Tips & adviezen

Heeft u een toeslagpartner?

Heeft u een toeslagpartner?

Heeft u een zorgverzekering, huurwoning of kinderen? Dan kunt u, als uw inkomen niet te hoog is, recht hebben op een bijdrage in de kosten van uw zorgverzekering, huur of kinderopvang. Zo'n bijdrage heet in belastingtermen een toeslag. Naarmate uw inkomen hoger is, is de toeslag waar u recht op heeft lager. Heeft u echter een toeslagpartner dan wordt de toeslag berekend op basis van uw inkomen én dat van uw toeslagpartner. Belangrijke vraag is "Wanneer heeft u een toeslagpartner?" Het antwoord op deze vraag vindt u in dit artikel.

Bron: Belastingdienst/FFP


Soorten toeslagen

Er bestaan vier soorten toeslagen: 

 • zorgtoeslag; een bijdrage in de kosten van uw zorgverzekering
 • huurtoeslag; een bijdrage in de huurkosten van uw woning
 • kinderopvangtoeslag; een bijdrage in de kosten van kinderopvang
 • kindgebonden budget; een bijdrage in de kosten van uw kinderen

   

Wat is een toeslagpartner? 

Een toeslagpartner is iemand met wie u relatie heeft in de breedste zin van het woord. Het kan uw echtgenoot of levensgezel zijn, of iemand anders die op uw adres woont. Heeft u recht op een toeslag van de overheid én heeft u een toeslagpartner? Dan ontvangt u de toeslag samen. 

Het jaarinkomen van uw toeslagpartner telt tevens mee voor het berekenen van de hoogte van de toeslag. Daarbij maakt het niet uit of u het gehele jaar toeslagpartners bent (geweest) of niet.
 

Wanneer bent u elkaars toeslagpartner? 

Als u getrouwd of geregistreerd partner bent dan bent u automatisch elkaars toeslagpartner. Is dit niet van toepassing, dan kunt u elkaars toeslagpartner zijn als u op hetzelfde adres bent ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie én als:

 • u allebei belastingplichtig bent en een samenlevingsovereenkomst bij de notaris heeft laten opstellen;
 • u allebei belastingplichtig bent en samen een kind heeft;
 • u als belastingplichtige een kind van een andere belastingplichtige heeft erkend;
 • de belastingplichtige de partner is voor een pensioenregeling;
 • u allebei belastingplichtige bent en samen een koopwoning heeft;
 • een van de twee belastingplichtigen een inwonend kind jonger dan 18 jaar heeft; 
 • u allebei belastingplichtig en elkaars fiscaal partner bent.
   

Volgorde
Zijn er meer van deze situaties op u van toepassing? Dan geldt datgene die het hoogste staat in dit rijtje.
 

Geen toeslagpartners meer

Als uw toeslagpartner niet uw echtgenoot of partner is, dan bent u geen toeslagpartner meer van elkaar zodra u niet meer op hetzelfde adres staat ingeschreven. 

Als u gehuwd bent en gaat scheiden, u uw geregistreerd partnerschap laat beëindigen of uw samenlevingscontract laat ontbinden, bent u geen toeslagpartners meer zodra u niet meer op hetzelfde adres staat ingeschreven én:

 • u een echtscheiding of scheiding van tafel en bed heeft aangevraagd bij de rechtbank, of;
 • u de rechtbank, een notaris of advocaat heeft gevraagd om uw geregistreerde partnerschap te beëindigen, of;
 • u uw samenlevingscontract beëindigt.
   

Als u gaat scheiden of al bent gescheiden en u woont beide nog op hetzelfde adres, blijft u dus elkaars toeslagpartner.
 

Twee uitzonderingen sinds 2016

Sinds 2016 kunt u in twee gevallen aan de Belastingdienst vragen om iemand niet aan te merken als uw toeslagpartner. U heeft die mogelijkheid als:

 • er een stiefkind jonger dan 27 jaar bij u inwoont; 
 • u in een opvanghuis woont en de fiscus een andere bewoner als uw toeslagpartner beschouwt.

   

Beoordeling wel/geen toeslagpartner

Twijfelt u of u op basis van deze informatie een toeslagpartner heeft, dan kunt u ons vragen dit te beoordelen. 
 

Heeft u recht op toeslagen?

Ons advies: Check of u recht heeft op toeslagen! Voor 2023 zijn de inkomensgrenzen voor de toeslagen een stuk hoger dus wellicht komt u voor 2023 (wel) in aanmerking voor één of meerdere toeslagen.  

Vraagt u zich af of u recht heeft op één of meerdere toeslagen? Of wilt u dat wij uw toeslagen aanvragen, wijzigen of stopzetten? Neem dan tijdig contact met ons op. Als u een toeslag wilt ontvangen, moet u die zelf - of uw belastingconsulent - vaak eenmalig aanvragen bij de Belastingdienst Toeslagen. Alleen het kindgebonden budget hoeft u meestal niet zelf aan te vragen.

Toeslag wijzigen of stopzetten

Verandert er iets in uw persoonlijke situatie? Gaat u bijvoorbeeld trouwen of verhuizen? Of verandert uw inkomen? Dit kan invloed hebben op de hoogte van uw toeslag(en). Het is belangrijk dat u deze wijziging aan ons doorgeeft voordat uw situatie verandert. Zo ontvangt u altijd de juiste toeslag.
 

Vragen of opmerkingen over dit artikel? Laat het weten.


Typ bovenstaande code over.
Terug naar overzicht