet nog rekening worden gehouden met het toerekenen van opbrengsten en kosten aan het juiste belastingjaar. Daarvoor is specialistische kennis vereist. 
 

Tip 2: Voer toegestane kosten op en betaal minder belasting

Kosten die u privé maakt en betaalt ten behoeve van uw onderneming kunt u van uw inkomsten uit onderneming aftrekken. Hierdoor bespaart u inkomstenbelasting. Voorbeelden van privé gemaakte zakelijke kosten zijn:

 • zakelijke kilometers die u met een privéauto of privéfiets rijdt;
 • uw telefoonkosten en/of internetkosten;
 • onder sommige voorwaarden de kosten van de werkruimte in uw woning (advies: vraag ons of u voldoet aan de voorwaarden).

   

Tip 3: Ga na hoe uw inkomsten worden aangemerkt

De Belastingdienst kan uw inkomsten uit de onderneming belasten als winst uit onderneming of als resultaat uit overige werkzaamheden door arbeid, zoals bijverdiensten of freelance werkzaamheden. Geef uw inkomsten op de juiste manier in uw aangifte aan en benut zo de belastingvoordelen, zoals de zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling, die mogelijk voor u van toepassing zijn.
 

Tip 4: Geef privébijtellingen aan

Met sommige onderdelen van de aangifte maken ondernemers regelmatig fouten. Het gaat dan vooral om bijtelling wegens het privégebruiken van:

 • auto van de zaak (hoogte bijtelling privégebruik auto is afhankelijk van diverse factoren);
 • goederen en/of diensten van de onderneming;
 • de woning als deze woning op de balans van uw onderneming staat.

   

Tip 5: Vergeet de investeringsaftrek(ken) niet!

Bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting en heeft u geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen? Mogelijk voldoet u aan de voorwaarden van de investeringsaftrek(ken) en mag u een bepaald bedrag van de winst aftrekken. 

Advies:
Plan uw investeringen zorgvuldig, zodat u optimaal gebruik kunt maken van de investeringsregelingen. 
   

Tip 6: Registreer nauwkeurig uw gewerkte uren

Voldoet u als ondernemer aan het urencriterium? Met andere woorden: besteedt u per jaar meer dan 1225 uur aan uw onderneming? En heeft u meer dan 50% van uw totaal gewerkte tijd aan uw onderneming besteed. Dan kunt u recht hebben op:  

 • Zelfstandigenaftrek
 • Startersaftrek (indien van toepassing)
 • Aftrek speur­ en ontwikkelingswerk (S&O)
 • Meewerkaftrek (onder bepaalde voorwaarden, zie tip 7)
     

Advies:  
Het is uitermate belangrijk om de gewerkte uren voor uw onderneming aan te kunnen tonen. Zo loopt u voornoemde ondernemersvoordelen niet mis.  

* Voor starters geldt een apart urencriterium. Vraag ons naar meer informatie.
 

Tip 7: Belastingvoordeel meewerkende partner

Helpt uw fiscaal partner mee in uw onderneming? Vervult deze een ondersteunende rol (administratief) of een actieve rol? Mogelijk komt u in aanmerking voor meewerkaftrek. U moet hiervoor voldoen aan al deze voorwaarden:

 • U bent ondernemer;
 • U voldoet aan het urencriterium (zie tip 5);
 • Uw fiscaal partner werkt 525 uren of meer zonder vergoeding in uw onderneming, of de vergoeding die u hiervoor betaalt is minder dan € 5.000.
     

Let op!  

 1. Betaalt u aan uw partner een vergoeding die lager is dan € 5.000? Dan is deze vergoeding voor u niet aftrekbaar. U heeft alleen recht op de meewerkaftrek.  
 2. U heeft geen recht op meewerkaftrek over de winst die u behaalt als medegerechtigde.

   

Tip 8: Premie arbeidsongeschiktheidsverzekering aftrekbaar

Heeft u een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Zo ja, dan kunt u de betaalde premie van deze verzekering als aftrekpost bij het onderdeel 'uitgaven voor inkomensvoorzieningen' opnemen.
 

Tip 9: Beoordeel per jaar of u in aanmerking komt voor toeslagen

Uw inkomsten uit onderneming kunnen jaarlijks variëren. Daarom is verstandig om jaarlijks te controleren of u, samen met uw toeslagpartner (indien van toepassing), in aanmerking komt voor één van de volgende toeslagen

 • zorgtoeslag; een bijdrage in de kosten van uw zorgverzekering
 • huurtoeslag; een bijdrage in de huurkosten van uw woning
 • kinderopvangtoeslag; een bijdrage in de kosten van kinderopvang
 • kindgebonden budget; een bijdrage in de kosten van uw kinderen
   

Bij bepaalde toeslagen is ook de hoogte van uw vermogen van belang. Ook deze regels zijn vaak aan verandering onderhevig. 

Advies:
Ontvangt u nu toeslag(en) en verandert er iets in uw inkomen, uw vermogen of persoonlijke situatie? Dit kan invloed hebben op de hoogte van uw toeslag(en). Het is belangrijk dat u deze wijziging(en) tijdig aan de Belastingdienst doorgeeft of laat doorgeven. Zo ontvangt u altijd de juiste toeslag.
 

Tip 10: Wisselende inkomens? Pas waar mogelijk middeling toe.

Vaak daalt het inkomen tijdelijk bij mensen die vanuit 'werken in loondienst' de stap maken om voor zichzelf te beginnen. Heeft u ook sterk wisselende inkomens uit werk en woning? Dan betaalt u waarschijnlijk meer belasting dan wanneer de inkomens gelijkmatig over drie jaren worden verdeeld. U komt dan in aanmerking voor de middelingsregeling. Vraag ons naar de voorwaarden en de werking van middeling. 
   

Tot slot: Vraag indien nodig uitstel (of laat dit uw belastingadviseur doen)

Lukt het u niet om vóór 1 mei 2020 aangifte doen? Vraag dan tijdig uitstel aan, of laat uw adviseur dat doen. Maar let op! Legt de Belastingdienst u na 1 juli 2020 een te betalen aanslag op? Dan betaalt u vanaf 1 juli 2020 4% rente over het aanslagbedrag. Dit is niet aan de orde als u vóór 1 mei 2020 aangifte doet of al (voldoende) belasting heeft betaald middels een voorlopige aanslag.
 

Goed advies is goud waard! 

Het levert altijd wat op als u een goede belastingadviseur in de arm neemt. Is het niet belastingbesparing dan is het wel de mogelijkheid inzicht te krijgen in uw particuliere en/of zakelijke situatie. Maak een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
 

Vragen of opmerkingen over dit artikel? Laat het weten.


Typ bovenstaande code over.
Terug naar overzicht