Tips & adviezen

Wat is er per 1 januari veranderd voor de ondernemer?

Wat is er per 1 januari veranderd voor de ondernemer?

Het belastingjaar 2023 is begonnen met een aantal belangrijke veranderingen voor ondernemers. Dat geldt zowel voor inkomstenbelasting ondernemers (hierna: IB-ondernemers) met bijvoorbeeld een eenmanszaak of vennootschap onder firma (vof) als voor ondernemers met een eigen BV

Bron: FFPAfbouw zelfstandigenaftrek (IB-ondernemers)

De overheid wil de fiscale voordelen van ondernemers aan banden leggen. De zelfstandigenaftrek, onder voorwaarden een aftrekpost voor ondernemers, wordt in behoorlijke stappen verlaagd. Je moet ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting (IB), minimaal 1225 uur per jaar werken in je onderneming en op 1 januari van het betreffende jaar nog niet de AOW-leeftijd bereikt hebben. Over de zelfstandigenaftrek betaal je dan geen inkomstenbelasting. In 2022 was de aftrek € 6.310, dit jaar is dat nog maar € 5.030. De overheid wil toe naar een uiteindelijke aftrek van slechts € 900.
 

Afschaffing oudedagsreserve (IB-ondernemers)

Tot belastingjaar 2023 mocht je als IB-ondernemer een bepaald bedrag per jaar ‘doteren’ aan de oudedagsreserve, vroeger ook wel Fiscale Oudedagsreserve (kortweg FOR) genoemd. Dat betekent niets anders dan over een bepaald bedrag in enig jaar geen inkomstenbelasting betalen en dat bedrag op de balans reserveren om er op een later tijdstip wél belasting over te betalen. Niet alle ondernemers beseften dat het belasting uitstellen was en sommigen dachten ten onrechte dat het een echte pensioenvoorziening was.

Vanaf belastingjaar 2023 mag doteren aan de (fiscale) oudedagsreserve niet meer. Heb je als ondernemer nog een (fiscale) oudedagsreserve op de balans staan dan mag je die regulier afwikkelen. Dat betekent: vrij laten vallen als je stopt met je zaak en er dan inkomstenbelasting over betalen of (een deel van) het bedrag storten in een lijfrenteverzekering of op lijfrentebankspaarrekening. Als je dat doet, reserveer je echt geld voor later en is het niet alleen maar een boekhoudkundige handeling waarmee je belasting uitstelt.
 

Veranderingen in de vennootschapsbelasting (BV)

Het leek allemaal zo mooi, de vennootschapsbelasting die steeds lager werd. Vorig jaar betaalde je 15% vennootschapsbelasting over de eerste € 395.000 winst in de BV. Dat is nu even anders. Dit jaar is het plafond voor het laagste tarief € 200.000. Tot dat bedrag betaal je ook nog eens meer: 19%. Een aanzienlijke verslechtering.
 

Wijzigingen gebruikelijk loon dga (eigenaar BV)

En wat te denken van het salaris van de eigenaar van de BV, de directeur-grootaandeelhouder ofwel dga? Het ‘gebruikelijk loon’ zoals dat heet is verhoogd naar € 51.000. Een dga wordt geacht minimaal dat bedrag te verdienen. Tenzij een ander salaris gebruikelijk is in de branche, tenzij een medewerker meer verdient. Tot nu toe gold een ‘doelmatigheidspercentage’ van 75%, waarmee werd bedoeld dat als je best verdienende medewerker bijvoorbeeld € 100.000 verdiende je als dga jezelf tevreden mocht stellen met 75% ofwel € 75.000. Dat doelmatigheidspercentage is nu 100%, een behoorlijke wijziging.
 

Kortom, de overheid heeft het voor ondernemers vanaf belastingjaar 2023 minder aantrekkelijk gemaakt. Hoe zoek je nu het optimum? En kun je in jouw specifieke situatie beter een eenmanszaak of een BV hebben? Dit kunnen wij goed voor je uitrekenen. Maar natuurlijk kun je ook voor het samenstellen van uw jaarcijfers en aangifte inkomstenbelasting bij ons terecht.
 

Vragen of opmerkingen over dit artikel? Laat het weten.


Typ bovenstaande code over.
Terug naar overzicht