Tips & adviezen

Belasting besparen op uw privévermogen box 3: onderneem actie voor 31 december

Belasting besparen op uw privévermogen box 3: onderneem actie voor 31 december

Over uw box 3 vermogen (spaargeld en beleggingen) moet u belasting betalen, de vermogensrendementsheffing. Er geldt een vrijstelling van € 21.330 per persoon (wetgeving 2015), maar over elke € 1.000 die u meer heeft, betaalt u € 12 belasting. De Belastingdienst kijkt elk jaar naar uw vermogen op 1 januari. Wilt u de belastingheffing op uw box 3 vermogen beperken, onderneem dan vóór 31 december actie door uw vermogen te verminderen. Wij geven u hiervoor enkele tips. 


Tips om uw vermogen te verminderen

U betaalt belasting (vermogensrendementsheffing) over uw eigen vermogen dat boven de heffingsvrije grens uitkomt. Tot uw eigen vermogen behoren onder meer uw spaargeld, beleggingen, eventuele tweede woning en schulden.

Heeft u (en uw fiscaal partner) meer vermogen dan het heffingsvrij vermogen? En wilt u belasting besparen? Onderneem dan waar mogelijk deze acties: 

 • Betaal uw (hoge) rekeningen voor 31 december!
 • Doe uw investering nog dit jaar in plaats van begin volgend jaar
 • Betaal belastingaanslagen voor 31 december
 • Schenk (belastingvrij) aan uw (klein)kinderen
 • Geef dit jaar nog geld aan goede doelen
 • Ondernemer, maak voor 31 december geld over van uw privérekening 

 

Tip 1: betaal uw (hoge) rekeningen voor 31 december

 • Heeft u nog (hoge) rekeningen liggen die u nog moet voldoen? Betaal deze rekeningen dan voor 31 december. Hierdoor is uw banksaldo op 1 januari lager.
 • Verwacht u nog facturen, bijvoorbeeld van de aannemer voor de verbouwing van uw woning? Vraag de aannemer dan om een (deel)factuur voor de kosten en betaal die factuur voor 31 december. 

 

Tip 2: Doe uw investering nog dit jaar in plaats van begin volgend jaar!

U kunt uw box 3 vermogen verminderen door een aankoop en tevens betaling te doen van een goed dat niet tot de bezittingen behoort of waarvoor een vrijstelling geldt. Als voorbeeld noemen we de aanschaf van een auto (gebruiksgoederen). Dus als u toch al van plan bent een grote uitgave te doen, kunt u dat beter doen voor 31 december in plaats van begin volgend jaar.
 

Tip 3: Betaal belastingaanslagen voor 31 december

Belastingschulden worden in beginsel niet tot de schulden van de rendementsgrondslag van box 3 gerekend. De grondslag in box 3 kunt u dus verlagen door uw belastingaanslagen voor het einde van het jaar te voldoen. Denk aan:

 • aanslag(en) inkomstenbelasting
 • aanslag(en) premie Zorgverzekeringswet
 • terug te betalen toeslagen
 • aanslag(en) schenkbelasting
 • aanslag(en) erfbelasting

 

Tip 4: Schenk (belastingvrij) aan uw (klein)kinderen

Jaarlijks mag u uw kinderen en kleinkinderen belastingvrij een bedrag schenken. Heeft u dit jaar nog geen belastingvrije schenking(en) gedaan, overweeg die dan alsnog voor het einde van het jaar te doen. Het mes snijdt tenslotte aan twee kanten. U heeft zelf minder vermogen op 1 januari en u maakt uw kinderen blij. 

Voor 2015 gelden deze belastingvrije bedragen:

 • € 2.111 algemene schenkingsvrijstelling (o.a. kleinkinderen) 
 • € 5.277 algemene vrijstelling (ouder aan kind)
 • Klik HIER voor de eenmalige hogere vrijstellingen aan kinderen tussen 18 en 40 jaar

 

Tip 5: Geef dit jaar nog geld aan goede doelen

Geeft u wel eens vrijwillig geld aan een goed doel of een instelling? Dan doet u een gift. Als u voor 31 december geld aan goede doelen geeft, kunt u onder bepaalde voorwaarden het bedrag aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting 2015.
Voor gewone giften gelden wel drempels:

 • u mag dat deel van het bedrag aftrekken dat hoger is dan 1% van uw verzamelinkomen en dat van uw fiscaal partner (indien van toepassing) en;
 • u mag niet meer aftrekken dan 10% van dat inkomen.

Het meest gunstig is een gift aan een culturele instelling, want dan krijgt u 25% extra aftrek.
 

Tip 6: Ondernemer, maak voor 31 december geld over van uw privérekening naar de rekening van uw onderneming. 

U kunt als ondernemer privéspaargeld ‘binnen de grenzen van redelijkheid’ in uw onderneming stoppen. Zo levert privéspaargeld toch nog wat op. Wilt u over 2016 minder inkomstenbelasting betalen over uw privéspaargeld? Maak dan voor 31 december 2015 een bedrag van uw privérekening over naar de rekening van uw onderneming.
 

Uw acties hebben niet direct effect

Voert u één of meerdere van bovenstaande acties uit, dan levert dat op korte termijn nog geen besparing op. Voor de belasting die u over 2015 moet betalen, geldt uw vermogen op 1 januari 2015. Daar kunt u niets meer aan veranderen. Maar u kunt wel zorgen voor een lager spaarsaldo op 1 januari 2016. Daar heeft u bij uw belastingaangifte over 2016 profijt van.

Heeft u eigen vermogen en heeft u met zorg vanuit de Wet langdurige zorg (voorheen AWBZ) te maken? Dan leiden de acties tot vermindering van uw box 3 vermogen mogelijk ook tot een lagere eigen bijdrage langdurige zorg vanaf 2018. De eigen bijdrage langdurige zorg wordt namelijk naast uw inkomen ook over uw vermogen berekend. 
 

Meer tips voor uw persoonlijke situatie?

Wilt u meer tips voor vermindering van uw privévermogen box 3 in uw persoonlijke situatie? Neem dan contact met ons op!

Vragen of opmerkingen over dit artikel? Laat het weten.


Typ bovenstaande code over.
Terug naar overzicht